SLIVNO – Na svojem sedežu je SK Devin imel v sredo, 29. junija 2016 redni 42. občni zbor, ki je bil tokrat volilnega značaja. Zbralo se je lepo število članov in prijateljev, ki so pozorno sledili poteku tega letnega srečanja.
Predsednik Dario Štolfa je uvedel večer in prebral predsedniško poročilo, Nadja Kralj poročilo o dejavnostih, Marjanka Ban pa blagajniško poročilo.
Po dnevnem redu je bilo nato na vrsti poročilo nadzornega odbora, ki ga je podal predsednik NO Stojan Pahor.
Tokrat je bil občni zbor volilnega značaja in po predlagani kandidatni listi so jo vsi člani soglasno sprejeli.
Sledili so pozdravi gostov: Fabio Pahor v imenu posestva Kohišče, Marko Piccini kot predsednik za SK Brdina, Sabina Slavec kot načelnica smučarske komisije ZSŠDI, Boris Bogatec kot predsednik ŠD Mladina.
Pisne čestitke in pozdrave sta poslala tudi Marinka Pertot, predsednica SPDT in Marko Presl, predsednik OOZUS.
Sledilo je nagrajevanje društvene tekme, oz. članov, ki so tekmovali na 28. Pokalu prijateljstva, saj so na podlagi rezultatov sestavili društveno lestvico po kategorijah. Tekmovalci so prejeli majhno priznanje, medtem ko sta prakrično nagrado prejela društvena prvaka za leto 2016 Caterina Šinigoi in Aleš Sever. S simboličnim priznanjem so nagradili tudi vseh pet novih učiteljev smučanja 1. stopnje ter na koncu je prejel praktično nagrado tudi trener Peter Sossi za uspešno oblikovan in izpeljan kolesarski projekt.

Nov izvršni odbor

Toni Balzano, Marjanka Ban, Sabrina Bandi, Petra Basezzi, Nadja Kralj, Bernard Purič, Erika Purič, Aleš Sever, Katja Škerk, Peter Sossi, Dario Stolfa, Erika Ukmar, Loredana Verni, Davor Zupančič.
NADZORNI ODBOR: Stojan Pahor, Frančko Briščak, Bruno Tomasetig

Poročilo predsednika in upravnega odbora – Dario Stolfa

Spoštovane članice, dragi člani, tekmovalci, starši, trenerji, učitelji, predstavniki športnih društev in ustanov,  prijatelji in simpatizerji našega društva, vsem prav lep pozdrav.
Danes smo se zbrali na sedežu našega društva tu v Slivnem na 42. rednem občnem zboru, ki je tokrat volilnega značaja.
Zato se najprej zahvaljujem izvršnemu odboru, ki mu danes zapade dvoletni mandat in s katerim smo v tem času dobro delali, v njem je nekaj mladih članov in bivših tekmovalcev, ki so z velikim navdušenjem poprijeli za delo tako v odboru, kot tudi pri vseh društvenih pobudah ter so s svojim doprinosom pripomogli, da smo izpeljali vseh pobude, ki so prepoznavne in razvejane. Med te spadajo tekmovalna smučarska dejavnost, organizacija smučarskih tečajev in tekem, projekt Šola šport, praznik sv.Roka, Smučarski sejem, pohodništvo in še posebej Pohod Kohišče, Pohod po stezi Mirka Škabarja in številne druge pobude. Zahvala naj gre tudi Nadzornemu odboru za sodelovanje.
Danes bomo volili nov odbor, ki bo nadaljeval po deloma že zaćrtani poti, upajmo pa, da se bodo še z večjim elanom lotili tudi novih pobud, saj idej ne manjka, vsaka pa zahteva veliko truda in priprav ter dragocenega časa in vsi skupaj žrtvujemo veliko svojih energij in prostovoljnega dela za dosego zastavljenih ciljev. Obenem bi pozval tudi starše in prijatelje društva, da nam še v večji meri pomagajo, saj vsega ne zmoremo opraviti le odborniki. Vsi skupaj skrbimo, da se društvena dejavnost razvija predvsem na otroški in mladinski dejavnosti in glede na omejenost finančnih sredstev prirejamo pobude, ki omogočajo, da s tem podpiramo tekmovalno dejavnost, ki zahteva usposobljene trenerje in učitelje, kondicijsko vadbo, razpoložljivost kombijev z vsemi stroški za gorivo, cestnino, zavarovanje in popravila, vpisnine na tekme in podobno.
Na smučarskem področju bi predvsem omenil delovanje Združene ekipe, ki smo ji dali naziv BDM, tako v kategoriji Baby/Miški kot tudi Dečki/Naraščajniki, za katero smo si zadnje leto veliko prizadevali in na številnih večernih sestankih skupaj s predstavniki in predsedniki društev SK Brdina in ŠD Mladina ter načelnice smučarske komisije ZSŠDI-ja začrtali skupno dejavnost, ki je in bo koristila vsem in tudi samim tekmovalcem, saj sestavljajo homogene tekmovalne skupine.
Z ustanovljeno združeno ekipo smo tudi sledili priporočilom in stremljenjem ZSŠDI-ja in predsednika Ivana Peterlina, ki si prizadeva za sodelovanje in združevanje med društvi in to tudi nagrajuje preko nalašč zato izdelanega projekta.
Naši smučarji so tudi v zadnji sezoni dosegli odlične uspehe, za kar gre zasluga trenerjem Jerneju Skoki ter Mateju Štolfi in seveda Alešu Severju, ki sledi svojim varovancem s kondicijo in treningi na snegu že vrsto let in uspehi so vsako leto odlični.
K naši letni društveni dejavnosti   so pripomogli   nekateri sponzorji, ki bi jih izpostavil : Zadružna kraška banka, trgovina Alternativa Sport, Kavarna Gruden, podjetje ISAQ, veleblagovnica CONAD V Devinu, Posestvo KOHIŠČE, v manjši meri tudi drugi in vsem se javno zahvaljujem za občutljivost do našega društva.
Za naše celoletno začrtano delovanje je potrebno veliko finančnih sredstev in si v glavnem pomagamo   s popolnoma prostovoljnim delom.
Iskanje sponzorjev pa je ena od glavnih smernic, ki jih je treba v prihodnosti še ojačiti, saj nam javne ustanove krčijo ali sploh ne dajo prepotrebnih prispevkov.
Pri SK Devin si pomagamo na razne načine: najprej bi omenil sejem rabljene opreme, ki je preteklega novembra ponovno potekal v garažnih prostorih nove veleblagovnice v Devinu in kot vedno bil dobro obiskan predvsem prvi konec tedna.
Omenil bi sodelovanje društva na prazniku sv.Roka avgusta lani, kjer smo ponovno dobili lokacijo na glavnem trgu ter zgledno izpeljali ta praznik s fotografsko razstavo Miloša Zidariča pri Ušaju, razširili enogastronomsko ponudbo z bikom na žaru in tradicionalno tombolo.

Z navdušenjem smo kot društvo sprejeli in izpeljali 2.Mednarodni enogastronomski zgodovinski in didaktični pohod KOHIŠČE 2016, ki je s svojo lokacijo pritegnil številne ljubitelje narave in sprehodov, ki so lahko doživeli prijeten in lep sončen dan v neokrnjeni naravi.
Z veseljem pozdravljam tudi nov Kolesarski projekt, ki ga izvajamo po slovenskih osnovnih šolah z velikim uspehom, saj so učenci in učno osebje navdušeni nad pripravo in izpeljavo, za kar ima glavno zaslugo naš bivši tekmovalec in trener Peter Sossi in si nadejamo, da bo s tem na novo zaživel kolesarski odsek.
Naše društvo je deležno prispevkov, ki nam jih dodeljujejo razne uprave: Dežela FJK, Tržaška Pokrajina, Občina Devin-Nabrežina, s hvaležnostjo pa bi se predvsem obrnil do ZDRUŽENJA SLOVENSKIH ŠPORTNIH DRUŠTEV V ITALIJI, ki našemu delovanju na mladinskem področju vseskozi stoji ob strani in ga podpira.
In nenazadnje tudi zahvala medijem, ki s svojim poročanjem omogočajo, da so uspehi naše društvene dejavnosti znani tudi širši javnosti. Omenil bi športno uredništvo PRIMORSKEGA DNEVNIKA, nato spletne strani SLOSPORT, televizijsko oddajo ŠPORTEL, RADIO TRST A ter SLOVENSKO TELEVIZIJO, ki omogočata celotni zamejski javnosti tako poslušalcem kot gledalcem, da sledijo rezultatom in pričajo o našem razvejanem delovanju, pa tudi tržaškemu dnevniku Il PICCOLO in tedniku CITYSPORT.
Današnjemu občnemu zboru bo sledila krajša slovesnost z nagrajevanjem društvene tekme in društvenih prvakov, pravzaprav lestvice naših članov, ki smo jo povzeli po tekmi 28.Pokal prijateljstva treh dežel, saj je bilo skoraj nemogoče zaradi odpovedanih in prenešenih tekem ter državnih finalov posebej organizirati sklepno društveno tekmo.
Dovolite mi še sklepno misel:
predsednik sem že od leta 2000 in sem v tem dolgem obdobju veliko svojih ur žrtvoval skupaj s svojo družino za SK Devin, saj je SK Devin postal del našega vsakdana.Včasih sta družina in predvsem moja trgovska dejavnost bili prikrajšani zaradi obveznosti do društva, a verjemite, da sem vse to delal z navdušenjem in srčno voljo ter z velikim čutom odgovornosti, ki mi jo je nalagala moja funkcija in še posebno navezanost na društvo, v katerem sem od prvih izkušenj, kmalu prevzel odborniško in nato predsedniško mesto. Ni bilo lahko slediti vsemu, a splačalo se je, naj bo moj primer zgled vsem drugim, tudi mlajšim, ki bodo morda v bližnji prihodnosti vodili društvo in zelo rad bi, da bi se to zgodilo v čimkrajšem času!
Hvala   vsem vam za današnjo prisotnost in pozornost.

Poročilo o društvenih dejavnosti – Nadja Kralj

Upravni odbor se je sestajal na rednih sejah predvsem pred organizacijo društvenih pobud, tekem in pohodov, mimo sej pa smo se za čimprejšnjo rešitev problemov v glavnem posluževali spletnih aplikacij in bili vsi odborniki na tekočem za nujne zadeve. Vseh odborovih sej je bilo 16.
Naši mladi odborniki so tudi uredili društveni sedež s tem, da so večkrat pokosili travo, pregledali, pospravili ter odvrgli nerabljeno in zastarelo opremo, za kar jim gre naša zahvala. Pretekli mesec smo imeli društveni praznik z orientiringom po bližnji okolici, na katerega se je prijavilo lepo število družin in smo jih po preverjanju časov tudi nagradili. Sledila je pogostitev in bogata ter uspešna loterija in vse to so si zamislili mlajši odborniki, ki so poskrbeli za logistiko in uspešno izpeljali praznični dan.
Sam predsednik in nekateri odborniki smo se redno udeleževali srečanj, seminarjev in pobud, ki jih je priredilo ZSŠDI, nekateri mlajši bivši tekmovalci pa so marca letos sodelovali na dvodnevnem seminarju za mlade na Ptuju, kjer so sledili predavanjem in praktičnim delavnicam. Upajmo, da jim bo to koristilo za bodoče delovanje v društenem odboru in pri dejavnostih.

Smučanje

Letošnja zima se je pravzaprav začela krepko po božičnih praznikih, saj ni bilo snežnih padavin in smo v hribih le strmeli v bele kače, umetno zasnežene proge, kar je oviralo tako tekmovalno kot rekreacijsko dejavnost.
Naši tekmovalci so začeli s treningi že lanskega maja na ledeniku na Koroškem, ki so ga nato obiskali vse do zimskih mesecev.
Nekateri so bili nagrajeni na slavnostnem deželnem nagrajevanju FISI septembra v kraju Forni di Sopra za zimsko sezono 2014/2015.
Najmlajši tekmovalci so se udeležili tekem v okviru deželnega koledarja FISI in drugih pomocijskih tekmah ter na Tržaškem   pokrajinskem prvenstvu.
Uspešno so nastopili na državnih finalih »Topolino« v Folgarii in na »Ostržku na smučeh na Abetoneju«, kjer se je predvsem odlikovala Caterina Šinigoi, ki je v tej sezoni prestopila v kategorijo Deklic, kjer tekmujeta dva letnika skupaj in se je po rezultatih izkazala, saj je prva v deželi med letniki 2003 in za naslednjo sezono pričakujemo gotovo dobre uvrstitve.
Caterina Šinigoi je letos tudi prvič tekmovala v vseh disciplinah na mladinskem državnem prvenstvu v Bardonecchi v Piemontu in v ostri vsedržavni konkurenci zgledno predstavljala društvene barve.
Kot izredno perspektivna smučarka je bila večkrat prisotna tudi v krajevnih medijih, saj je dosegla dobre rezultate tako na deželnih in državnih preizkušnjah kot najbolje uvrščena smučarka letnika 2003 v FJK.
Na skupni deželni lestvici FISI po opravljenih tekmah pretekle sezone so se naši tekmovalci od najmlajših letnika 2009 dalje takole uvrstili:
SuperBaby 1:   4. Giada Pipan, 8. Beatrice Jakominič, Enej Kukanja, 5.Matteo Ravalico
Superbaby 2:   4. Anže Stopar, 31. Samuel Moratto
Baby 1:    16. Federica Venturoli, 22. Tessa Furlan, 27. Genny Radina
Baby 2:    15. Francesco Slavich
Miški 1:    15. Tea Strani
Miški 2: 5. Maks Škerk,   16. Anja Glavina
Deklice/Dečki: 4. Caterina Šinigoi (1.med letniki 2003), Enrico Slavich
Na deželnih finalih so se nekateri tekmovalci uvrstili na solidna mesta, Caterina Šinigoi pa je deželna podprvakinja v slalomu v okviru Deželnega prvenstva U14 na Žlebeh.
Na tekmi Tržaškega pokrajinskega prvenstva je postal pokrajinski prvak Maks Škerk, Enej Kukanja, Anže Stopar, Anja Glavina in Caterina Šinigoi pa so  tržaški pokrajinski podprvaki.

Poleg uradnih tekem FISI so naši tekmovalci sodelovali tudi na Zamejskem smučarskem prvenstvu in na tekmah v okviru Primorskega smučarskega pokala.
Treningi in tekme so se odvijale pod strokovnim vodstvom Aleša Severja za Dečke/Naraščajnike, ter Mateja Štolfe in Jerneja Skoka za kat. Baby/Miški.
V pravkar minuli zimski sezoni nam je deželna zveza FISI dodelila uradno tekmo po koledarju za kategorijo Dečki/Naraščajniki. Slalom smo v dveh spustih in sklepnim nagrajevanjem izpeljali 31.januarja 2016 na Trbižu z udeležbo kar 138 tekmovalcev iz 22 deželnih smučarskih klubov. Tekmo smo brezhibno izpeljali, kljub slabim vremenskim in snežnim razmeram.

Marca je SK Devin priredil 28.Pokal prijateljstva treh dežel-12.Memorial Lucijan Sosič in zabeležil lepo število tekmovalcev preko 300 in to kljub temu, da je tekma še kar pozno v koledarju dosegla po prijavljenih rekord v okviru tekem Primorskega smučarskega pokala. Naša tekmovalka takrat še ne 13-letna Caterina Šinigoi je dosegla najboljši čas.
V okviru novemberskega smučarskega sejma se je porodila zamisel, da bi ustanovili mlajšo skupino z imenom Baby Sprint Devin (letniki 2007-2010), za katero se je v le nekaj dneh zapolnilo število možnih prijavljenih 18 in v teku sezone smo imeli še veliko povpraševanj za vključitev novih najmlajših. Skupina je opravila nekaj več kot 15 dni in se uspešno udeležila pod vodstvom Janje Del Linz in Mateja Škerka nekaterih važnih tekmovalnih preizkušenj.

12 otrok in staršev te skupine so se prvič skupaj srečali na trodnevnem »Openday« na Južnem Tirolskem, nato pa so se vsi udeležili krajšega zimovanja ob božično-novoletnih praznikih v kraju Forni di Sopra.
V tokratni sezoni je dobro delovala skupina FANJSKI, ki jo je vodil   smučarski učitelj Claudio Peric, saj je ob šoli smučanja in sodelovanju na nekaterih tekmah organiziral izlete v vse smučarske centre v deželi, pa tudi v Veneto in na Južno Tirolsko. Poleti so se podali tudi na kolesarski izlet v Kanalsko dolino, sproti pa so tudi utrjevali kondicijo na suhih treningih

Pomembna je tudi ekipa masterjev, ki je v zadnji sezoni požela nekaj rezultatov na tekmah FISI veljavnih za deželno prvenstvo. Nekateri masterji so zagrizeno tekmovali tudi v okviru Primorskega smučarskega pokala in na Zamejskem smučarskem prvenstvu ter v bližnjem Venetu.
Smučarski oddelek sloni predvsem na tečajih smučarske šole, ki se odvija na deželnih smučarskih progah.
Tu bi poudarili, da smo v pretekli sezoni v štirih vikendih ob sobotah in nedeljah v kraju Forni di Sopra imeli okrog 55 tečajnikov.
Letos smo priredili jubilejno peto izvedbo tekme » Kekec na smučeh«, namenjena je vsem tečajnikom zamejskih društev, ki v svojo dejavnost vključujejo tečaje smučanja, za katero pa žal ni bilo zanimanja s strani nekaterih zamejskih društev, ki prirejajo tečaje smučanja, je pa bilo zanimanje iz Slovenije, saj sta se tekme udeležila dva smučarja iz Ilirske Bistrice, kljub temu, da je datum sovpadal s tekmami slovenskega državnega prvenstva in tekmovalka ŠD Mladina.
Zelo uspešno smo izpeljali predpripravo za delo na snegu, ko smo   od oktobra do decembra   osnovali tedenske tečaje predvsem za začetnike in najmlajše na plastični stezi v Nabrežini.
Omenili bi tudi, da so bili uspešni izleti z avtobusom, saj smo skrbeli za prevoze tečajnikov tako ob sobotah kot ob nedeljah in smo se po predlogu in pomoči ZSŠDI-ja poslužili podjetja EDO TOURS, ki nas je pogosto peljal s Športnim avtobusom.
Omeniti velja tudi zimovanje s treningi ob božičnih in novoletnih počitnicah za tekmovalne skupine v Sappadi in na Trbižu.
V delovanje smučarskega odseka je vključen projekt ŠOLA-ŠPORT, ki ga prirejamo skupaj s klubom SCI CLUB 70.
Namenjen je učencem 2. in 3. razredov slovenskih in italijanskih šol devinsko-nabrežinske občine. Tokratne izvedbe se je udeležilo 47 slovenskih učencev treh osnovnih šol (Jurčič iz Devina, Šček iz Nabrežine, Stanko Gruden iz Šempolaja), ki so oktobra in novembra štiri tedne zaporedoma sledili smučarskim tečajem na plastični stezi v Nabrežini.
Projekt že od vsega začetka znatno podpira Občina Devin Nabrežina in bi se zato zahvalili županu in odbornikoma za šolstvo in šport za sodelovanje in finančno pomoč, ki nam jo občinska uprava izkazuje. Omenili bi še, da je svoj delež prispevala tudi Pokrajina Trst.

V sklopu tega Projekta smo v sodelovanju z večstopenjskim ravnateljstvom iz Nabrežine priredili tudi dva celodnevna avtobusna izleta v kraj Forni di Sopra in to dva zaporedna petka v februarju, kjer so otroci namesto pouka imeli celodnevni tečaj smučanja pod vodstvom društvenih učiteljev.
Med uspehe letošnje sezone pa zagotovo velja zabeležitev podatka, da je kar 5 naših članov, tekmovalcev uspešno opravilo teoretski in praktični izpit in si pridobili naziz učitelja 1. Stopnje pri Zvezi učiteljev in trenerjev Slovenije. To so Petra Basezzi, Silena Bergamaschi, Rudy Škerk, Loris Strain in Matej Udovič, ki jim na tem mestu čestitamo in upamo, da bodo v bližnji prihodnosti tudi dosegli najvišjo možno stopnjo kadrovanja.
Omembe vredna je tudi organizacija petdnevnih avgustovskih kondicijskih priprav, ki so potekale v Bovcu in Kobaridu za mlade smučarje kot intenzivni trening za jesenski del smučarske sezone na ledenikih.

Rolanje

Naši tekmovalci smučarji že vrsto let poleti  trenirajo pod vodstvom trenerja Aleša Severja z rolerji in smo se lani   tudi vpisali v italijansko državno federacijo FIHP, ki deluje v okviru CONI-ja, tako da se lahko udeležijo uradnih državnih tekem, medtem ko so lani poleti tekmovali v okviru meddeželnega prvenstva Campionato Triveneto Inline Alpine Slalom in dosegli zavidljive rezultate.
Tudi letos so maja začeli s treningi na zaprtem avtocestnem izhodu pri Domju, ki nam ga je dodelilo podjetje Anas. V tem mesecu imajo za sabo že dve tekmi v Ilirski Bistrici 5.junija in v Bovcu 25.junija v okviru slovenskih tekem v rolanju.
Kot SK Devin pa smo v sodelovanju z ZSŠDI-jem priredili tudi uradno tekmo slaloma z rolerji v okviru meddeželnega prvenstva POKAL ALPE ADRIA-JADRAN v nedeljo 19.junija 2016 pri Domju s tremi spusti in sodelovanjem 5 društev iz Slovenije, Veneta in FJK in z družabnim srečanjem ter bogatim nagrajevanjem v krajevnem domu »Anton Ukmar Miro«.

Kolesarstvo

Že lani poleti smo pri društvu sklenili, da pripravimo nov kolesarski projekt. Zamislil si ga je in ga tudi v celoti oblikoval bivši tekmovalec in trener gorskega kolesarstva Peter Sossi, ki je posnel in realiziral daljši videoposnetek ter oblikoval lepo zgibanko z naslovom »Krtka in cestni znaki ter…mnogo zanimivosti«. Namenjen je osnovnošolskim otrokom, preko katerega spoznavajo zgodovino in dele kolesa, cestne znake, nevarnosti in prepovedi ter uspešno križanko s slovenskimi izrazi za dele, ki sestavljajo kolo, tako da bi otroci uporabljali slovenske izraze.
Prošnje za predstavitev projekta v dveh učnih urah (prva v razredu, druga na prostem z vožnjo s poligonom med cestnimi znaki) smo poslali na vse osnovne šole tržaške in goriške pokrajine.
Doslej smo maja in junija letos uspešno izpeljali projekt na štirih šolah na Repentabru, v Barkovljah, v Miljah in v Škednju z udeležno preko 160 otrok in nadejamo si, da bomo v jesenskih mesecih to nadaljevali, saj so bili otroci in učiteljice navdušeni nad pobudo.

Pri projektu je Petru Sossiju, ki je v glavnem vodil učno uro v učilnici, na prostem pri poligonu pomagal bivši kolesar Erik Mozan.
Glavni cilj projekta je, da bi v društvo privabili najmlajše kolesarje in v načrtih so nekateri krajši kolesarski izleti po naši bližnji predvsem po kraških stezah in z gorskimi kolesi, tako da bi otroci ob kolesarjenju tudi uživali v naravi.

Planinstvo in še marsikaj

Delovanje planinske sekcije je bilo že od lanskega poletja zelo uspešno in je izpeljala začrtan program   z več pohodi, izleti, srečanji. Člani so   se redno udeleževali družabnih planinskih srečanj ter skrbeli za ohranjanje prijateljskih stikov s sorodnimi društvi in sodelovali s ŠD Sloga.
Med dejavnosti odseka bi omenili tradicionalno srečanje s planinci z Reke, ki je potekalo tokrat na Hrvaškem,
Nekateri naši hribovski navdušenci se podajajo na odkrivanje gorskih lepot v zimskem, spomladanskem in poletnem času.
Predvsem je treba omeniti, da so se izkušeni hribolazci lani poleti povzpeli na dva visoka in zahtevna vzpona: na 3789 visoki in najvišji avstrijski vrh Veliki Klek-Grossglockner, ter na 3343 najvišjo točko Dolomitov, Marmolado.
Letos so ob prvomajskih praznikih izpeljali dvodnevni izlet na hrvaško znamenito pohodniško in plezalno točko Paklenica, kjer so nekateri prvič občudovali naravne lepote dalmatinskih trekinških poti.
SK Devin je oktobra lani sodeloval pri pohodu »Na Krasu je krasno« z društvom Vigred iz Šempolaja in pri pobudi sežanske občinske uprave v sklopu Kosovelovih praznovanj.

V nedeljo 10.aprila 2016 smo priredili Drugi pomladni pohod po stezi Mirka Škabarja s skoraj 150 udeleženci in tokrat lepim številom mladih družin in otrok. Začel se je v Praprotu in sklenil v Repnu, kjer smo postregli kosilo, priredili nagrajevanje ter prijetno druženje ob lepem spomladanskem vremenu. Ta pohod je zelo priljubljen, stezo smo lani na novo uredili in poskrbeli za ustrezne markacije in kot vedno je pobuda vabljiva za številne planince iz zamejstva, pa tudi iz bližnjih krajev Slovenije in Goriške ter Videmske pokrajine.

Velik uspeh je tudi letos doživel 2. Mednarodni enogastronomski zgodovinski in didaktični pohod Kohišče, ki smo ga skupaj s Posestvom Kohišče in v sodelovanju z desetimi društvi bodisi športnimi kot kulturnimi izpeljali v nedeljo 15.maja 2016 in smo ob pripravi in postavitvi šotorov, miz, klopi in vsega, kar je potrebno za izpeljavo praznika, skrbeli za enogastronomsko ponudbo. Pobuda je uspela hvala tudi prispevku Dežele – Turismo FVG in pokroviteljstvom Občine Devin Nabrežina, Občine Doberdob ter Občine Komen.

Na jasi na Kohišču ni ostalo prostih mest ob mizah, saj smo našteli preko 1000 udeležencev in tu bi se zahvalili vsem tistim, ki so pomagali, tako društvenim članom, družini Pahor, ki je lastnik Posestva Kohišče, vsem društvom in domačim proizvajalcem, ki živijo in delujejo okrog Grmade, za njihov doprinos k uspehu te pobude.
Planinci imajo tudi v tej sezoni pester program tja do zadnjega dne v letu, ki obsega   številne zanimive pohode in vzpone v bližnje in bolj oddaljene kraje.
Naši planinci so člani Planinske zveze Slovenije in   obiskujejo razne lahke in bolj naporne gorske ture v Sloveniji, Italiji, Avstriji in drugod.
Prav v kratkem, v soboto 9.julija, odpotujeta novim dogodivščinam naproti, naša člana Gabriella in Toni na 10-dnevno privlačno planinsko pohodniško turo na Durmitor v Črni gori, kjer bosta gotovo priča enkratnim užitkom edinstvenih naravnih lepot.
Mimo vseh naštetih dejavnosti ne gre pozabiti tudi na atletske priprave in rekreacijo. V zimskem času v telovadnici v Sesljanu 2 krat tedensko, poleti pa na prostem trikrat tedensko potekajo kondicijske priprave, med katerimi tudi treningi rolanja, pod vodstvom   Aleša Severja in ob pomoči Bernarda Puriča, za tedensko žensko telovadbo in rekreacijo pa že već kot 30 let skrbi Katja Škerk, za kar se ji iskreno zahvaljujemo.
Zabeležiti velja tudi, da imamo med našimi člani novopečenega inštruktorja nordijske hoje. Danjel Gomizelj je pred kratkim uspešno prestal izpit, za kar mu čestitamo in si nadejamo, da bomo v prihodnje naše člane uvajali v to za zdravje priporočljivo športno aktivnost.
Na koncu pa še čisto svež podatek: pretekli petek, 25. junija je na Sokolovem igrišču v Nabrežini potekal veliki finale Jezikovnega poligona, ki si ga je zamislilo in po naših društvih izvedlo ZSŠDI, predvsem z namenom, da preko aktivne športne dejavnosti , poligona, preveri in utrdi znanje slovenskega jezika. Združena ekipa BDM je v izločilni fazi sodelovala z dvema ekipama. V finalni del se je uvrstila starejša ekipa, letniki 2002-2004 in se izkazala, saj so bili v hitrosti prvi, malo manj dobro so se odrezali v obvladanju slovenskega jezika. Na koncu so se med 17 društvi uvrstili na 7. mesto. Vsekakor je bila to dobrodošla pobuda, ki se bo, upamo, nadaljevala tudi v prihodnje.

-> društvena lestvica (excel)

foto Erika Purič

Foto