Zarja

Amatersko športno društvo – Circolo sportivo dilettantistico
ZARJA

Bazovica 269
34149 BAZOVICA – BASOVIZZA (TS)
tel. 040-226866

thumbs_Kralj_Sasa_IMG_9911

Predsednik:

Saša Kralj

Ustanovitev društva: 1923
Društveni barvi: bela-rdeča
Včlanjeno: CONI, FIGC, FIB, FITARCO, ZSŠDI
Športni objekti: Športni center v Bazovici

Odbor

PREDSEDNIK: Saša Kralj

PODPREDSEDNIK: Damjan Gregori

TAJNIK: Robert Kalc

BLAGAJNIK: Luigi Posar

ODBORNIKI: Fabio Cocevari, Alojz Guštinčič, Bruno Hrovatin, Vojko Križmančič, Egon Leban, Silvano Poropat, Walter Požar, Mirijan Žagar

NADZORNI ODBOR: Žarko Ban, Emil Marc, Sandro Raseni

Zadnji občni zbor: Bazovica, 25. junija 2009