Dom

Športno združenje – Unione Sportiva DOM

34170 GORICA – GORIZIA
Ul. – Via Malta, 2
tel. 0481-33029; fax 0481-531495
web: www.kulturnidom.it/dom

Primosig_Mitja_DOM

Predsednik:

Mitja Primosig

Ustanovitev društva: 20.3.1962
 – Uradno: 1963
Društveni barvi: rdeča-bela
Včlanjeno: CONI, FIP, ZSŠDI
Športni objekti: telovadnica Kulturnega doma, Gorica, Ul. Brass, 20;
tel 0481-33288 fax 0481-536014

Dosedanji predsedniki

1962 Jože Cej
1963 Borut Leban
1969 Marko Waltritscht
1972 Viktor Vižintin
1976 Vili Prinčič
1984 Jože Cej
1988 Marko Čubej
1992 Niko Brešan
1993 Renza Pelesson
1994 Samo Sancin
1996 Livio Semolič
– Ugo Dornik
– Igor Komel
2007 Joško Prinčič
2009 Luka Bresciani
2014 Mitja Primosig

Odbor

PREDSEDNIK: Mitja Primosig
PODPREDSEDNIKA: David Cej, Igor Komel
TAJNIK: Erik Graziani
BLAGAJNIČAR: Luka Bresciani
GOSPODARICA: Renca Pelesson

Odborniki

Odgovoren za košarko: Andrej Vremec
Odgovorni za odbojko: Maša Braini, Barbara Uršič
Odgovoren za otroško dejavnost: David Ambrosi
Odgovoren za stike: Boris Budal
Odgovoren za stike s sredstvi javnega obveščanja: Albert Voncina

OSTALI ODBORNIKI: Peter Cej, Matevž Čotar, Martina Dellisanti, Silvan Komic, Sandra Marvin, Erika Nardin, Jannis Paraschos, Saša Primosig, David Sanzin, Eleonora Sartori.
NADZORNI ODBOR: Vili Prinčič (predsednik), Livio Semolič, Marko Komel; suplenti: Vanja Hoban, Andrej Pahor, Jan Komel
RAZSODIŠČE: Dino Roner (predsednik), Claudio Visintin, Jasmin Kocjančič; suplenti: Giulia Branca, Petra Miklus

Zadnji občnji zbor: Gorica, 19. februarua 2013