25. pokal – coppa – cup Kras

Uredil: Zvonko Simoneta
Angleški prevod: Peter Senizza
Lektor: Mario Bucik
Grafična izdelava: Igor Lakovič
Foto: društveni arhiv, KROMA, Mario Magajna, Boris Prinčič
Izdal: AŠK Kras s sodelovanjem Združenja slovenskih športnih društev v Italiji
Strani 60; slik 44
Naklada: 250
Tisk: Grafica Goriziana
Gorica 2008

Brošuro, ki so jo predstavili na tiskovni konferenci v okviru predtavitve 25. mednarodnega turnirja za Pokal Krasa, je ob pomoči Katje in Sonje Milič uredil Zvonko Simoneta, eden izmed ustanoviteljev Krasovega društva in vseskozi aktivnega delavca pri organizaciji tega mednarodnega turnirja.
Štiriinpetdeset strani dolgo trijezično publikacijo, ki je nastala s finančno pomočjo Zadružne kraške banke ter ostalih sponzorjev, so si Krasovi odborniki zamislili z željo, da bi vsi pokalni rezultati ostali zapisani in primerno arhivirani. Spremnim pozdravom zgoniškega župana Mirka Sardoča, predsednika ZSŠDI Jurija Kufersina, predsednika ŠK Kras Igorja Miliča ter nekdanje igralke in trenerke Sonje Milič sledijo imena vseh ekip in vseh nastopajočih. Med njimi lahko zasledimo tudi imeni olimpijk iz Pekinga 2008, Hrvatice Andreje Bakula in Belorusinje Tatjane Kostromina. Prava obogatitev so fotografije Marija Magajne, Davorina Križmančiča, Damjana Balbija, Borisa Prinčiča in arhivski posnetki, ki so jih hranili nekateri odborniki.