Naša literatura o telesni kulturi je vsekakor bogata, saj je doslej temeljito spremljala našo razvejano športno dejavnost. Ni skoraj obdobja, od Sokolov pa do danes, da bi ga naši športni avtorji ne zabeležili.
Bojan Pavletič in Aldo Rupel sta bila v tem smislu naša pionirja, saj sta izdala vrsto publikacij o naši telesni kulturi. Oba pa nista ostala osamljena: številni drugi so še pisali in pišejo o našem športu in društvih, kot Dušan Jelinčič, Vlado Klemše, Branko Lakovič, Ivan Peterlin, Vili Prinčič, Mario Šušteršic, Mirijan Žagar in drugi.
Skoraj ni našega društva, ki bi ne izdalo vsaj ene brošure o svojem delovanju. Mnoga so sama tudi izdajala knjige.
Zadnja štiri leta (od 1995) so tudi izšli Zborniki slovenskega športa v Italiji, avtorja Branka Lakoviča, ki prikazujejo v pisni obliki, statističnimi podatki in z velikim številom slik posameznikov in ekip delovanje naših društev v posamezni sezoni. Zbornik je dvojezičen (v slovenščini in italijanščini).
Več takih publikacij (knjig, brošur, zbornikov) je izdalo ali podrprlo Združenje slovenskih športnih društev v Italiji.