26. PODELITEV PRIZNANJ ZSŠDI
Dobrovo (Slovenija), 13.12.2007
Za zasluge na športnem področju

Simon Komjanc
Prav lahko ga imamo za enega stebrov goriškega športnega prostora, saj je tej dejavnosti predan tako rekoč z dušo in telesom. V mladih letih se je navdušil za odbojkarsko igro in tej panogi ostaja zvest vse do danes. Po lepi, dokaj bogati igralski karieri, je kaj kmalu postal član društvenih odborov pri Športnem združenju Olympia, kjer je v štiriletju ’92 – ’96 sprejel tudi predsedniško vlogo. Kljub veliki zaposlenosti in kroničnemu pomanjkanju časa – Simon Komjanc je namreč zelo uspešen gospodarstvenik – se ni nikoli izneveril domačim barvam in se ni nikoli od njih oddaljil. Še danes daje namreč svoj bogat strokovni doprinos v odboru in na mlade rodove, ki so danes na čelu društva, preliva svoje pridobljeno znanje in izkustva.
ŠZ Olympia je danes ena trdnejših postojank slovenstva v goriškem prostoru in z našega zornega kota gledano, eden nenadomestljivih členov slovenskega športa v Italiji. K vsemu temu je prav gotovo dal svoj veliki doprinos tudi naš letošnji nagrajenec.

Robert Milič
Namizni tenis je ena tistih športnih panog, ki so našemu športu prinesle veliko prepoznavnost in v sklopu italijanskega športnega sveta izrazito vidljivost. In ko govorimo o našem namiznem tenisu, moramo govoriti predvsem o Športnem krožku Kras, predvsem pa o Krasovi namiznoteniški šoli, ki je v letih navrgla društvu celo vrsto državnih naslovov, mednarodnih uveljavitev in je lahko vsem nam v ponos. Vsi ti uspehi pa niso zrasli kar sami po sebi, samo ob dobri volji in športni vnemi vseh v društvu! Za uveljavitvami se skriva predvsem velika strokovnost trenerskega kadra, ki se zna posodabljati, rasti in vse znanje na pravilen način kapilarno posredovati svojim športnikom.
Med tistimi, ki imajo veliko zaslug za društveno rast je prav gotovo Robert Milič, trener, ki ima, že po značaju, vsekakor raje delo kot pa besede, trener, ki je v letih spravil do vrhunskih uveljavitev celo vrsto Krasovih športnic in športnikov. Letošnje priznanje predstavlja le skromno zahvalo za vse, kar je Robert Milič našemu športu že dal in je obenem vzpodbuda, da bi našemu športu ostal zvest še naprej.

Renato Štokelj
Kar nekaj desetletij je Renato Štokelj ena vidnejših in strokovno najbolj izdelanih odborniških osebnosti v našem slovenskem športu v Italiji.
Njegova velika ljubezen je košarka in prav temu športu je od vedno pripravljen posvečati največ svojih organizacijskih spretnosti, truda in energij. Če je danes Košarkarski klub Bor ena najbolj črvstih in utrjenih športnih enot v našem športu, če se je društvo povzpelo do državnega nivoja in če v tržaški pokrajini, kjer košarka spada med “kraljevske” discipline, odigrava tako vidno vlogo, je vse to nedvomno tudi njegova zasluga.
In če je res, da je košarka njegova disciplina, je tudi res, da kot športni organizator zna gledati tudi širše: priznati mu moramo široko kulturno razgledanost in sposobnost širšega razmišljanja tudi o usodi našega športa nasploh. Njegove analize in debatni trenutki so vedno umirjeni, strokovno uravnani, nikoli zaletavi in banalni.
Prav zaradi tega lahko postavljamo Renata Štoklja ob bok najbolj podkovanim in najbolj uspešnim športnim zanesenjakom – odbornikom našega zamejskega športa.

Posebna nagrada za uspehe

Sklad Mitja Čuk
Mogoče nikoli ni bilo pisanje utemeljitve za kako nagrado na športnem področju tako občuteno in prepričljivo objektivno kot tokrat, ko bomo priznanje podelili Skladu Mitja Čuk za dosežke na športnem področju.
To naše – vsekakor preskromno – priznanje je priznanje resnično vsem pri Skladu: športnicam in športnikom, njihovim trenerjem in vodstvu organizacije. Ko ob nastopih športnikov Sklada na košarkarskih igriščih, atletskih stezah in drugje gledamo nasmejane in sproščene obraze nastopajočih, ki suvereno – v tekmovalnem smislu – preizkušajo vse to, kar so se naučili, moramo z veliko hvaležnostjo pomisliti na vse, ki so s temi športniki opravili ogromno in neprecenljivo delo. Vedeti moramo, da jih je pri tem vodila strokovnost, predvsem pa velikanska ljubezen, taka, ki ni dana vsakomur.
Zato, iskrene čestitke Sklad Mitja Čuk! Iskrene čestitke, dragi športniki Sklada! Naj vas še naprej tako iskreno preveva olimpijska misel, ki govori o tem, da je bistveno to, da smo zraven, da nastopamo, da ne iščemo zmage za vsako ceno, ampak smo srčno pripravljeni na odkrito, pošteno in prijateljsko soočanje.