Gaja

Amatersko športno združenje – Società sportiva dilettantistica
GAJA

34012 PADRIČE – PADRICIANO (TS)
Padriče – Padriciano, 185
tel. 040-226115

Kalc_Stanislav_GAJA

Predsednik:

Stanislav Kalc

Ustanovitev: 1967
Društveni barvi: rumena-zelena
Včlanjeno: CONI, FIGC, FIT, ZSŠDI

Športni objekti: 
BALINANJE, NOGOMET, TENIS: Športni center Gaja, Padriče;
tel. 040-226115.

Dosedanji predsedniki:

1968 Karlo Grgič
1983 Marino Milcovic
1984 Magda Gojča
1987 Stanislav Kalc

Odbor

PREDSEDNIK: Stanislav Kalc

PODPREDSEDNIKA: Erika Gregori, Walter Milkovič

TAJNICI: Mira Grgič, Mara Plesničar

BLAGAJNIČARKI: Magda Gojča, Erika Gregori

GOSPODAR: Boris Rismondo

NADZORNI ODBOR
Danilo Milkovič (predsednik); Karlo Grgič, Walter Kalc

Odgovorni:
BALINANJE: Carlo Gabrielli
NOGOMET: Edvin Milkovič
ORIENTIRING: Peter Ferluga, Fulvio Pahor
TENIS: Edi Plesničar

Zadnji občni zbor: Padriče, 22. marca 2013