974 – 2004

Avtor: Franc Briščak
Lektor za slovenski tekst: Mario Bucik
Lektor za italijanski tekst: Aurora Gabrovec
Prevod v italijanščino: Lia Legiša
Tehnična oprema: Igor Lakovič
Foto: Marčela Briščak, društveni arhiv, KROMA, Igo Legiša, Mario Magajna, Elda Marussi, Jordan Purič, Dario Štolfa, Dorina Terčon, Zvonimir Vidau
Izdalo: Športno združenje SK Devin; s podporo Zadružne kraške banke in Združenja slovenskih športnih društev v Italiji
Strani 260, slik 235
Format: 24×17 cm
Tisk: Grafica Goriziana, Gorica 2004
Naklada: 500

Ob 30-letnici ustanovitve Smučarskega kluba Devin je društvo izdalo lično knjigo, ki jo je napisal dolgoletni član društva, naš zaslužni športni delavec in velik ljubitelj planinstva in kolesarstva Franc Briščak.
Avtor je v sliki in besedi nazorno prikazal 30-letno pestro in bogato delovanje društva od ustanovitve leta 1974 do današnjih dni, s tem da je s podrobnimi podatki zabeležil vso dejavnost od smučanja, rolkanja, planinstva, kajaka in kolesarstva. Še posebno zanimiva so pričevanja bivših in sedanjega predsednika društva.
Knjigo so predstavili na slovesni prireditvi ob 30-letnici SK Devin, ki je bila 17. oktobra 2004 v nabrežinski telovadnici.