GORICA – V mali dvorani Kulturnega doma v Gorici je v sredo, 19. aprila, potekal občni zbor Slovenskega planinskega društva Gorica. Udeležilo se ga je res lepo število članov in članic ter gostov. Svoj pozdrav so med drugimi prinesli predstavniki ZSŠDI, meddruštvenega odbora Posočja, OOZUS, SK Brdina, PD Benečija in več sorodnih društev, pisno sporočilo sta posredovala SPDT in predsednik goriškega SKGZ David Peterin.
Poleg tradicionalnega govora predsednika SPDG Mitje Morguta in poročil posameznih sekcij je nevolilni občni zbor odprla posebna kulturna točka, za katero je poskrbel predsednik nadzornega odbora Vlado Klemše. Klemše je navzočim prikazal nekaj slik iz bogatega arhiva Ferdinanda Rolicha, ki ga je SPDG daroval Rolichov sin.
Odborniki SPDG med drugim vabijo člane, prijatelje in simpatizerje, naj všečkajo društveno Facebook stran: Slovensko planinsko društvo Gorica SPDG.

Predsedniško poročilo – Mitja Morgut

Drage članice in člani, cenjeni gostje, dober večer!
V imenu Slovenskega planinskega društva Gorica se vam zahvaljujem za udeležbo na občnem zboru. Društvu je v ponos, da ste si vzeli čas, da bi v tem večeru izvedeli, kako poteka društveno živjenje, koliko in katere dejavnosti smo skupaj izpeljali v minuli sezoni; morda da bi povedali svojo misel o delovanju društva; da bi prinesli iskren pozdrav in voščilo za nadaljnjo uspešno delovanje in varen korak na vsakem izletu.
Prav zato mi je v čast, da vam predstavim – upam na jasen in učinkovit način – trenutno sliko našega društva in pričakujem, da bodo informacije, ki jih boste prejeli tako med predsedniškim kot v naslednjih poročilih, spodbudile konstruktivno diskusijo.
Če začnemo pri vodenju društva – to je naloga izvršnega odbora – lahko povem, da se je od lanskega rednega občnega zbora izvršni odbor redno sestajal na mesečnih sejah. Žal moram tudi dodati , da na pravočasno sklicanih sejah udeležba odbornikov večinoma ni zagotovila sklepčnosti.
Na sejah izvršnega odbora je bil vedno prisoten tudi nadzorni odbor, katerega člani niso opravljali le nadzorne vloge, pač pa so spodbudno in zelo aktivno sodelovali pri organizacji (in tudi) izvedbi načrtovanih dejavnosti.
O stanju članstva in o dejavnostih, ki so bile vam namenjene – planinstvo, smučanje, kolesarjenje, jamarstvo, rekreacijska telovadba – vam bodo podrobneje poročali posamezni referen v nadaljevanju seje.

Gorica - planinstvo

foto Igor Škorjanc

Kot predsednik čutim, da je treba posebno poudariti, da je bilo tudi v minuli sezoni veliko truda vloženega v mladinsko planinsko dejavnost. Pod skrbnim in marljivim vodstvom odbornice Fanike Klanjšček smo nadaljevali s pobudo, imenovano Kekčeva pot, in se skupaj z najmlajšimi in družinami podali na več nezahtevnih pohodov, da bi prikazali prav njim (to se pravi bodočim pohodnikom morda alpinistom ali plezalcem) lepote gorskega sveta in posredovali čut spoštovanja do narave. Vredno je omeniti, da je bil v tem sklopu uspešno izpeljan tudi zahtevnejši dvodnevni izlet v Dolino Triglavskih jezer.
Zavedamo se, da je Kekčeva pot za društvo dodana vrednost, ker odlično dopolnjuje ponudbo za mlade, ki je v zimskem času predvsem osredotočena na smučarsko dejavnost, ki jo naše društvo že vrsto let prireja v sodelovanju s smučarskim klubom Brdina iz Opčin.
In res, tudi v minuli zimski sezoni (2016/2017) je naše društvo zelo uspešno sodelovalo s smučarskim klubom Brdina pri organizaciji začetniških in nadaljevalnih smučarskih tečajev ter smučarske šole. Tečaji so potekali v dveh izmenah, ob nedeljah in sobotah. Trajali so pet zaporednih sobot oz. nedelj in na zaključni prireditvi so se tečajniki tudi preizkusili s kratkim spustom med koli. Za strokovno vodenje tečajev je poskrbela Osnovna organizacija zamejskih učiteljev smučanja (OOZUS), kateri gre iskrena zahvala tudi za pomoč pri sami organizaciji tečajev in spremstvu. Vredno je tudi omeniti , da smo po dolgem premoru uspeli tudi prirediti krajši tečaj namenjen odraslim.
Smučarska sezona je bila uspešna, a vendar je letos, žal, tudi neizbežno prikazala trenutne težave društva vezane na organizacijo in predvsem vodenje/spremstvo te dejavnosti. Trenutna sestava smučarskega odseka (tako kot že vrsto let) ni dovolj solidna, kompaktna, številčna, da bi sproščeno in predvsem z veseljem vodila dejavnost. Opaziti je, da preobremenjeni odborniki smučarskega odseka zapuščajo odbor in s tem ustvarjajo vrzeli v vodenju te dejavnosti, – in predvsem v tehničnem in, strokovnem znanju – ki jih drugi odborniki (osredotočeni na druge društvene dejavnosti) z velikim dodatnim naporom zapolnjujejo. Zadeva je resna, saj so te težave prisilile društvo (ki zagovarja resen in strokoven pristop do dela), naj zavrne organizacijo naslednjega 36. Zamejskega smučarskega prvenstva (Pokal ZSŠDI 2018). V glavnem se sluti, da bo v nadaljnje mogoče nadaljevati s kvalitetno ponudbo smučarske dejavnosti le, če bodo odbor okrepili marljivi smučarji, ki imajo pri srcu to društveno dejavnost, in če bo društvo sposobno na terenu angažirati člane, da še bolj aktivno sodelujejo pri smučarskem življenju društva.
Planinska, pohodniška dejavnost je potekala po usklajenih tirih. Večina predvidenih izletov je bila opravjena. Ture so odpadle le v primeru zelo slabih vremenskih razmer. Vredno je omeniti, da je v nedeljo, 8. maja, naše društvo organiziralo v sklopu Družnskih planinskih poti izlet v Iški Vintgar in na Krim, ki se ga je udeležilo preko 70 pohodnikov štirih različnih planinskih društev, delujočih na goriškem območju. Za vodenje planiranih izletov so poskrbeli marljivi oborniki in registriran vodnik Planinske zveze Slovenije.
Poleg smučanja in pohodništva se veča zanimanje za turnokolesarske dejavnosti, za katero je v minulih letih v glavnem skrbel član in nekdanji odbornik Robert Tabaj, ki je začetno izpostavil in nato solidno leto za letom utrdil vezi s prijatelji turnokolesarske skupine CAI. V prejšnji sezoni smo poleg običajnih enodnevnih izletov uvedli tudi večdnevni kolesarski kamp. Sezona se je začela marca in zaključila oktobra z društvenim praznikom kostanja (kostanjada), ki smo ga letos (po dolgoletnem sprejemu pri družini Štekar v Števerjanu) priredili pri jamarskem domu Kraških krtov na Vrhu.
Vredno je dodati, da je strokovni pristop društva razviden tudi v turnokolesarki dejavnosti, saj referent Igor Škorjanc trenutno dokončuje pripravništvo za Vodnika Turnokolesarkih tur (1. stopnja) Planinske zveze Slovenije, tako da bomo lahko ponujali še bolj varne in tehnično raznolike ture.
Rekreacijska telovadba je kot običajno potekala v telovadnici Kulturnega doma v Gorici pod vodstvom prof. Dušana Carlija od oktobra do konca marca. Rednih udeležencev je bilo okrog dvanajst. Vadba se je predčasno zaključila zaradi zapletov vezanih na urejevanje zdravniških spričeval.
V glavnem menim, da društvo deluje pozitivno. Je v dobrem finančnem stanju in skupno število članov sledi trendu prejšnjih let. Število mlajših članov narašča. To kaže na dejstvo, da društvo deluje v pravo smer.
Nazadnje bi se rad zahvalil vsem odbornikom in vsem ostalim članom, ki ste pomagali in pomagate pri izpeljavi dejavnosti.
Dovolite mi, da se še posebno zahvalim ZSŠDI-ju za pomoč pri urejevanju administrativnih obveznosti in skladu CARIGO za aktivno podporo Kekčevih poti, Jamarskemu klubu Kraških krtov za vodenje podzemnih izletov in za vedno topel sprejem na njihovem jamarskem domu na Vrhu, PD Benečije za sodelovanje pri planinski dejavnosti , SK Brdina za soorganizacijo dogodkov na smučarskem področju, CAI Gorizia in Robertu Tabaju za planiranje in izpeljavo gorsko-kolesarske dejavnosti, KD Oton Župančič, ki nam daje na razpolago prostor za skladišče, družini Štekar za vse sprejeme v preteklosti na njihovi domačiji ob priliki društvenega praznika kostanja.
Upam, da sem na jasen način predstavil sliko društvenega delovanja. Vabim vas, da v nadaljevanju izrazite svoje mnenje o delovanju društva med točko dnevnega reda namenjeno diskusiji.
Hvala za pozornost.

Kekčeva pot – 2016

Slovensko planinsko društvo Gorica prireja v okviru svojega rednega delovanja že vrsto let niz planinskih izletov, namenjenih otrokom in njihovim družinam, poznanih pod skupnim imenom Kekčeva pot. Po pozitivni in dobrodošli izkušnji iz prejšnjih let s to zanimivo dejavnostjo, je društvo tudi lani potrdilo željo, da najmaljšim članom in prijateljem ponudi možnost preživljanja svojega prostega časa v veseli družbi sovrstnikov in ob spoznavanju naravnih zanimivosti. Kakor Kekec v ljudski pravljici, se tudi današnji otroci radi družijo v naravi, se poveselijo ob sproščeni hoji na prostem in radovedno odkrivajo živalski in rastlinski svet po travnatih pobočjih ali gozdnih poteh. Izleti so za udeležence tudi lepa priložnost, da se preizkusijo v vztrajnosti, v spoštovanju vseh živih bitij, ki domujejo v okoliški naravi, da začutijo pomembnost medsebojne pomoči pri premagovanju ovir ob poti. Prav zato je Slovensko planinsko društvo iz Gorice vključilo v lanski program sklop nezahtevnih sprehodov oziroma pohodov z namenom približati prav najmlajšim lepote gorskega sveta. Posebno pohvalo si pri tej pobusi zaslužijo prav najmlajši pohodniki, ki so se tudi v lanski sezoni izkazali predvsem zaradi svoje vztrajnosti pri naporni hoji in dobri volji tudi v utrudljivih trenutkih.
Tovrstne izlete je društvo v letu 2016 izpeljalo v glavnem ob nedeljah in točneje v sledečih datumih:
na prvi izlet so se Kekci podali v nedeljo 13. marca, njihov cilj pa je bil Trstelj (643 m) nad Vipavsko dolino, ki nudi enkratni razgled na primorski prostor, Trnovsko planoto, na vrhove Julijcev ter vse do Tržaškega zaliva in Gradeške lagune. Skupina približno 45-ih pohodnikov je hojo pričela v vipavski vasi Renče, od koder je po dveurni zmerni hoji po gozdnih stezah, makadamski poti ter lažjem vzponu na travnatem pobočju prispela do gostoljubne Stjenkove koče pod Trsteljem. Po daljšem postanku ob prosti igri otrok in zasluženem počitku ob kosilu v koči, se je skupina podala še do samega vrha Trstelja, ki jo je obdarila z lepim razgledom nad okolico.
V nedeljo 10. aprila je SPDG uspešno izvedlo drugi izlet v planine iz niza Kekčeva pot, tokrat na področje Trnovske planote. Mali pohodniki in njihovi starši oz. prijatelji (skupno je bilo 43 udeležencev) so se v jutranjem času najprej pripeljali do slikovite vasice Predmeja nad Lokavcem pri Ajdovščini, od koder so pričeli hojo proti koči Antona Bavčerja na Čavnu (1242 m). Hodili so v glavnem po gozdnih, skrbno izpeljanih stezah in v zadnjem delu poti tudi po asfaltni oz. makadamski cesti. Po sproščenem postanku pri gostoljubni koči in igri otrok na travnati jasi pred kočo, so izletniki pogumno nadaljevali svojo pot do Kuclja (1237 m), najbolj razglednega travnatega vrha Čavna z zanimivim botaničnim bogastvom in enkratnim razgledom na Vipavsko dolino, Kras, Jadransko morje in Furlansko nižino.
SPDG je v sklopu Sabotinskih družnih poti organiziralo v nedeljo 8. maja avtobusni izlet v sotesko Iški Vintgar pri Ljubljanskem barju. Z avtobusom so se pripeljali do Iške vasi, od koder so po približno polurni hoji ob reki Iški, mimo tipičnih domačij, prispeli do doma v Iškem Vintgarju. Od tod so nadaljevali pot po istoimenski soteski, ki predstavlja dragoceno dediščino tako z vidika naravnih zanimivosti kakor tudi zaradi tam odkritih številnih najdb iz različnih arheoloških obdobij. Po krajši hoji ob žuborenju rečne vode in oglaševanju gozdnih ptic so pohodniki dospeli do zanimivega kraja, imenovanega Grabljice: gra za naravno plažo ob reki Iški in priljubljeno naravno kopališče. Kraj zadobiva to posebno ime po skupini kolov, zabitih v strugo prav obliki ‘grabljic’. Med potjo po soteski so si ogledali tudi spomenik žrtvam NOB, ki stoji prav ob gozdni stezi in ki je udeležence izleta spomnil, da so se grozote druge svetovne vojne dogodile tudi na tistem področju današnje Slovenije ob Ljubljanskem barju. V popoldanskem času so se Kekci in njihove družine še nekoliko sprehodili po desnem bregu reke Iške, ob povratku proti izhodiščni točki pa so si ogledali še obnovljeno lesno žago-venecianko, staro slovensko žago-samico iz sredine 19. stoletja ter majhno baročno cerkev sv. Jedrt v Iški. Avtobusni izlet se je zaključil s prijetnim in veselim druženjem, udeležilo pa se ga je kar lepo število pohodnikov (približno sedemdeset) iz štirih planinskih društev, ki delujejo na goriškem območju.
Meseca junija je bilo na vrsti vsakoletno že ustaljeno Srečanja obmejnih planinskih društev, tokrat v organizaciji PD Benečija in sicer v nedeljo 12. junija v Špetru. Tudimanjša skupina malih planincev se je pridružila ostalim planinskim društvom, s katerimi je preživela zanimiv in bogat dan, ki je zagotovo pustil vsem udeležencem lepe vtise o tej majhni deželici pod Matajurjem. V jutranjih urah so se odpravili na organizirani pohod po okolici, v popoldanskem času pa so sledili kulturnemu programu ob sodelovanju Folklorne skupine Živanit in skupine beneških harmonikarjev.
Skupina malih Kekcev in prijateljev planincev (skupno 11 udeležencev) se je pogumno odzvala vabilu Slovenskega planinskega društva Gorica, ki je v soboto 16. in nedeljo 17. julija organiziralo dvodnevni pohod po Dolini Triglavskih jezer s prenočitvijo v Zasavski koči na Prehodavcih. Dolina je res zelo zanimiva, vredna obiska, zmerne hoje pa je bilo dnevno od 6 do 7 ur, zato je bil izlet primeren za udeležence z nekoliko kondicije. Goriški planinci so se najprej peljali z avtovlakom iz Nove Gorice do Bohinjske Bistrice, od tu pa so nadaljevali vožnjo do Planine Blato nad Bohinjskim jezerom, kjer so tudi pričeli svojo pot. Po enourni hoji po še kar strmem kolovozu so dospeli do Koče na Planini pri Jezeru, ki se nahaja v osrčju Fužinskih planin in se ponaša z živo zelenim jezerom in nekaj zelo lepo urejenimi pastirskimi stanovi. Tudi pri naslednji planini Dedno Polje so lahko pohodniki občudovali planšarsko tradicijo na področju Bohinja, saj se v poletnem času tam pase veliko krav. Čez Planino Ovčarija so pohodniki nato končno prispeli do Koče pri Triglavskih jezerih, od koder so nadaljevali nekoliko bolj naporno hojo po dolgi dolini pod Triglavom vse do Zasavske koče na Prehodavcih, kjer so si odpočili utrujene noge in tudi prespali. V nedeljo so planinci za povratek v dolino izbrali isto pot in se v pozno popoldanskih urah srečni in zdravi vrnili v Gorico. Pravo presenečenje so ponovno bili tudi na tem skupnem izzivu mali Kekci (tokrat so bili samo trije in za nekatere je bila to prva izkušnja v gorah!), ki jih gre še posebej pohvaliti za njihovo dobro voljo, navdušenje in veselje nad novimi izkušnjami v gorskem svetu.
Jesenski izlet v sklopu Kekčeve poti je bil na vrsti v nedeljo 11. septembra in sicer po Dolini reke Glinščice na jugovzhodu Trsta. Skupina 9-ih malih in »večjih« planincev je obiskala to kraško področje, ki je prava zakladnica naravnih in kulturnih zanimivosti, zaradi česar je bila leta 1996 v večjem delu razglašena za naravni rezervat.
16. oktobra so se res številni Kekci udeležili tudi tradicionalnega Praznika kostanja, ki ga je SPDG lani organiziralo na Vrhu, s prijetno družabnostjo pri koči Jamarskih krtov.

Poročilo smučarske sekcije – 2016/17

Smučarski tečaj

PETDNEVNI SMUČARSKI TEČAJ JE TUDI LETOS ODVIJAL V FORNI DI SOPRA. TEČAJ JE BIL VSPEŠEN IN TEMU JE PRAV GOTOVO PRIPOMOGLO PONOVNO SODELOVANJE, KI SMO GA IMELI S SK BRDINO.
Z ZDRUŽENIMI MOČMI SMO PONUDILI NA IZBIRO DVA DNEVA, TEČAJNIKI SO LAHKO IZBIRALI MED SOBOTO IN NEDELJO.
TEČAJI SO BILI TUDI LETOS CELODNEVNI, KAR JE OLAJŠALO SESTAVO HOMOGENIH SKUPIN. DIDAKTIČNI PRISTOP JE BIL TAK, DA SO VSI ZDRŽALI 5 UR TEČAJA NA DAN. IMELI SMO ŠE DODATNO NEDELJO ZA OTROKE KI SO BILI ENKRAT ODSOTNI.
NUDILI SMO TUDI SKUPINSKO KOSILO V SPREMSTVU UČITELJEV, KAR JE PRISPEVALO K UTRDITVI VEZI MED TEČAJNIKI, ISTOČASNO SO BILI STARŠI RAZBREMENJENI.
PRISKRBLJENO JE BILO ZA PREVOZ: OB SOBOTAH JE, POLEG ZASEBNEGA PREVOZA, SMO IMELI SKUPEN PREVOZ Z BRDINO IN SE VOZILI Z AVTOBUSOM, OB NEDELJAH PA SMO IMELI NA RAZPOLAGO DRUŠTVENI KOMBI.
LETOS SE JE TEČAJA UDELEŽILO 44(PREVERI) OTROK IN S TEM SMO ZAUSTAVILI NEGATIVEN TREND ZADNJIH LET. LANI JE BILO 36 TEČAJNIKOV.
ZADNJI POPOLDAN SO SE TEČAJNIKI POMERILI V KRATKEM SPUSTU, SKOKICA NA SMUČEH. OB ZAKLJUČKU SO JIM UČITELJI IZROČILI SPOMINSKO “SCALDA-COLLO????” IN KARTONČEK Z DOSEŽENIM NIVOJEM SMUČARSKEGA ZNANJA.
PONUDBA JE BILA TOREJ RES KVALITETNA IN, KER JE DOBER GLAS NAJBOLJŠA REKLAMA, RAČUNAMO, DA BOMO NASLEDNJO SEZONO NADALJEVALI PO TEJ POTI.

Smučarska šola

SKUPINA, KI SESTAVLJA SMUČARSKO SOLO JE LETOS ZAKLJUČILA CETRTO SEZONO IN PREDVIDEN PROGRAM IZPELJALA PO NAČRTU.
LETOS JE SKUPINO VODIL UČITELJ ANDREJ ČEBULEC IN POMAGALE JE UČITELJICA VERONIKA DON.
OPRAVILI SO 25 DNI NA SNEGU, V OBDOBJU OD DECEMBRA DO MARCA. MED BOŽIČNIMI POČITNICAMI SO OPRAVILI DVA VEČDNEVNA TRENINGA, ISTO TAKO MED PUSTNIMI POČITNICAMI.
SKUPINA SESTAVLJA 8 ČLANOV SPDG IN ŠTIRI ČLANI PA SO IZ BRDINE, LETNIKI 2003/2008.
SKUPINA NI TEKMOVALNA, SAJ JE NJIH GLAVNI NAMEN PRIDOBITI ČIMBOLJSE ZNANJE IN SPRETNOST NA SMUČEH V VSEH SNEZNIH POGOJIH. ZARADI TEGA SE JE SMUČARSKA ŠOLA UDELEŽILA ZAMEJSKEGA PRVENSTVA-POKALA ZSSDI, POKRAJINSKEGA CEZMEJNEGA V KRANJSKI GORI, NA ŽELJO PA NA TEKME PSP- JA.

Poročilo o članstvu za leto 2016 – Matjaž  Klemše

V letu 2016 je bilo poravnanih 313 članarin, od teh je bilo 249 odraslih članov in 64 mladoletnih. Skupno število poravnanih članarin nadaljuje trend prejšnjih let. Ugotavljamo, da je število mladoletnih članov nekoliko naraslo napram prejšnjim letom, deloma zaradi boljše zimske sezone, deloma zaradi uspeha pobude Kekčeva pot.
Poravnanih je bilo 119 članstev pri Planinski zvezi Slovenije, od tega je bilo 114 za polnoletne, 5 pa za mladoletne. Pomeni, da se je za dodatno zavarovanje pri PZS-ju še vedno (kot v prejšnjh letih) odločila skoraj polovica odraslih članov.
Novih sprejetih članov je bilo 44, to je 19 odraslih in 25 mladoletnih.
(v letu 2015 44: 23 odraslih + 21 otrok; v letu 2014 38: 22 odraslih + 16 otrok; v letu 2013 49: 26 odraslih + 23 otrok; v letu 2012 65: 36 odraslih + 29 otrok; v letu 2011 85: 51 odraslih + 34 otrok; v letu 2010 76: 33 odraslih + 43 otrok)
7 novih članov se je v letu 2016 odločilo za dodatno članstvo pri Planinski zvezi Slovenije. 6 jih dodatnega članstva ni obnovilo.
Iz zabeležene evidence aktivnih članov smo v letu 2016 odstranili 232 članov. Članska knjiga se je na ta način uskladila s statutom.
Hvala za pozornost.

Poročilo o kolesarskem odseku – Igor Škorjanc

Delovanje 2016

Delovanje sekcije gorskega kolesarjenja se nadeljuje v sodelovanju z goriško sekcijo CAI.
V prejšnjem letu smo poleg običajnih enodnevnih izletov uvedli tudi večdnevne počitnice namenjene kolesarjenju in izlete namenjene cestnemu kolesarjenju v hribih.
Dejavnost je bla še kar pestra, saj v teku sezone smo organizirali kar devet izletov. Izlete je vodil Robert Tabai, ištruktor mtb SIMB in nekatere jaz kot turnokolesarski vodnik pripravnik PZS.
Začetek ni bil prav najbolj posrečen, saj med prvim izletom v okolici Gorice dne 20. marca si je udeleženec v padcu poškodil ramo (prva nesreča od leta 2005, ko smo začeli z izleti mtb).
Drugi izlet smo izvedli 17. aprila, ko smo se iz Trsta po dolini Glinščice podali na Slavnik. Zahtevna a čudovita tura, ki nas je popeljala do 1029m nadmorske višine vrha Slavnika. Spust po stezah v dolino, pa je bil pravi užitek za bikerje.
Ker smo rabili trening za zahtevnejše poletne izlete v Karnijske Alpe in Dolomite, smo 22.maja ciljali na Nanos; tura je bila zares zahtevna, bodisi zaradi precejšnje višinske razlike kot terena, ki je za kolesarjenje zelo utrudljiv.
28. maja je bil na vrsti podvig na Monte Grappa, kolesarski dogodek kjer se vsako leto zberejo ljubitelji kolesarjena in se odpravijo do vrha hriba po 25km dolgi poti in 1600m višincev.
19. junija smo odpravili v Karnijo, ciljali smo na Cimone della Crasulina na znani krožni poti Panoramica delle Vette, zaradi slabega vremena pa na žalost smo se morali vstaviti nekaj prej pri jezerih Zoufplan, približno na 2.000m nadmorske višine. Vsekakor lep izlet z izrednim spustom po stezah v Cercivento.
Pripravljeni smo bili tako za izlet v Dolomite dne 16.julija. Iz Toblacha na planoto Prato Piazza in po krajšem oddihu, s kolesi do vrha Monte Specie, 2307m. Spusta po stezah v dolino do Toblacha, pa si bomo še dolgo spominjali.
Od 1. do 9. avgusta smo se potepali v Livignu in okolici, z raznimi podvigi do hribov in prelazov v Svico, ki so dosegali tudi preko 2800m nadmorske višine. Tehniko voznje z mtb smo trenirali na bike parku: Mottolino in Carosello 3000.
Po avgustovskem premoru, smo se 25.septembra podali na Slivnico, goro čarovnic, v neposredni bližini cerkniškega jezera.
Sezono smo zaključili s kostanjado 16. oktobra z lepim izletom po Krasu.

Delovanje 2017

Sezona 2017 je že v teku, saj sta bila na vrsti že dva izleta. Naslednji izlet bo v sredo 10.maja, nočna tura ob polni luni.
V naslednjih mesecih na programu imamo izlet v okolici Žabnic, izlet na Vršič in v začetku julija 5 dnevno kolesarjenje v okolici Bormia. Izleti namenjeni cestnim kolesom, s katerimi se bomo podali na znane in zahtevne prelaze kot so Mortirolo, Stelvio, Gavia.

Hvala lepa.