UREKOV POHOD NA GORO

Zbral in uredil: Mario Šušteršič
Sodelovali: Izidor Grošelj, Boris Ljubič, Franci Pavšer, Rajko Dolinšek, Uršula Majcen, Zdenko Fajdiga, Franci Pavšer ml., Iztok Jakopin, Stanka Šket, Tone Jarc, Vili Natlačen, Tomaž Poljanšek, Franc Miklavčič, Angleca Miklavčič, Franci Miklavčič, Marjan Jemec,
Rado Šušteršič, Igor Lakovič
Slike: Lojze Abram
Lektor: Božo Kovač
Za izdajo (in pri organizaciji pohoda) so pripomogli: Športno uredništvo Radia Slovenije, Planinsko društvo, RTV Slovenije, krajani, Ministerstvo za šolstvo in šport,
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, Športna unija Slovenije, Društvo športnih novinarjev Slovenije, Športno društvo Marmor Hotavlje
Strani: 52, slik 27
Format: 18×14 cm
Naklada: 1.000 izvodov
Tisk: Grafica Goriziana, Gorica 1997

Barvna in lepo urejena brošura, v kateri so prispevki (spomini na velikega novinarja in ljubitelja planina Staneta Ureka) pomembnih slovenskih osebnosti, kot so: Drago Ulaga, Janez Kocjančič, Rajko Šugman, Franek Trefalt.Kot je zapisano v uvodniku brošure, je bil Stane Urek “legendarni radijski reporter, razsvetljenec na področju telesne kulture in rekreacije”.
Stane Urek je bil tudi velik prijatelj našega športa.