SPDT

Ljubiteljsko športno društvo – Associazione sportiva dilettantistica
SLOVENSKO PLANINSKO DRUŠTVO TRST

34133 TRST – TRIESTE
Ul. – Via. San Francesco, 20
tel. 040-368094 fax 040-368158
web: www.spdt.org
-> jamarski odsek

thumbs_pertotmarinka

Predsednica:

Marinka Pertot

Ustanovitev društva: 07.05.1904
Društvena barva: bela-modra
Včlanjeno: FISI, ZSŠDI

Dosedanji predsedniki:

1904 Matej Pretner
1918 Miroslav Pretner
1922 Matej Pretner
1924 Edvard Slavnik
1946 Zorko Jelinčič
1965 Sonja Mašera
1977 Pino Rudež
1986 Aleksander Sirk
1988 Lojze Abram
2001 Devan Cesar
2005 Marinka Pertot

Odbor

PREDSEDNICA in odgovorna za predavanja: Marinka Pertot

PODPREDSEDNIK in odgovoren za markacijski odsek: Peter Suhadolc

TAJNICA: Sabrina Zezlina

BLAGAJNIČARKA: Patrizia Krevatin

GOSPODAR in odgovoren za izletništvo, družabnost in rekreacijo: Franc Starec

ODBORNIKI: Igor Pertot (članarine), Katja Starec (mladinski odsek), David Štrajn (alpinistični odsek, odgovoren za spletno stran), Mirna Viola (stiki z javnostjo, spletna stran, facebook), Dejan Zobec (jamarski odsek)

KOOPTIRANI: Maksimiljan Kralj in Robert Devetak (smučarski odsek); Paolo Raseni (skuina “drugače mladi”), Gregor Znidarčič in Jernej Šček (športno plezanje)

NADZORNI ODBOR: Pavel Fachin (predsednik), Angelo Kermec, Vojko Slavec

Zadnji občni zbor: Trst, 13. marca 2015