POMEN SOKOLSKEGA GIBANJA NA TRŽAŠKEM
predavanje ob 130-letnici ustanovitve domovinske in športne organizacije

Avtor: Bojan Pavletič
Izdalo: Društvo slovenskih izobražencev
Strani 44, foto 1 Format 16×11 cm
Založila: Mladika z. z o. z.
Tisk: Graphart snc – Trst 1999

Brošura je izšla po predavanju, ki ga je imel naš znani športni delavec, pedagog in publicist Bojan Pavletič v okviru študijskih dnevov Draga 99 na Opčinah, 4. septembra 1999. Pavletičevo predavanje na to tematiko je bilo zelo odmevno tako pri nas kot v Sloveniji, saj je na izčrpen in briljanten način opisal pomen s športnega, socialnega in političnega vidika sokolskega gibanja na Tržaškem.