Več je knjig s športno tematiko, ki so jih napisali ali uredili naši športni delavci.
V glavnem so to dela, ki obravnavajo našo telesno kulturo. Nekaj pa je tudi knjig s širšo športno tematiko.
Dušan Jelinčič je tudi napisal dva romana s športno tematiko, ki sta pravi uspešnici, saj sta tudi v italijanski javnosti naletela na velik odziv.