JADRANOVE BROŠURE
Brošure
1984, ŠZ Jadran, C1 liga, 1984/85
(uredil: odbor, strani 24, sliki 2, format 17×12 cm)

Vse brošure od 1989 do 1999:
urednik: Branko Lakovič
tehnična oprema: Igor Lakovič
foto: Damjan Balbi, Davorin Križmančič, Mario Magajna
izdalo: ŠZ Jadran
format: 24×17 cm
tisk: Graphart, Trst

1989, ŠZ Jadran, B liga, 1989/90 (strani 56, foto 21)
1990, ŠZ Jadran, C liga, 1990/91 (strani 56, foto 22)
1991, ŠZ Jadran, C liga, 1991/92 (strani 56, foto 30)
1993, ŠZ Jadran, C liga, 1993/94 (strani 56, foto 45)
1994, ŠZ Jadran, C1 liga, 1994/95 (strani 56, foto 34)
1995, ŠZ Jadran, B liga, 1995/96 (strani 52, foto 26)
1996, ŠZ Jadran, B liga, 1996/97 (strani 44, foto 34)
1997, ŠZ Jadran, C liga, 1997/98 (strani 36, foto 15)
1998, ŠZ Jadran, C liga, 1998/99 (strani 36, foto 17)
1999, ŠZ Jadran, C liga, 1999/2000 (strani 36, foto 22)

Jadranove brošure, ki jih je urejeval Branko Lakovič, niso bile samo publikacije, s katerimi je ŠZ Jadran z oglasi nabiralo prepotrebna finančna sredstva, bile so tudi koristen vir informacij o naši košarki. Uporabniki so lahko v njih dobili vse podatke o Jadranovih posameznikih in ekipah (članske in mladinskih) ter tudi o ekipah ostalih naših košarkarskih društvih. Sicer je ŠZ Jadran izdalo prvo brošurico že za sezono 1984/85, redneje pa so začele izhajati od sezone 1989/1990 in so, razen v zezoni 1992/93, izšle vse
do sezone 1999/2000.