dav

Na ponedeljkovi (9. julija 2018) prvi umestitveni seji novega odbora SK Devin so si odborniki porazdelili funkcije, za katere bodo odgovorni v naslednjem mandatu.
Za predsednika je bil ponovno izvoljen Dario Štolfa, saj  ni bil nihče pripravljen v tem tenutku prevzeti to odgovorno mesto in pod  pogojem, da sta imenovana dva podpredsednika (eden za administrativne zadeve, drugi pa za športno dejavnost) in da imajo vsi odborniki določene zadolžitve s pomočji pooblaščenihzunanjih članov.
Upravni odbor šteje 20 članov.

Novi upravni odbor 2018/2020

DARIO ŠTOLFA, predsednik
MARJANKA BAN in PAOLO ŠKERK, podpredsednika
ZULEJKA PAŠKULIN, tajnica
MARJANKA BAN, blagajničarka
ALESSANDRO BORDON in MICHELE SINIGOI, gospodarja
PETRA BASEZZI, IVANA ŠKERK in RUDY ŠKERK, šola smučanja
SABRINA BANDI, MARKO KERPAN, DAVID ŽETKO, NICOLA SUDANO, odgovorni za ekipe
ERIKA PURIČ, LOREDANA VERNI, BERNARD PURIČ, ERIKA UKMAR, odgovorni za društvene dejavnosti
NADJA KRALJ, odnosi z javnostjo in mediji
PAOLO ŠKERK in GIUSEPPE DEL LATTE, odnosi s sponzorji

Upravnemu odboru se bodo pridružili pooblaščeni zunanji člani, ki bodo koordinirali delo  ekip in skupin, urejali spletno stran in socialna omrežja, ipd.