Avtor: Lojze Abram

Izdalo in založilo: Slovensko planinsko društvo Trst
Izdano s prispevkom Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine
Lektorirala: Marija Cenda
Fotografije: Arhiv SPDT, Lojze Abram, Franc Armani, Pavel Fachin, Stojan Glavina, Dušan Jelinčič, Davorin Križmančič, Mario Magajna, Sonja Mašera, Bojan Pavletič, Marinka Pertot, Pino Rudež, Stojan Sancin, Franc Starec, Nicefor Stepančič, Peter Suhadolc, Erik Švab, David Štrajn, Mileva Venier, Zvonko Vidau, Davodr Župančič

Grafično oblikovanje: Studio Link, Trst
Strani 222, slik 268
Format: 20×27,4 cm
Tisk: Graphart, Dolina, Trst 2005
Naklada: 500

Od Jadrana prek Triglava, delo Lojzeta Abrama, je kronološki zgodovinski zapis bogate in odmevne stoletne dejavnosti Slovenskega planinskega društva Trst, od njegove ustanovitve maja leta 1904 do 2004. Avtor nazorno zapisuje vzroke in vzgibe, ki so privedli do ustanovitve tedaj podružnice Slovenskega planinskega društva iz Ljubljane in postopno rast in uveljavitev dejavnosti in uspešnih posegov društva v narodnoobrabnem duhu na vseh področjih planinstva in jamarstva. Avtor piše nato o najtemnejšem obdobju fašističnega nasilja in kasnejši nasilni prepovedi obstoja društva ter njegovi ilegalni dejavnosti. Kronologija se nadaljuje z obnovo društva po drugi svetovni vojni, z naglim vzponom in odmevnimi uspehi tudi v himalajskem gosrkem svetu. Zapis stoletnega sosledja dogodkov zaključi avtor s proslavami visokega društvenega jubileja leta 2004.
uradna predstavitev knjige je bila 20. decembra 2005 v Narodnem domu v Trstu.