Soča

Amatersko športno združenje – Associazione Polisportiva Dilettanti
SOČA

34070 SOVODNJE OB SOČI – SAVOGNA D’ISONZO (GO)
Vrh – San Michele del Carso, Cotiči, 55
tel. 0481-882185

tommasifabio

Predsednik:

Fabio Tommasi

Ustanovitev društva: 03.04.1981
Društveni barvi: modra-rumena
Včlanjeno: FIPAV, SSO, ZSŠDI
Športni objekti: Občinska telovadnica v Sovodnjah ob Soči; tel. 0481-882042

Odbor

PREDSEDNIK: Fabio Tommasi

PODPREDSEDNIK: Adriano Malič

TAJNIK IN STIK Z JAVNOSTJO: Andrej Černic

BLAGAJNIK: Peter Černic

GOSPODAR: Benjamin Černic

TEHNIČNI VODJA: Mariano Černic (Rupa)

ODBORNIKI: Mariano Černic (Vrh), Ivo Devetak, Aleš Klede NE, Matija Milocco, Paola Uršič

NADZORNI ODBOR: Ivo Cotič, Ivan Černic, Marijo Černic

RAZSODIŠČE: Branislav Černic, Avguštin Devetak, Ludvik Devetak

Odgovorni
za mladinski ženski sektor: Marko Černic
za trenerje: Marko Černic, Fabio Tommasi
za minivolley: Ivo Cotič

Zadnji občni zbor: Sovodnje, 27. januarja 2012