Skoraj vsako naše športno društvo je izdalo vsaj eno brošuro, tako da je naša športna litereatura glede tega zelo bogata. Nekatera društva so skoraj pred vsako sezono izdajala brošure (kajpak tudi za nabiranje oglasov in s tem za delno finansiranje delovanja). Mnogo je tudi brošur, ki so jih izdala naša društva ob raznih društvenih obletnicah ali ob pomembnih prireditvah in jubilejih.