23. PODELITEV PRIZNANJ ZSŠDI
Gorica, 16.12.2004
Za zasluge na športnem področju

Lucio BATTISTI
Svojo športno pot je pričel kot košarkar, a je kmalu presedlal v odbojkarskevrste pri Športnem združenju Olympia, kasneje pa je svojo igralsko pot nadaljeval pri sovodenjski Soči. Ob igranju je obiskoval tudi tečaje za trenerje, ki so mu omogočili, da je postal eden najboljših zamejskih vaditeljev mladinskih vrst. Kot trener je dosegel veliko laskavih uspehov, med katerimi nedvomno izstopajo tri zaporedne osvojitve deželnega naslova.

Marinka PERTOT
Zaverovana v bogastva prirode in lepote gorske narave, ki so ji bili vodilo v poklic biologinje, je Marinka Pertot že konec sedemdesetih let vstopila v odbor Slovenskega planinskega društva Trst, kjer se je posvetila uveljavljanju in širitvi športno rekreacijskiih vrednot in miselnosti v planinski in smučarski razvejani dejavnosti društva.
Prvenstveno se posveča pripravam in izvedbi predavanj na planinsko tematiko,v skladu s svojim poklicem pa polaga veliko skrb prirejanju naravoslovnih in naravovarstvenih izletov, predvsem za ladino. Marinka Pertot ima neprecenljive zasluge za rast in razcvet stoletnega SPDT.

Mara ROGELJA PLESNIČAR
Upravičeno jo lahko imamo za steber, na katerem sloni vsa široko zasnovanai n uspešna pot teniške šole pri Športnem združenju Gaja. Tenis jo je osvojil v celoti že preko obeh sinov, težĺko pa bi si zamislili teniške objekte na Padričah in delo z najrazličnejšimi skupinami brez njenega vsakodnevnega organizacijskega doprinosa. Ne pretiravamo, če inačimo vzpon in rast slovenskega tenisa v Italiji z Maro Rogelja Plesničar.

Športna kariera

Walter PRINCI
Da je odbojka v zamejstvu dosegla dobro kvalitetno raven, je zasluga tudi takih igralcev, kot je Walter Princi. Svojo odbojkarsko pot je pričel pri Športnem društvu Naš prapor, nadaljeval pa jo je v raznih društvih in na raznih ravneh tekmovanja. Za sabo ima skoraj 25 let aktivnega igranja, zato sodi med zamejske odbojkarje z najdaljšim stažem in je prav gotovo lahko za zgled mlajšim generacijam.

Sandi RAUBER

Sandi Rauber spada še danes med nepogrešljive ikone naše slovenske košarke v Italiji. Njegova samodisciplina, resno pristopanje k delu in zaverovanost v uspeh so mu omogočili dolgo in nadvse uspešno kariero, ki ostaja svetal in težko ponovljiv vzgled vsem našim mlajšim košarkarskim generacijam.