BRIŠČIKI – V telovadnici Ervatti na Rouni pri Briščikih so v sredo, 17. oktobra 2018 v organizaciji odbojkarske komisije ZSŠDI predstavili odbojkarsko društveno dejavnost na Tržaškem.
Predstavili so članske in mladinske ekipe, projekt Zalet, projekt Sloga Tabor, pokrovitelje, pobudo VolleyMania in dejavnost slovenskih odbojkarskih klubov na Tržaškem.
Predstavitve so se množično udeležili odbojkarji in odbojkarice naših društev, ki delujejo na Tržaškem, in tudi tribune so bile kar dobro zasedene, v glavnem s sorodniki igralcev in igralk, in številni gostje.
Uspelo prireditev je vodil organizacijski tajnik ZSŠDI Evgen Ban.
Kot prvemu je dal besedo predsedniku ZSŠDI Ivanu Peterlinu, ki je pozdravil vse prisotne in podčrtal pomembno vlogo, ki  jo ima odbojkarsko gibanje med Slovenci v Italiji. Posegli so še predsednik medpokrajinskega odbora Trst/Gorica FIPAV Paolo Manià, predsednik AŠD Sokol Paolo Vidoni v predstavništvu vseh matičnih društev projetka Zalet, in predsednik Sloge Tabor Andrej Maver.
Voditelj Evgen Ban je nato predstavil vse ekipe, trenerjem in nekaterim posameznikom je tudi zastavljal večkrat tudi “hudomušna” vprašanja, tako da je bil večer kar se da prijeten.

Predstavitev ekip

MOŠKI

Sloga Tabor Televita, moška C-liga, trener Gregor Jeročnič, kondicisjki trener Andrej Batagelj, spremljevalec David Jercog
Sloga Tabor, under 16 moški , trener  Loris Manià, spremljevalec David Jercog
Sloga Tabor, under 18 moški, trener Gregor Jerončič, pomočmnik Loris Manià, spremljevalec David Jercog
Sloga Tabor, under 13; trener Loris Manià, spremljevalec Luis Vattovaz

ŽENSKE

Zalet Telesorveglianza (društvo Sloga), C-liga; trener Edi Bosich, pomočnik Danilo Berlot, kondicijski trener Martin Maver, fizioterapevt Dušan Blahuta
Zalet Breg (društvo Breg); 1. divizija; trenerka Daniela Ciocchi, pomočnica Daniela Zeriali
Kontovel (projekt Zalet), 1. divizija; trenerka Veronika Zuzič, spremljevalka Alenka Verša
Sloga  (projekt Zalet), 1. divizija; trnerka Ivana Gantar, spremljevalka Teresa Spangaro
Sokol (projekt Zalet), 1. divizija; trener Nicholas Prvileggi
Zalet (društvo Kontovel); 1. divizija; trener Martin Maver, pomočnik Erik Calzi; odbornica Tania Cerne
Zalet Dvigala Barich (društvo Sloga); 2. divizija; trener Danilo Berlot, spremljevalec Ivo Hrovatin
Zalet (društvo Kontovel); under 18; trener Martin Maver, pomočnik Erik Calzi, odbornica Tania Cerne
Zalet Dvigala Barich (društvo Sloga); under 18; trener Danilo Berlot, spremljevalec David Jercog
Zalet Breg (društvo Breg); under 16; trenerka Daniela Ciocchi, pomočnica Daniela Zeriali
Zalet Kontovel (društvo Kotnovel), under 16; trener Loris Manià, pomočnik Erik Calzi
Sokol Zalet A (društvo Sokol); under 16; trenerka Lajris Žerjal, pomočnica Leah Zidarič
Sloga Barich, under 14; trener Danilo Berlot
Sokol, under 14; trenerka Norči Zavadlav
Kontovel, under 13; trener Danilo Berlot, pomočnica Tania Cerne
Sokol, under 13; trenerka Janika Škerl, pomočnica Irina Kneipp

Pozdravni nagovor predsednika ZSŠDI Ivana Peterlina

Dragi odbojkarji, drage odbojkarice, spoštovani predstavniki tiska, dragi prijatelji!
Moram povedati, da kot predsednik ZSŠDI zelo rad prihajam na taka srečanja, kot je današnje.
Razlogov je seveda več. Pomeni, da so društva – naše članice – pri svojem delu zelo živahna, da se dogaja vedno nekaj novega! Drugi razlog pa je tudi ta, da zelo konkretno lahko ugotavljam, da je še veliko ustanov in podjetij, ki verjamejo športnemu gibanju in zaznavajo v ekipah, katerim pomagajo, možnost promoviranja svoje dejavnosti in imidža.
Z velikim veseljem pozdravljam vsa društva, ki sestavljajo mozaik naše ženske odbojke z imenom Zalet. Zalet je rezultat skupnih dogovorov naših društev, ki si želijo napredka in želijo vse to doseči s skupnimi napori. Prav gotovo je to zmagoviti recept, ki bi ga veljalo posnemati tudi drugje.
Moj pozdrav naj gre seveda tudi moškemu sektorju, točneje Slogi Tabor. Odborniki so se letos zavestno odločili, da se odpovedo nastopanju v državni B ligi. Prišli so do spoznanja, da bodo v naslednjih sezonah raje posvetili veliko več pozornosti mlajšim silam, tistim, ki predstavljajo bodočnost društva, tistim, ki bodo nositelji društvenega igranja v bodočih sezonah.
Z velikim veseljem pozdravljam tudi prihod prvovrstne odbojkarske zvezde Lorisa Maniaja, ki je izbral za svoje nadaljevanje kariere prav Zalet in Slogo Tabor in to v vlogi trenerja in igralca.
Prepričan sem, da se boste v prvenstvih dobro odrezali! Vsem želim veliko sreče, vsem, ki vas podpirajo, pa iskrena hvala!

Predstavitev odbojkarskih ekip

Foto Lako

Pozdravni nagovor predsednika AŠD Sokol Paola Vidonija

Spoštovani!
Zalet, kratka, jedernata beseda, a v sebi nosi številne pomene. Za nekatere je to sinonim nesmiselnih skrbi, jim pomeni trošenje moči, idej in stroškov, za njih je ta beseda abstraktna in brez nobene konkretne povezave z našo odbojko. Za nas, ki  v ta projekt verjamemo, pa je pomen te besede povsem drugačen. Zalet nam pomeni bodočnost naših mladih odbojkaric. Pomeni uspeh, ne le našega vrha, ampak vsake ekipe, ki je zaobjeta v njem. Uspeh ki ni le točka, set ali zmaga na igrišču, ampak je rast vsake posameznice, tako športno kot človeško.
Zalet je za nas sinonim združevanja. Le združeni bomo dosegli vidljive rezultate. Vsak zase ne utegne doseči tega, kar lahko uspemo z združenimi močmi. In ne nazadnje nam pomeni sodelovanje, lojalno, nesebično in spoštljivo med vsemi akterji, ki krojimo ta skupen projekt. Le skupno bomo bili uspešni. Kot v vsaki delovni skupini, je tudi pri nas več idej, imamo različne misli in različna gledanja, glavno pa je, da dobimo skupni imenovalec našega projekta. Kot pridni geometri in inženirji moramo ciljati na to, da začrtamo pravo skupno pot. Le tako bomo lažje in uspešno dosegli naš zastavljeni cilj. Cilj pa je, kot sem prej povedal, uspešna športna bodočnost naših mladih odbojkaric in  uspehi našega vrha oziroma špice.
Seveda, grešimo tudi mi, kot vsakdo ki dela in se muči. Glavno je, da napak ne ponavljamo, oziroma se od njih naučimo in gradimo še boljšo in trdenjšo piramido. Projekt Zalet je piramida, ki kot vsaka zgradba mora imeti trdno in široko bazo. Prav v gradnjo naše baze moramo vlagati veliko dela in truda, našim najmlajšim moramo nuditi čim boljše trenerje in vzgojitelje, da bodo v bodočnosti lahko nastopale v naši špici in dosegale rezultate kot v prejšnji sezoni, ko so naša dekleta popeljale Zalet spet v C-ligo. Oziroma, ker kot športniki moramo biti vedno optimisti in stremeti v vedno boljše rezultate, da te uspehe z njimi še izboljšamo in nadgradimo. Le združeni lahko dosegamo te rezultate, če ne bomo sodelovali, če bomo delovali vsak zase, pa bomo le trošili moči in delo v prazno. Našim odbojkoricam ne bomo nudili vrha, za katerega se potegujejo od prvega dne, ko stopijo v naše telovadnice.
Da vas ne preveč dolgočasim, se bližam koncu mojega razmišljanja, kajti danes so protagonistke naše odbojkarice, njih moramo ovrednotit in jim čestitati za uspešno sezono, a hkrati jih moramo bodriti, da nadaljujejo po tej poti in rasti v športnem duhu. Mi jim bomo na vse načine stali ob strani, bomo pomagali in nudili cimboljše pogoje za njihovo športno delovanje. Skupno bomo dosegali uspesne rezultate.
Ob koncu dovolite mi, da se zahvalim vsem institucijam, ki so nam  ob strani pri vsakem našem koraku in vsem pokrovitreljem. Brez teh bi bolo naše delovanje zelo ohromljeno in otežkočeno.
Hvala vsem in hvala vam za pozornost.

Pozdravni nagovor predsednika AŠD Sloga Tabor Andreja Maverja

Pozdravljeni.
Veseli nas, da smo lahko letos pripravili predstavitev sezone v okviru Odbojkarske komisije ZSŠDI – Trst, saj bo tako dobila ta predstavitev še večjo težo. In veseli nas, da lahko znotraj te komisije prinašamo glas moške odbojke. Že nekaj let smo žal edino slovensko društvo, ki goji to panogo med fanti in verjamemo, da nam lahko tudi komisija in ostala društva pomagajo, da povečamo popularnost tega lepega športa med fanti.
Po odpovedi nastopanja v B ligi predstavlja letošnja sezona za nas neke vrste nov začetek. In zato mi dovolite, da se na tem mestu zahvalim tudi jedru prve članske ekipe, ki je ostala zvesta klubu tudi pri tem koraku in se dala na razpolago za igranje v C ligi. Pa še več kot to: zavihali so si rokave in z njihovo pomočjo smo na primer poleti priredili dve zelo uspešni izvedbi turnirja odbojke na mivki, kar tudi zelo prispeva k popularnosti odbojke v našem prostoru.
Prepričani smo, da bo ta odlična skupina domačih igralcev, obogatena z zvezdo Lorisa Maniaja in pod vodstvom izkušenega trenerja Gregorja Jerončiča znala prikazati lepo odbojko in da bo to lahko magnet za naše navijače in ostale odbojkarske navdušence, da bodo tudi tribune v repenski  telovadnici spet polne. In verjamemo, da tudi rezultat ne bo izostal.
Posebej nas veseli, da imamo lepo skupino mladih nadarjenih odbojkarjev, s katerimi bomo nastopali v treh mladinskih prvenstvih in ki predvsem radi igrajo odbojko! Verjamemo, da je to odlična osnova za prihodnost in da bo Loris Manià tudi v tej novi vlogi trenerja znal navdušiti še večje število najmlajših za ta šport.
Še enkrat hvala vsem našim pokroviteljem in medijem.