Slovodnje – Savogna d’Isonzo, 5.11.2014

Nagrada Šport in šola: 21 nagrajencev
Letošnja slovesnost “Nagrada šport in šola” je potekala v nabito polni dvorani Zadružne banke Doberdob Sovodnje. Nagrado, ki jo podeljuje ZSŠDI dijakinjam in dijakom slovenskih višjih srednjih šol s Tržaškega in Goriškega, ki dosegajo odlične uspehe v šoli in obenem tudi vidne rezultate na športnem področju, je prejelo skupno 21 dijakov in dijakinj.
Po uvodnem pozdravu predsednika ZSŠDI Ivana Peterlina (njegov poseg objavljamo v celoti) je spregovoril Dario Peric, predsednik Zadružne banke Doberdob Sovodnje. Sledil je poseg slavnostne govornice Ane Košuta, nekdanje odlične Mladinina rolkarica, ki je oblekla tudi dres italijanske reprezentance, sedaj pa trenerke pri Mladini in profesorice telesne vzgoje. (Njen poseg objavljamo v celoti)
Od gostov so bili, poleg Peterlina in Perica, prisotni še: podpredsednik ZKB Adriano Kovačič ter predstavniki Zadružne banke Doberdob Sovodnje Robert Frandolič, Flavio Mosetti in Ivo Cotič.
Nagrajenci so prejeli denarni prispevek poleg kamnitega spominka, ki ga je oblikoval nekdanji dijak liceja Prešeren iz Trsta in nekdanji športnik Miloš Ciuk od Banov (spodaj predstavitev umetnika).
Večer je lepo povezovala Nikol Kerpan.

Pozdravni nagovor predsednika ZŠSDI, Ivana Peterlina
Spoštovani nagrajenci, dragi gostje, šolniki in vsi, ki vam je današnja prireditev pri srcu in ji s svojo prisotnostjo dajete poseben poudarek, čar in veljavo!
Saj prav za to gre: da tej naši prireditvi, ki je že 24. po vrsti in je v vseh teh letih zadržala to svojo veliko originalnost, da ji v našem prostoru ne najdemo para, zmoremo dati res pravo veljavo in jo zmoremo uokviriti v tak vsebinski okvir, ki zmore zavreči – brez nekega vnaprejšnjega skomiganja z rameni – vsak poizkus razvrednotenja nagrade, češ, saj gre pri vsem samo za študij in … šport! In takrat je pojem športa mišljen kot nekaj drugorazrednega, kot v očeh marsikoga postaja – bogve zakaj – drugorazredna tudi naša šola.
Kakšna zmota! Kakšni samomorilski in uničujoči naboji do doseženih vredot: kot da bi bilo tako vsakdanje in enostavno biti v šoli odličnjak in obenem tudi tako zagnan športnik, da prav temu območju posvetiš ogromno, če že ne ves prosti čas in si tudi tu – na tem področju – uspešen.
Vse to poudarjam, ker moram v tem našem slovenskem mikrokozmosu velikokrat poslušati, kako smo športniki preveč samovšečni, kako se znamo in umoremo promovirati in da je ena od teh poti tudi ta nagrada, ki jo podeljujemo vsako leto.
Ni tako! Nismo in nočemo biti samovšečni, hočemo pa javno podati priznanje tistim, ki si – po naše – to zaslužijo in ki so lahko v ponos svoji šoli, svojim staršem, svojemu športnemu društvu in ne nazadnje in končno – tudi samim sebi! Z nagradami, ki jih bomo danes podelili, se bomo številčno dotaknili številke 684, kar pomeni – ker so bili nekateri deležni večkratnih nagrad – da je 342 naših fantov in deklet v teh 24 letih doseglo res lepe – lahko rečemo – življenjske dosežke. Mnogi izmed teh so v svoji rasti dosegli tudi na delovnem področju prestižne uveljavitve: naši nagrajenci so danes novinarji, profesorji na šoli, zdravniki, menedžerji na najrazličnejših področjih, poslovneži, knigovodje, fizioterapevti, družbeno angažirani delavci in še in še bi lahko našteval. Mar vse to nič ne pomeni?
S temi našimi naprezanji so se že davno – skoraj pred četrt stoletja – strinjali naši bančni zavodi, ki so ostali vseskozi steber te naše manifestacije. Povedal bom še več: Zadružna kraška banka iz Trsta in Zadružna banka Doberdob Sovodnje sta skupaj z drugimi subjekti z letošnjim letom postali ekonomski partnerji našega Združenja, saj so z veliko tenkočutnostjo zaznali, katere nove smeri ubira naše deželno športno gibanje in se odločili, da z njim stopijo na novo pot.
To pa je tudi tista simbioza naprezanj, gledišč in gradenj v našem prostoru kot si jih vsi želimo, pa prevečkrat ostane vse le pri praznih besedah! Naš šport nakazuje nove poti in na to smo upravičeno ponosni.
Danes vam bo spregovorila Ana Košuta diplomantka Fakultete za šport v Ljubljani. Tudi ona je bila v letih deležna naših nagrad in poglejte: danes nam bo s tega mesta spregovorila o svojih vtisih in spominih in to s povsem drugačnih razdalj kot bi lahko pričakovali pred leti, pa vendar vedno športno obarvanih.
Tudi priznanja so delo umetnika, ki je bil pred leti tudi sam aktiven športnik. Kaj ni to lepo, da se ta nevidna nit med športom in kulturo, med športom in intelektualno rastjo prepleta res vseskozi? Mislim, da bi morali biti vsi na vse to ponosni: mi – pri Združenju slovenskih športnih društev v Italiji – prav gotovo smo!

Slavnostni govor Ane Košuta
Drage športnice, dragi športniki, spoštovano občinstvo!
V veselje in čast mi je, da vas lahko pozdravim ob tej lepi priložnosti. Nekateri izmed vas ste mogoče prvič tukaj, no, jaz pa se počutim podobno kot vi, saj sem prvič na tej strani. Povabili so me, da vam zaupam nekaj misli in jaz sem napisala domačo nalogo, ki jo že berem.
Besedi, s katerima nas nagovarja naslov današnje nagrade, se nam lahko zdita banalni, saj ju slišimo skoraj ob vsakem koraku, vendar imata lahko zelo globoke korenine za vsakega od nas. Šport in šola stojita vedno na neki gugalnici, kjer pod budnim očesom naše odgovornosti lovita ravnotežje. Šport je aktivnost s katero si krepimo zdravje, se odvrnemo od skrbi, ohranjamo stik z naravo in pri kateri se skozi igro zabavamo; takšna aktivnost nas osvežuje, sprošča, nam povečuje družabnost in obnavlja delovno energijo. Lahko pa nam predstavlja tudi tekmovalnost, ki jo preizkušamo sami s seboj ali z drugimi, ko premagujemo naše skrajne meje. Na drugi strani gugalnice pa imamo prav tako pomemben dejavnik v življenju posameznika, to je izobraževanje. Rekli bi lahko, da je šport soigralec šole, saj sta, vsak s svojo specifično vlogo, enako soudeležena pri ekipni igri našega življenja. Šport in študij tako posamezniku veliko prinašata, vendar hkrati od posameznika tudi veliko zahtevata. Pri mladih, ki se s športom ukvarjajo tekmovalno, vzame oboje, poleg jutranjega šolskega pouka, velik del popoldanskih in večernih ur, kar je brez dvoma izjemno naporno početi večji del leta. Usklajevanje obveznosti zna povzročiti velik stres, ki se pa da premagati z dobro organizacijo. Vi ste dokaz, da so aktivni športniki navadno tudi zelo dobri dijaki, saj se že zelo zgodaj naučijo pametno razporejati svoj prosti čas in ga nato maksimalno izkoristiti. Ukvarjanje s športom nam poleg že prej omenjenih spretnosti kot so organizacija in načrtovanje lastnega življenja, omogoča tudi učenje življenjsko pomembnih veščin: natančnost, vztrajnost in skrbnost.
Ko naštevam te pojme, se v njih tudi sama prepoznam. Z rolkanjem sem se namreč začela ukvarjati pri šestih letih in od takrat jih nisem več zapustila. Z leti so prihajali na dan tudi zelo dobri rezultati, saj sem nastopala tako na državni kot na svetovni ravni in prinašala domov veliko medalij, priznanj in nagrad. Ena od teh je bila tudi ta prestižna nagrada, ki jo boste danes prejeli. Ko sedaj pomislim na svoja dijaška leta, lahko brez sramu priznam, da niso bila mala šala. Šolske obveznosti so bile vsekakor vedno pol koraka pred športnimi, tako da ko so bile na programu kake težke šolske naloge ali spraševanja, se je bilo treba odreči kakemu treningu, na srečo pa so bili tudi profesorji razumevajoči. Obiskovala sem trgovski tehnični zavod Žiga Zois v Gorici. Tudi razdalja Vižovlje-Gorica ni pomagala pri usklajevanju vseh obveznosti. Spominjam se, da sem večkrat na vlaku spisala vsaj en del domačih nalog in jemala kosilo kar s sabo, da sem pridobila na času in lahko tako ob prihodu domov stekla direktno na treninge. Čeprav se je težavnost stopnjevala, sem skušala vedno obdržati neko ravnovesje med športom, šolo, kulturnim udejstvovanjem in tudi socialnim življenjem – beri druženje s prijatelji.
Pri ohranjanju ravnovesja je zelo pomembna tudi vloga staršev. Zaradi vseh sprememb, ki jih prinaša sodobni svet, postaja življenjski slog mladostnikov, kot tudi že otrok, vedno bolj stresen. Obremenitve mladine izvirajo iz vedno večjih lastnih pričakovanj ali pa iz pričakovanj staršev, ki z napačnimi vzgojnimi prijemi preveč pritiskajo na vključevanje v športne aktivnosti, istočasno pa nadzirajo otrokov šolski uspeh. Najpomembnejše je, da starši postavijo zahteve povsem realno. To srečo sem imela jaz, saj mi je bila družina vedno ob strani in me podpirala pri doseganju mojih ciljev. Moja gugalnica je stala vedno nekako ravno, saj je na eni strani bil vedno tata, ki me je vozil na treninge, tekme, me motiviral med samo tekmo in v vseh kritičnih trenutkih »športnega življenja«. Na drugi strani pa je bila mama, ki mi je večkrat pomagala pri učenju, mi privzgajala kulturno dediščino s tem, da me je vključila v godbo, zbor in mi dajala koristne nasvete, da bi se ta moj »šolsko-športni-kulturni« svet ne porušil.
Športni način življenja je torej sistem vrednot, ki sem jih jaz že od otroštva postopno vključila v svoj življenjski slog in so sčasoma postale del mojega notranjega sveta. Tak življenjski vzorec je postal moja individualna potreba, kot želja po hrani, ki mi daje univerzalno življenjsko energijo in mi tako stalno odpira nove razsežnosti.
Moja ambicioznost, vztrajnost, skrbnost in doslednost, po domače »trma« me je dalje spravila na Fakulteto za šport v Ljubljano, kjer sem doživela druga štiri nepozabna leta. Garanje in odrekanje se je nadaljevalo, prinašalo pa je zadoščenje. Z izkušnjo delovne prakse na ljubljanskih gimnazijah, ki je bila del univerzitetnega programa, pa sem dobila dokaz, da je za nas »zamejske študente« taka nagrada, kot je današnja, še toliko bolj zaslužena. V Sloveniji, namreč, lahko dobijo učenci na srednji šoli status športnika in na splošnih gimnazijah obstajajo oddelki za šport, kjer imajo dijaki, ki se tekmovalno ukvarjajo s športom, določene olajšave pri študiju. Ko berem novice o rezultatih naših najboljših športnikov, ki so obenem tudi zelo dobri dijaki, me zato še toliko bolj razveselijo.
Nagrada Šport in šola, ki jo že vrsto let podeljuje ZSŠDI v sodelovanju z Zadružno kraško banko, je torej zelo lepa in koristna pobuda, ki mladim daje veliko motivacijo in pomoč. Tudi meni je pomenila veliko spodbudo in je pripomogla k temu, da se še danes z vsem srcem posvečam športu, bodisi za lastno razvedrilo, kot tudi službeno. Pri rolkarskem društvu Mladina sodelujem kot trener, da bi na mlajše člane prenesla zagrizenost in veselje do tega športa, sem tudi pomočnik pri nogometnem društvu Vesna ter inštruktor v fitnesu, kjer skušam ljudem pomagati doseči lastne cilje. Nagrada Šport in šola mi je dala zagon, da sem v vseh letih študija vztrajala in dosegala rezultate na obeh področjih in to vztrajnost sedaj vsakodnevno uporabljam v življenju. Prepričana sem, da bo tudi vam prinesla veliko zadoščenje, poplačala vaš trud in vas spodbudila, da nikoli ne popustite.
Tako, drage športnice in dragi športniki, želim vam še veliko uspehov na vseh življenjskih področjih in nikoli ne vrzite puške v koruzo, saj kot pravi ameriški pesnik (Henry Wadsworth) Longfellow: »Vztrajnost je pomemben dejavnik uspeha. Če dovolj dolgo in dovolj glasno trkate na vrata, boste zagotovo koga zbudili.«
Prisrčna hvala Združenju Slovenskih Špornih Društev v Italiji, hvala vam za pozornost in iskrene čestitke vsem današnjim nagrajence

Kdo je Miloš Ciuk
Dovolite, da vam predstavimo našega umetnika, tistega, ki je za naše nagrajence pripravil letošnja priznanja. Kot lahko sami ugotovite, če pogledate na mizo, so priznanja kamnita, izdelana z oblikovanjem našega kraškega kamna in imajo že zaradi tega poseben umetniški pečat. Naš umetnik je Miloš Čuk, ki se je rodil v Trstu leta 1976. Živi v kraški vasici Bani v neposredni bližini Opčin in kot kamnosek sodeluje s podjetjem iz Nabrežine, ki se ukvarja z izdelavo kamna. Izšolal se je na znanstvenem liceju Franceta Prešerna v Trstu, opravil je tečaj podjetništva in uporabe kamna v gradbeništvu, kiparstvu, pohištvu in dizajnu. Danes se loteva številnih gradbeniških del od predelave marmorja in granita, do zidarskih in mizarskih del pa vse do polaganja ploščic in parketa. Tudi barvanje in pleskanje mu ni tuje in dobro se spozna na elektroniko in hidravliko. Kot umetnik je razstavljal že na Majenci v Dolini, v Kamnarski hiši v Nabrežini, na sedežu APT v Sesljanu, v Trebčah, sodeloval na na natečajih »Okno v svet« v organizaciji KB 1909 ter »Manifesto« v centru sodobne umetnosti v Vili Manin. Predstavlja se s kamnitimi, železnimi ali lesenimi izdelki, ukvarja pa se tudi s fotografijo.

Letošnji nagrajenci

1. Martina Bearzi

šola: Znanstveni licej Franceta Prešerna
učni uspeh: 8,7
športna panoga: rokomet ŽURD Koper
športni uspehi:
– osvojitev 7. mesta na državnem prvenstvu Slovenije U17
– 1. mesto na mednarodnem turnirju U18 v Bosni
– sodelovala na izboru italijanske državne reprezentance U17 za EP in Sredozemske igre 2015
druge izvenšolske dejavnosti: članica gledališke skupine Slovenskega kulturnega kluba članica Slovenske zamejske skavtske organizacije

2. Martina Budin

šola: Jezikovni licej Franceta Prešerna
učni uspeh: 8,38
športna panoga: karate – Shinkai club
športni uspehi:
– 2. mesto v skupinski kategoriji kat na mitingu na Visokem v Bosni
– 4. mesto v kategoriji kat na mednarodnem tekmovanju “Pokal Zgonik”
– pridobitev črnega pasu 1.dan pri zvezi Libertas in FIKTA
druge izvenšolske dejavnosti: civilna služba ARCI za mladoletne v NŠK v Trstu tečaj joge (2x tedensko)

3. Simon Cettolo

šola: Znanstveni licej Franceta Prešerna
učni uspeh: 8,1
športna panoga: košarka pri Pallacanestro Trieste 2004
športni uspehi:
– 4. mesto v deželnem prvenstvu Elite U17
– treningi in tekma s člansko ekipo Pallacanestro Trieste 2004 v A2 ligi
druge izvenšolske dejavnosti: igranje harmonike pri Glasbeni matici igranje v ansamblu »Rock n‘bandimi« igranje šaha s šolsko ekipo

4. Simon Cotič

šola: Znanstveni licej Simona Gregorčiča
učni uspeh: 9,09
športna panoga: odbojka pri projektu Olympia-Val-Soča-Naš prapor
športni uspehi:
– 1. mesto v deželnem prvenstvu U15 in uvrstitev na državni finale U15
druge izvenšolske dejavnosti:
študij violine na SCGV Emil Komel iz Gorice član Slovenske zamejske skavtske organizacije

5. Andraž De Luisa

šola: Znanstveni licej Franceta Prešerna
učni uspeh: 9,1
športna panoga: orientacijski tek – AŠZ Gaja
športni uspehi:
– nastop na evropskem prvenstvu U16
– 3. mesto na Pokalu Alpe-Adria U16
– 1. mesto na državnem prvenstvu Slovenije v sprintu M16
– 1. mesto v skupnem seštevku državnega prvenstva Slovenije M16
– več dobrih uvrstitev na posameznih tekmah v kat. M16 in M18 na raznih deželnih tekmah in v
Sloveniji
druge izvenšolske dejavnosti: odbojka pri AŠD Sloga Tabor (U19 in D liga); član Slovenske zamejske skavtske organizacije
(foto: arhivski posnetek)

6. Jan Furlan

šola: Znanstveni licej Simona Gregorčiča
učni uspeh: 8,82
športna panoga: košarka – U.S. Ardita
športni uspehi:
– 5. mesto v deželnem prvenstvu Elite U17
druge izvenšolske dejavnosti: ljubiteljsko igranje bobnov in kitare

7. Maja Kojanec

šola: Klasični licej Franceta Prešerna
učni uspeh: 8,2
športna panoga: odbojka – Zalet
športni uspehi:
– 1. mesto v pokrajinskem prvenstvu U18
– nastopanje v deželnem prvenstvu C lige
druge izvenšolske dejavnosti: tečaj neogrškega jezika; pomožna trenerka na poletnem kampu AŠD Sokol vodič pri projektu FAI
(foto: arhivski posnetek)

8. Simon Komjanc

šola: Tehnični zavod Jurija Vege
učni uspeh: 8,09
športna panoga: odbojka pri projektu Olympia-Val-Soča-Naš prapor
športni uspehi:
– 1. mesto v deželnem prvenstvu C Lige in napredovanje v B2 ligo
– 1. mesto v deželnem prvenstvu U19
– 6. mesto na državnem finalu U19
– 1. mesto v deželnem prvenstvu U17
druge izvenšolske dejavnosti: tečaj angleškega jezika

9. Nika Košuta

šola: Znanstveni licej Franceta Prešerna
učni uspeh: 9,3
športna panoga: odbojka – Zalet
športni uspehi:
– napredovanje iz 2. v 1. divizijo
– 1. mesto v pokrajinskem prvenstvu U18
– 2. mesto v pokrajinskem prvenstvu U16
druge izvenšolske dejavnosti: tečaj angleščine tečaj klavirja in petja

10. Metka Kuk

šola: Pedagoški licej Antona Martina Slomška
učni uspeh: 8,5
športna panoga: umetnostno kotalkanje – AŠD Polet
športni uspehi:
– pokrajinska prvakinja FIHP v kat. starejših kadetinj
– 2. mesto v deželnem prvenstvu FIHP v kat. starejših kadetinj
– 3. mesto na uradnem mednarodnem tekmovanju
– 2. mesto na mednarodnem mitingu
druge izvenšolske dejavnosti: umetnostno drsanje igranje harmonike

11. Cristina Leghissa

šola: Znanstveni licej Franceta Prešerna
učni uspeh: 100/100
športna panoga: nogomet – Polisportiva San Marco
športni uspehi:
– 2. mesto v deželnem prvenstvu C lige
– nastopanje v play offu za napredovanje v državno B ligo
– 1. mesto v deželnem pokalu
– vpoklicana v deželno reprezentanco
druge izvenšolske dejavnosti: tečaj angleščine
(foto: arhivski posnetek)

12. Manuel Lupoli

šola: Tehnični zavod Jurija Vege
učni uspeh: 8,38
športna panoga: odbojka pri projektu Olympia-Val-Soča-Naš prapor
športni uspehi:
– 1. mesto v deželnem prvenstvu U19
– 6. mesto na državnem finalu U19
– 1. mesto v deželnem prvenstvu U17
– nastopanje v deželnem prvenstvu C lige
– 14. mesto na državni Trofeji dežel z reprezentanco FJK

13. Ivan Maniacco

šola: Klasični licej Primoža Trubarja – Gorica
učni uspeh: 100/100
športna panoga: ragbi – Rugby Udine 1928
športni uspehi:
– 2. mesto v meddeželnem prvenstvu U18
– nastopanje v play offu meddeželnega prvenstva U18
– nastopanje z ekipo U23 – prvenstvo Elite
druge izvenšolske dejavnosti: tečaj za prostovoljce rdečega križa

14. Nastja Maver

šola: Znanstveni licej Franceta Prešerna
učni uspeh: 8,75
športna panoga: odbojka – Zalet
športni uspehi:
– napredovanje iz 2. v 1. divizijo
– 2. mesto v pokrajinskem prvenstvu U16
druge izvenšolske dejavnosti: tečaj angleškega jezika

15. Giulia Rauber

šola: Znanstveni licej Franceta Prešerna
učni uspeh: 8,4
športna panoga: odbojka – Zalet
športni uspehi:
– 1. mesto v pokrajinskem prvenstvu U18
– 4. mesto na deželnem finalu U18
druge izvenšolske dejavnosti: tečaj angleščine

16. Simon Regent

šola: Tehnični zavod Žige Zoisa
učni uspeh: 8,25
športna panoga: košarka – AŠZ Jadran/ŠD Kontovel
športni uspehi:
– nastopanje s člansko ekipo ŠD Kontovel v deželni D ligi
– nastopanje v deželnem prvenstvu U19 Elite z Jadranom

17. Ivana Sarazin

šola: Klasični licej Franceta Prešerna
učni uspeh: 8,7
športna panoga: karate – Shinkai club
športni uspehi:
– 2. mesto v skupinski kategoriji kat na mitingu na Visokem v Bosni
– 3. mesto v kategoriji kat na mednarodnem tekmovanju “Pokal Zgonik” – pridobitev črnega pasu 1. dan pri zvezi Libertas in FIKTA
druge izvenšolske dejavnosti:
pomožna trenerka pri Shinkai clubu

18. Jernej Terpin

šola: Znanstveni licej Simona Gregorčiča
učni uspeh: 9,08
športna panoga: odbojka pri projektu Olympia-Val-Soča-Naš prapor
športni uspehi:
– 1. mesto v deželnem prvenstvu C lige in napredovanje v državno B2 ligo – 1. mesto v deželnem prvenstvu U19
– 6. mesto na državnem finalu U19
druge izvenšolske dejavnosti: član Slovenske zamejske skavtske organizacije; član mladinskega krožka SKPD F.B. Sedej iz Števerjana član mešanega pevskega zbora F.B. Sedej iz Števerjana

19. Ivo Ušaj

šola: Znanstveni licej Franceta Prešerna
učni uspeh: 8,2
športna panoga: košarka – AŠZ Jadran/AŠD Sokol
športni uspehi:
– nastopanje s člansko ekipo AŠD Sokol v deželni D ligi
– nastopanje v deželnem prvenstvu Elite U17 z AŠZ Jadran
druge izvenšolske dejavnosti: 2. mesto na deželnem šolskem tekmovanju v orientacijskem teku
(foto: arhivski posnetek)

20. Jasna Vitez

šola: Znanstveni licej Franceta Prešerna
učni uspeh: 9
športna panoga: odbojka – Zalet
športni uspehi:
– napredovanje iz 2. v 1. divizijo
– 2. mesto v pokrajinskem prvenstvu U16
druge izvenšolske dejavnosti: tečaj kitare

21. Peter Vogrič

šola: Znastveni licej Simona Gregorčiča
učni uspeh: 89/100
športna panoga: odbojka pri projektu Olympia-Val-Soča-Naš prapor
športni uspehi:
– 1. mesto v deželnem prvenstvu C lige in napredovanje v državno B2 ligo
– 1. mesto v deželnem prvenstvu U19
– 6. mesto na državnem finalu U19