27. PODELITEV PRIZNANJ ZSŠDI 2008
Gorica, 18.12.2008
V okviru prireditve Naš športnik 2008, ki je bila v Kulturnem domu v Gorici, je Združenje slovenskih šporntih društev v Italiji izročilo priznanja najzaslužnejšim športnim delavcem, posebna priznanja in priznanje za športno kariero.

Za zasluge na športnem področju

Petra Križmančič
Prav gotovo bi pri Slovencih v Italiji nikoli ne poznali športne discipline cheerleading, če bi v naše športne vode kar naenkrat ne bi pljusknil silovit val z imenom Petra Križmančič. Po opravljenem študiju v Ljubljani na Fakulteti za šport je znala vnesti med tradicionalne športne aktivnosti zamejskega športa novost, ki je kaj kmalu zadobila široke razsežnosti, spontan ter dokaj hiter tehnični vzpon. Pripadniki kluba Cheerdance Millennium pod njenim vodstvom danes že segajo po zelo vidnih rezultatih in to celo v evropskem merilu in zmorejo se postavljati ob bok skupinam z več deset letno tradicijo. Izjemne zasluge za vse to ima prav gotovo dnašnja nagrajenka Petra Križmančič.

Rado Šuber
Ko govorimo o Smučarskem klubu Brdina, ne moremo mimo enega njegovih ustanoviteljev, ki je sčasoma postajal temelj vsega delovanja in je danes častni predsednik kluba. Kdor se vsaj malo spozna na naše smučanje, je zlahka razumel, da govorimo o Radu Šuberju.
Zelo težko bi si predstavljali širok razpon delovanja, ki gre od dela z najmlajšimi pa do aktiviranja najstarejših brez njegove stalne prisotnosti, organizacijskih sposobnosti, pa tudi brez njegovega vlivanja samozavesti, trdnosti in navdušenja v ljudi. Ko Smučarski klub Brdina praznuje svojo 20 letnico, je prav, da mu zamejski šport izkaže hvaležnost s podelitvijo resnično zaslužene nagrade.

Marijo Černic
Športno združenje Soča je eno naših najbolj dinamičnih športnih društev na Goriškem: gre za športno enoto, ki si je od samega nastanka zadala pri svojem delovanju kot primarni cilj predvsem skrb za ohranjanje slovenskega jezika in to včasih celo na račun doseganja odmevnejših rezultatov. To premočrtno držo so znali vseskozi ohranjati predvsem odborniki društva, zanesenjaki, ki se jim je usoda slovenskih otrok tako prirastla k srcu, da pravzaprav ni več razlik med društvom in lastno družino. Eden stebrov, na katerem sloni vse delovanje, je nedvomno Marijo Černic, eden ustanoviteljev društva, človek, ki je bil po poklicu pedagog in ki še danes namenja društvu vse svoje razpoložljive moči.

Posebno priznanje

Zadružna kraška banka in Zadružna banka Doberdob Sovodnje
Posebno priznanje naj gre ustanovama, ki sta tesno povezani z rastjo celotne naše narodnostne skupnosti. Tudi slovenski šport v Italiji jima mora biti izjemno hvaležen, saj sta obe – od vedno – izkazovali tudi do tega segmenta naših dejavnosti veliko tenkočutnost in razumevanje.