Mažoretna-twirling skupina Doberdob

ul. Osimo
34O7O Gorica

Magda Prinčič

Predsednica: 
Magda Prinčič

Ustanovitev društva: 9. decembra 2016
Včlanjeno: CONI, ZSŠDI in FITW (Federazione Italiana Twirling)
Športni objekti: telovadnice in ploščadi
telefon: 347 12434OO

Dosedanji predsedniki

2016 Magda Prinčič

Odbor

Predsednica: Magda Prinčič
Podpredsednik: Romina Ferfolja
Tajnica: Alenka Metlika
Blagajničarka: Antonella Narduzzi

ODBORNIKI: Marjan Golemaz, Nataša Klemše  in Cristina Gergolet.

Zadnji občni zbor: 30. aprila marca 2018