Slika št. 125 (9. oktober 2018)

IMG_9663

Na hrbtni strani te slike ne piše ničesar, zato so vaši odgovori še toliko bolj dragoceni.

Manjkajoči podatki: kje in kdaj je bila slika posneta ter predvsem kdo so na sliki?

Vaši odgovori

Ta slika je naletela na izreden odziv, saj smo že dan po objavi (v sredo, 10. oktobra2018) na naši facebook strani zabeležili več kot 900 ogledov.
Seveda zaradi pomanjkanja prostora objavljamo le odgovor Jacoba Vascotta, ki je kot prvi navedel vsa imena na sliki, razen vaditeljice Petre Krizmancic. Jacobu se seveda iskreno zahvaljujemo.
Vrsta zgoraj de leve proti desni: Kristina Žerjal, Jakob Vascotto, Tommaso Rizzo, Marta Rizzo, Federico Rizzo, Marko Zamitti, Borut Ban, Tadeja Zavadlal; spodnja vrsta: Tina Renar, Karin Turco, Ivan Zudek, Sara Bukavec, Tomaž Dell’Anno, Barbara Ferluga .

Iz številnih odgovorov na facebooku smo izvedeli še, da je bila slika posneta leta 1997 v telovadnici na Kontovelu.

Za manjkajoče podatke pišite nam na ta e-mail

-> prejšne foto rubrike