PRIMORJE 50 (1924-1974)

Napisal in uredil: Bruno Rupel
s sodelovanjem Marjana Kemperla
Izdalo in založilo: FC Primorje – septembra 1974
Strani 20, slik 5
Tisk: Graphart – Trst, 1974

ŠD Primorje je ob 50-letnici svojega obstoja izdalo brošuro, ki jo je napisal in uredil Bruno Rupel s sodelovanjem časnikarja Marjana Kemperla. Kot je njegova lepa navada, saj je pri nas poznan kot “strasten zbiralec” statistističnih in zgodovinskih podatkov na nogometnem področju, je Bruno Rupel v tej publikaciji zbral ogromno podatkov, čeprav brošura obsega le 20 strani.
Kot predstavitev te brošure naj navedemo le prvi odstavek na prvi strani, ki se nam zdi še posebno značilen: “Če praznuje danes Primorje 50-letnico svojega obstoja, gre za to velika zasluga tistim, I so v težkem in mreačnem obdobju tega stoletja, ko je se je fašizem v Italiji utrjeval, bili budni in pogumni ter z navdušenim športnim duhom prebrodili vse ovire in v jeseni leta 1924 ustanovili Športno društvo Primorje. Takrat je bil šport, oz. telovadba ena izmed oblik boja za narodni obstoj in narodnostno uveljavitev.”