NABREŽINA – Vokviru sodelovanja Združenja slovenskih športnih društev v Italiji z vsemi slovenskimi šolskimi ustanovami v naši deželi je v Nabrežini na odprtem igrišču Sokola potekalo zelo uspelo srečanje v okviru projekta “Beseda povezuje, prijateljstvo združje”, ki se ga je udeležilo pet osnovnih šol: OŠ Virgila Ščeka iz Nabrežine, OŠ Bežigrad iz Ljubljane, OŠ F. Bevk z Opčin in Dvoježična Ljudska šola Volkschule 24 iz Celovca.
Koordinator vsega tekmovanja je bil učitelj in naš vsestranski športni delavec Mario Adamič.

(daljše sledi)

Nabržzina 19-05-2017 - Šolski Šport - ZSŠDI - Beseda povezuje prijateljstvo združuje

Foto Lako