Zalet

ZDRUŽENE EKIPE ZALET

Slovenska ženska odbojka v Italiji ima bogato zgodovino in utrjeno tradicijo. Žal se časi velikih uspehov le te in časi velikih dosežkov zdijo časovno kar daleč. V svoji zgodovini je poglavje ženske odbojke šlo skozi veliko oblik sodelovanja. Nastalo je kar nekaj združenih enot in ekip, ki so predstavljale slovensko žensko odbojko tudi na visokem nivoju.
Sodelovanje torej, kakršnega danes predstavljamo, bi se lahko zdelo nekaj že zastarelega, nekaj že preizkušenega, neka zgodba, ki se spet ponavlja. Morda bi nam ob pogovoru o tem prišlo prej na misel zasmehujoč komentar, češ – kaj spet bo kaj – kot pa ne pozitivno razmišljanje.odbor

Pa vendar ni tako. Poglejmo kaj vse so obrodili pogovori o sodelovanju v času od junija meseca do danes:
– najprej to: prišlo je do dogovora, do zamisli o projektu, ki naj zaobjema čimveč društev. Rekel bi ji politična volja, želja, da bi našo odbojko – najbolj popularno panogo med dekleti naše skupnosti – dvignili na višjo raven z boljšimi rezultati, jo osvežili in ji dali novega elana, jo obogatili in dali možnost vsem dekletom, ki bi se hotele ukvarjati s to panogo, da to željo uresničijo.
Dosegli smo en plein, saj so k projektu pristopila, pa čeprav v različnih oblikah, vsa slovenska društva, ki v tržaški pokrajini gojijo žensko odbojko: Bor, Breg, Kontovel, Sloga in Sokol. To je že prvo uspešno poglavje zgodbe.Breg-logo-2009
– sestavili smo dve članski ekipi, ki nas bosta predstavljali v deželnih prvenstvih C in D lige. C liga predstavlja med drugim v Trstu najvišjo ligo na ženskem odbojkarskem področju nasploh. Tudi v tem stoji izziv, da poskusimo to ligo obdržati. Tudi D ligo, ki je prav tako deželnega značaja, bi želeli obdržati, zato da bi v bodočem razvoju piramidalnega projekta ta liga bila tista, v kateri bi se kalile mlade igralke pred vstopom v najvišje postavljeno ekipo znotraj projekta.
– med mladinkami smo sestavili v dogovoru med kraškimi društvi (Kontovel, Sloga, Sokol) eno ekipo, ki bo nastopila v prvenstvu 1. divizije, eno ekipo, ki bo nastopala v prvenstvu U18, ter 2 ekipi, ki bosta nastopali v prvenstvih U16 in 2., oz. 3. diviziji. V sklopu projekta je ponovno zaživelo tudi sodelovanje med Borom in Bregom, kjer je prav tako nastala pobuda o skupnem nastopanju  v prvenstvu U16.
Velja poudariti, da pojekt Zalet ni ekskluziven. Tu ne govorimo samo o kaki eliti. Tu gre za to, da našim igralkam nudimo čimboljše pogoje za delo. Da vsem nudimo možnost igranja. Da ciljamo na čimboljše rezultate, ampak predvsem na rast mladih igralk, ki bodo lahko v kratkem predstavljale prepotrebno generacijsko zamenjavo v naših članskih vrstah.Tu ne gre za selekcije, tu gre za učenje odbojke, hoteli smo ponuditi vsem možnost nastopanja na igrišču. To mora postati odskočna deska za naše mlade igralke, ki bodo lahko v bližnji prihodnosti nastopale v članskih prvenstvih.kontovel
– v sklopu projekta Zalet bo ekipa letnika ‘97 nastopala v elitnem deželnem prvenstvu U15. Velja omeniti, da je to res “elitno” prvenstvo, saj lahko na njem nastopimo po zaslugi pokrajinskega naslova U14, ki ga je v lanski sezoni osvojila ekipa ŠD Kontovel. Tu se mi vrinja majhno protislovje. Še kak odstavek više sem govoril o krizi ženske odbojke, sedaj pa govorim o osvojenem pokrajinskem naslovu. Ne samo; temu moram še dodati pokrajinski naslov v prvenstvu U13, ki ga je ekipa AŠZ Sloga dosegla v lepem napetem derbiju prav z ekipo Kontovela. Dodal bi tudi uspeh, ki ga predstavlja naše polno zastopanje v vseh mladinskih prvenstvih, ki smo jih lani odigrali nekateri bolj in nekateri malo manj uspešno. Zato bom zgornje izjave nekoliko popravil in omilil. Povedati moramo, da je naše gibanje zdravo in tudi uspešno, a da potrebuje novih in svežih prijemov, predvsem pa špico. Vrh, v katerem naj se mlajše igralke razpoznavajo in h kateremu naj ciljajo.sloga
– razpoznavni smo tudi potom imena – Zalet, ki je kljub začetni skepsi, prišel v uho in odmeva ob začetku treninga in vsaki točki, ki jo doseže ekipa. Združuje nas tudi logotip, ki ga je ustvarila bivša igralka Daniela Ciocchi, v katerem sta stilizirana igralca odbojke in napis – Zalet.
– velja še omeniti trud, ki so ga pri društvu Sokol vložili zato, da so v teku poletja zgradili igrišča za odbojko na mivki. Ne samo, da so ta postala zbirna točka mladine v poletnih mesecih. Naše odbojkarsko gibanje se sedaj lahko ponaša z objektom za odbojko na mivki, ki je eno najlepših v deželi.

V tem trenutku sta entuziazem in vnema na višku. Osebno prihajam z enotedenskih priprav v Postojni, kjer so v treh skupinah vadile igralke skupin U18 in U16. Delali smo z vnemo, kot je že dolgo nisem doživel. 35 deklet je treniralo po 5 do 6 ur dnevno, da bi se na najboljši način pripravilo na novo sezono. Članske ekipe doma so trenirale. Tudi pri teh igralkah je zaznati navdušenost, borbenost, voljo po izkazovanju.
Seveda se še ni vse sešlo kot bi si želeli, obstajajo tudi nekatere senčne plati:
– malo grenkobe nam pušča dejstvo, da so nekatere dobre, perspektivne igralke odšle v druge sredine. Tu se nam poraja vprašanje, ali nismo ta korak morda naredlili prepozno. Mislim, da ni tako. Nikoli ni prepozno in četudi smo ujeli zadnji vlak, smo ga vendarle ujeli in zato verjamemo, da bo Zalet tudi v bodoče mikaven projekt za katero izmed igralk, ki trenutno v njega ni vključena in ki je odšla v druge sredine zaradi osebnih želj in ambicij.sokol
– v času globalne recesije si ne moremo zamišljati, da bi bili mi srečni otok v morju ekonomske krize. Naša želja je, da bi tudi pokrovitelji postali bolj pozorni do te panoge, ki je za publiko od vedno zelo privlačna. Iščemo vlagatelje, ki pri nas vidijo vrhunskost, a tudi skrb za rast in druženje mlajših igralk. Teh trenutno še nimamo in moramo zato nastopati le z imenom Zalet, a prav radi bi k slednjemu dodali ime kakega pokrovitelja.
– sam osebno že dolgo zatrjujem, da predstavlja ženska odbojka zeleno vejo slovenskega športa v Italiji. V zadnjem obdobju je namreč verjetno kot edina panoga nastopala skoraj izključno z igralkami, ki so zrasle pri naših društvih. Ekipe so trenirali naši, se pravi slovenski, večinoma zamejski trenerji. In kljub vsemu ne moremo trditi, da bi bil ta trud v kadrovanju trenerjev, odbornikov in igralk posebno cenjen. Medijsko so verjetno bolj zanimive “zvezde”, ki prihajajo v naše ambiciozne ekipe druzssdi2gih panog in prav zaradi tega verjetno pritegnejo k sebi večji kapital in več pokroviteljev. Glede na povedano pa se čudim, da tudi politično naša ženska odbojka ni obravnavana nekoliko drugače. Ali naj razumemo to kot namig naj se odpiramo večinskemu narodu in naj iščemo priliv tujih igralk? Prav radi bi videli, da bi nam širša politična javnost priznala vse trude in vse dosežke, ki jih dosegamo v tako težkem obdobju, ki ga preživlja naš šport.
Ob koncu mi dovolite še zahvalo Združenju slovenskih športnih društev v Italiji za pomoč, ki jo je izkazal takoj, ko smo ga seznanili z našim projektom, ter seveda za gostoljubnost ob današnji tiskovni konferenci.

Martin Maver, september 2011 – s posega na tiskovni konferenci
ob predstavitvi projekta Zalet