DOBERDOB – Na prvi seji novih odbornikov AŠD Mladost po občnem zboru, ki je bil 25. julija 2017, so si porazdelili funkcije. Za novega predsednika so izvolili Claudia Cadeza, ki je tako nasledil Paola Vizintinija, ki je društvu predsedoval od leta 2011. Podpredsednik je ostal Ezio Bressan, tajnica je Loredana Marusic, blagajničarka pa Giulia Bressan. Imenovali so tudi nove odbornike in odgovorne za razne resorje.

Na sliki: Claudio Cadez

-> glej društvo

Claudio Cadez