TRST – V prostorih SKD Barkovlje v Trstu je v petek, 9. marca 2018, potekal 64. redni volilni občni zbor Slovenskega planinskega društva Trst, ki so se ga udeležili številni člani in gostje.
Po uvodnem nastopu domačega ženskega pevskega zbora je vse prisotne pozdravila predsednica društva Marinka Pertot, nakar so izvolili delovno predsedstvo in volilno komisijo. Za predsednico OZ izvolili Mirno Viola. Sledila so predsedniško, tajniško in blagajniško poročilo ter pozdravi gostov, ki so prav vsi pohvalili izredno bogato  in razvejano dejanvost SPDT, ki opravlja med Slovenci v Italiji neprecenljivo delo, in so izrazili željo, da bi bilo delovanje tako uspešno tudi z novim odborom.

Občni zbor so prinesli podzrave in čestitke:

Maruška Lenarčič, predsednica Meddruštvenega odbora Primorske, je pozdravila v imenu predsednika PZS, Boruta Rotovnika, v imenu MDO-ja in v imenu Obalnega PD Koper, čeprav je bil prisoten tudi predsednik Aldo Zubin;
Nadja Kralj je pozdravila v imenu ZSŠDI in v imenu SK Devin;
Tomo Rusimović, predsednik LPP iz Ljubljane, vodja štiričlanske delegacije;
Pozdravila je Ljiljana Čargonja v imenu planinskega odseka KD Bazovica iz Reke (tričlanska delgacija;
Luisa Battistig , predsednica Planinske družine Benečija;
Viktor Stopar, Sloga -Planinski odsek;
Žarko Rovšek za PD Tolmin
Prisotna sta bila tudi Sonja in Fulvij Živec, Obalno plezalno društvo
Po poročilu nadzornega odbora  in razrešnici so bile na vrsti volitve.

Edina kandidatna lista je bila naslednja:
Izvršni odbor: Jernej Bufon, Nika Čermelj, Igor Pertot, Marinka Pertot, Franc Starec, Ivana Suhadolc, David Štrajn, Mirna Viola, Dean Zobec, Sabrina Žezlina.
Nadzorni odbor: Pavel Fachin, Angelo Krmec, Vojko Slavec.

Trst - planinstvo

foto Lako

Predsedniško poročilo – Marinka Pertot

Drage planinke, dragi planinci, cenjeni gostje, dober večer!
Delovanje v letu 2017 je bilo vseskozi razgibano in to na vseh področjih. Pri načrtovanju posameznih dejavnosti, smo zasledovali sveže, mikavnejše ideje in nove izzive, da bi s ponudbo zadovoljili čim širši spekter članov od najmlajših pa do tistih, ki imajo že upočasnjen korak.
Za usklajevanje celotnega delovanja se je odbor redno sestajal na ponedeljkovih sejah, teh je bilo skupno 22; posamezni odseki pa so imeli ločene sestanke.
V letu 2017 je društvo štelo 308 članov z redno plačano članarino, 54 več kot leto prej (ko jih je bilo 254), novih članov je bilo 50. Tudi število vpisanih v PZS se je v primerjavi z lanskim letom povečalo za 18 enot (lani 219).
Ob raznoliki društveni dejavnosti predstavlja pohodništvo srž društvenega delovanja. Za preteklo sezono smo načrtovali 35 izletov. Med temi je bilo največ nedeljskih, enodnevnih izletov, pa tudi nekaj večdnevnih različnih težavnostnih stopenj, kar 6 je bilo avtobusnih. Posebno zanimivo je bilo tedensko potepanje po Korziki. Zaradi neprimernih vremenskih razmer so odpadli štirje načrtovani izleti. Med nedeljskimi izleti v bližnjo okolico naj izpostavim tematske, namenjene spoznavanju naravne in kulturne dediščine obiskanih krajev ter varstvu narave. Med najbolj številčne uvrščamo avtobusne izlete, posebno v primeru, ko sta pohodnikom na razpolago dve varianti različnih težavnostnih stopenj.
Pohodništvo goji tudi skupina “Drugače mladi”, ki postaja čedalje bolj številčna in aktivna. Skrbi predvsem zato, da bi se tudi starejši člani čutili bolj povezane z društvom in v skupnosti koristne. Na srečanjih, ki jih organizirajo dvakrat mesečno v društvenih prostorih v Boljuncu, načrtujejo izlete (v preteklem letu so jih izvedli 7) in skrbijo za našo postojanko.
V pretekli sezoni se je društvenih izletov in pohodov udeležilo približno 1000 pogodnikov, med temi je bilo približno 100 članov drugih društev.
Glavni odbor stalno spremlja delo posameznih odsekov, jim stoji ob strani predvsem pri izvajanju zahtevnejših projektov. Posebno pozornost posveča delu z najmlajšimi, saj je skrb za podmladek za društvo primarnega pomena. Mladinskemu odseku nudi pomoč pri organizaciji in izvedbi Planinske šole na Planini Jezero, ki je doživela letos že sedemnajsto izvedbo. Iz Planinske šole izhaja tudi aktivna trojica deklet, Nika Čermelj, Vida Petaros in Julija Kralj, ki so letos, skupaj z Matejem Stefančičem, dobile naziv mladinskega vodnika PZS.
Tudi Orientacijski tek, namenjen vsem šolam s slovenskim učnim jezikom v Deželi FJk, je v organizaciji Mladinskega odseka. Da bi se naše šole spoznavale z bližnjimi, vabimo k sodelovanju tudi Srednjo šolo iz Sežane, ki se redno udeležuje tekmovanj, pa tudi italijanske šole, v katerih se poučuje slovenščina, a se te žal niso nikoli odzvale vabilu. Priprava in izvedba tako množične pobude je organizacijsko velik zalogaj. Letošnjega tekmovanja se je udeležilo 500 tekmovalcev iz 21. šol v spremstvu učiteljev in profesorjev. Zato mladim pri organizaciji in izvedbi pomaga poleg odbora še cela ekipa pomočnikov. O tekmi sami v naslednjih poročilih.
Odbor pozorno spremlja tudi delo Alpinističnega odseka, predvsem projekt “Urice plezanja”, ki je namenjen osnovnošolski in srednješolski mladini in se odvija na umetni steni v Bazovici. Mladina se tako sooča z veščinami plezanja, s pravilno in varno uporabo pripomočkov, istočasno pa se seznanja z etiko plezanja in razvija zdrav športni duh.
Naše društvo ima bogato alpinistično tradicijo. Skupina nadarjenih slovenskih alpinistov se je uveljavila že med obema vojnama, tudi po obnovitvi društva beležimo veliko pomembnih dosežkov naših alpinistov, ki ne smejo v pozabo. Zato so si člani Alpinističnega odseka zastavili nalogo, da bi obelodanili bogato zgodovino odseka. Zamislili so si in izdelali dokumentarec, zgodovinski portret, v katerem se društvena zgodovina prepleta z dogajanjem v našem mestu. Dokumentarec, ki nosi naslov POGLED IZ ZALIVA – ZGODOVINA ALPINISTIČNEGA ODSEKA SPDT, so premierno predstavili 15. septembra v okviru Slofesta, v nabito polni dvorani Palače Gopcevic.
Smučarski odsek, ki goji že vrsto let pred smučarsko telovadbo in tek na smučeh, je bil tudi letos uspešen. Mladinski odsek pa si je omislil, organiziral in izvedel lepo uspel smučarski izlet za višješolce, oziroma za tisto ciljno skupino, ki je najbolj razpuščena in v katero žal najmanj investiramo.
Veliko truda in energij smo v pretekli sezoni vložili v obnovitvena dela hiše v Boljuncu. Predvidenim obnovitvenim delom, za katere smo prejeli prispevek Dežele, so se pridružila nepredvidena, nujna sanacijska dela, a o tem bo podrobneje poročal gospodar.
Naše poti se s pridom uporabljajo; predvsem Pot Sonje Mašera privablja številne obiskovalce. Vzdrževanje in označevanje poti pa bi zahtevalo večje število vztrajnih markacistov.
Odbor vzdržuje stalne stike s številnimi sorodnimi društvi, predvsem s Planinsko zvezo Slovenije in z Meddruštvenim odborom Primorskih planinskih društev; redno se udeležujemo sej MDO-ja.
Prijateljske stike gojimo s sorodnimi društvi predvsem s slovenskimi društvi v deželi Furlaniji Julijski krajini in na Koroškem. S člani Slovenskih planinskih društev iz Gorice, Benečije, Jesenic in Celovca se udeležujemo “Srečanja obmejnih planinskih društev”  in ga vsako peto leto tudi organiziramo. Lani smo se udeležili srečanja v Vratih v organizaciji PD Jesenice, prihodnje, 47. srečanje pa bo v naši organizaciji.
S planinskim odsekom Športnega društva Sloga in Smučarskega kluba Devin smo soorganizator tradicionalnega Spominskega pohoda Bazoviških junakov. Prisrčne stike goji odbor tudi z društvi iz Matice: z Obalnim planinskim društvom Koper, s PD Sežana, PD Tolmin, PD Postojna. S PD Snežnik iz Ilirske Bistrice in s Planinsko skupino Kulturnega društva Bazovica iz Reke se udeležujemo srečanja, imenovanega “Prijateljstvo brez meja”. S člani pobratenega društva LPP iz Ljubljane,  se srečujemo na vsakoletnih srečanjih, na izletih, pohodih in med tedenskim bivanjem naših najmlajših v koči na Planini pri Jezeru.
Plodno je tudi sodelovanje z ostalima tržaškima planinskima društvoma CAI SAG in CAI XXX Ottobre. Tudi letos smo skupno, pridružilo se nam je še društvo Monteanalogo, obeležili Mednarodni dan gora (11. dec.) v gledališču Miela s premiernim predvajanjem filma “Domandando di Dougan” “Vprašujoč po Douganu”, čigar avtorja sta Flavio Ghio in Giorgio Gregorio.
Na koncu naj se še toplo zahvalim vsem odbornikom in načelnikom odsekov za sodelovanje in za nesebično delo. Posebna zahvala gre vsem članom in članicam bivšim odbornikom in prijateljem, ki stojijo društvu stalno ob strani in vsakič priskočijo na pomoč bodisi z vodenjem izletov, s pripravo slaščic, pa s katremkoli delom, brez njihove dragocene pomoči ne bi speljali celotnega programa. Iskrena zahvala gre tudi vsem tistim članom, ki so ob izpolnjevanju davčnih obveznosti (obrazca 730 ali Unico), namenili 5‰ delovanju našega društva. (Naj povem, da nismo še unovčili prispevka za leta 2012, 2013 in 2014, ki jih je urad za dohodke že objavil). Kljub temu se priporočamo, da tudi ob izpolnjevanju letošnje davčne prijave namenite podporo delovanju našega društva.
Posebna zahvala gre tudi Združenju slovenskih športnih društev v Italiji ZSŠDI, predvsem osebju, ki nam stalno stoji ob strani pri pripravljanju prošenj in pri izpolnjevanju davčnih obveznosti. Iskrena zahvala tudi Zadružni kraški banki in vsem, ki so nas gmotno podprli ali nam na kakršenkoli način pomagali in s tem omogočili naše delovanje.
Hvala vsem, ki ste si vzeli čas za naše društvo.

Tajniško poročilo

Tajniško poročilo zajema prikaz delovanja glavnega odbora. Delovanje odsekov bodo obširneje prikazali njihovi načelniki, sledilo bo še poročilo o predavateljski sezoni. Temeljna dejavnost glavnega odbora je izletništvo.
Kot smo že slišali smo v pretekli sezoni načrtovali 35 izletov, približno po tri izlete mesečno. Štirje so zaradi slabih vremenski razmer odpadli. Načrtovani izleti so bili v glavnem enodnevni, med katerimi je bilo pet avtobusnih, pa še en dvodnevni in en tridnevni izlet. Še posebej gre omeniti večdnevni avtobusni izlet na Korziko.
Med zimskimi vzponi lahko omenimo vzpon na Javornik, nočni pohod na Dražgoše in vzpon na Porezen.

V pomladnem času so si sledila srečanja, ki so bila letos v glavnem v naši organizaciji. Najprej smo imeli v gosteh pobrateno društvo PD LPP iz Ljubljane, s prijatelji smo se sprehodili po Miljskih hribih in skupno spoznavali stare graničarske poti, na začetku aprila pa smo vodili srečanje Prijateljstvo brez mej, ki so se ga letos udeležili le člani Planinske skupine Kulturnega društva iz Reke, planinci iz Ilirske Bistrice se ga žal niso mogli udeležiti. Za prijatelje smo izbrali novo pot, ki vodi iz Gabrje na vrh Sv. Mihaela po sledovih prve svetovne vojne. Drugo nedeljo v juniju pa smo se z avtobusom odpeljali v Vrata na Srečanje Obmejnih planinskih društev, ki jih je lani organiziralo PD Jesenice. Teden dni pozneje se je manjša skupina naših članov udeležila Dneva planinskih doživetjih v organizaciji Planinske zveze Slovenije. Udeležili smo se tudi pohoda Odprte meje brez ovir v organizaciji Občine Dolina in Občine Hrpelje-Kozina ter Odprte meje med Slovenijo in Hrvaško, točneje pohoda Golac-Vodice.
Tradicionalni pomladanski izlet na Velikonočni ponedeljek smo izvedli v sodelovanju s PD Tolmin, ob tej priliki so nas prijatelji vodili po izredno zanimivi in sugestivni, zgodovinski pešpoti v okolici Kobarida. Izredno zanimiv je bil tudi izlet na Goli otok in Grgur, kamor smo se podali najprej z avtobusom, nato pa še z ladjo. Naravne in zgodovinske danosti obeh otokov nam je na licu mesta razlagal Darko Mohar.
S koncem junija so se začeli zahtevnejši izleti v gore. Najprej smo se povzpeli na Amariano, nato smo se dva dni potepali po Kamniških Alpah. Mauro je vodil skupino na Veliko Babo in na Mrzlo goro. Med visokogorskimi izleti lahko omenimo nadalje vzpon na Zadnjiški Ozebnik, kjer nas je sonce neusmiljeno grelo in tridnevni izlet v Dolomite Brente. Med prečkanjem veličastnih sistemov naravnih polic smo tu občudovali naravne lepote najlepšega predela Dolomitov. Konec oktobra smo se povzpeli do Triglavskih jezer, kjer smo si pri Črnem jezeru privoščili premor v čudoviti mirni gorski pokrajini, kjer v poletni sezoni mrgoli planincev. Le štirinajst dni pozneje smo doživeli pravi zimski vzpon, ko smo se udeležili 18. Spominskega pohoda h Krnskemu jezeru v počastitev padlih in umrlih vojakov ter konca 1.svetovne vojne.
Posebnost letošnjega koledarja je bilo enajstdnevno potepanje po Napoleonovem rojstnem otoku – po Korziki. Skupina 25 članov se je odpeljala z avtobusom iz Trsta do Genove iz Bastie spoznavala lepote otoka: od najsevernejših peščenih obal, mimo osrednjega dela, kjer je skupina osvojila najvišja vrhova Monte Cinto in Monte Incudine in spoznavalo tudi bolj turistična mesta kot Ajaccio in Bonifacio.
Zelo številčen je bil avtobusni izlet na Kolovrat, v čudovitem sočnem vremenu se je ena skupina pod vodstvom PD Kanal povzpela od Ježe na vrh Kolovrata, se spustila do izvira Idrije ter se spet vrnila k Staničevi koči na Ježi. Druga skupina je pot do Solarij nadaljevala z avtobusom in se povzpela po grebenu na vrh Kolovrata. Ob zaključku pohoda se je med skupinama ustvarilo prijetno prijateljsko vzdušje v koči pod Ježo. Izredno lep in dobro obiskan je bil izlet na Slavnik. Tu smo se udeležili slovesnosti ob 60. letnici Tumove koče v organizaciji Obalnega PD Koper. Ob Martinovem se je skupina 120 izletnikov, med katerimi so bili tudi člani pobrategenga društva LPP iz Ljubljane, udeležila zanimivega pohoda po Teranovi poti v okolici Dutovelj. Izletniki so se potem okrepčali v Lovski koči v Krepljah, kjer se je razvilo veselo vzdušje ob umetniškem igranju mladih muzikantov. Tudi zelo pričakovan avtobusni izlet v neznano je bil številčen. Podali smo se proti Poreču, kjer smo obiskali jamo Baredine, etnografski muzej posvečen istrskim pridelkom in razstavo starih traktorjev.
Med tradicionalnimi pohodi naj omenimo tematske izlete in sicer geološki, ki ga že vrsto let vodi gospod Paolo Sossi, ki nas je letos vodil severno in južno od vasi Bazovica; januarja smo se sprehodili po tržaški okolici in spoznavali naravne in zgodovinske danosti, zgodovino in arheologijo na območju med Slivnim, Mavhinjami, Cerovljami in Vižovljami. V soorganizaciji s Planinskim odsekom ŠD Sloga in SK Devin smo, kljub neugodnim vremenskim razmeram, izpeljali pohod Bazoviških junakov. Izpeljali smo izlet namenjen polaganju venca v dolini Glinščice. Tradicionalnega vzpona na Volnik, v počastitev prijatelja Maria Miliča, se je zaradi vremenskih razmer udeležila le peščica planincev. Novoletni vzpon na Medvedjak je po 29 letih preprečil izredno močan naliv. Na izhodiščni točki so se izbrali samo trije pohodniki, ki so si pač voščili in nato odpravili proti domu.
V okviru delovanja Smučarskega odseka je tudi letos Robert Devetak organiziral tečaj predsmučarske telovadbe pod vodstvom Petre Križmančič. Redno ga je obiskovalo 22 članov v telovadnici šole Codermatz pri Sv. Ivanu od oktobra do konca marca. Maksi Kralj pa je že enajstič organiziral tečaj teka na smučeh na Pokljuki. Tečaj je obiskovalo petindvajset tečajnikov med katerimi je bilo tudi pet otrok.
V sklopu delovanja mladinskega odseka je odbor polnoštevilno deloval pri organizaciji 12. orientacijskega teka za šolsko mladino, ki smo ga izpeljali skupaj z ZSŠDI-jem. Preko 500 tekmovalcev je iskalo kontrolne točke na treh različnih progah, glede na njihovo starostno stopnjo. Tekmovanje je potekalo v lepem prijetno jesenskem vremenu. Med najmlajšimi so zmagali učenci šole Jurčič iz Devina, za srednjo šolo je zmagala šola Kosovel iz Opčin in za višjo šolo Licej Prešeren.
Dejavnost sproti oglašamo v rubriki Planinski svet v četrtkovi izdaji Primorskega dnevnika, na naši spletni strani www.spdt.org in na strani Facebook SPDT, za kateri skrbita David Štrajn, Jernej Bufon. Od 1.januarja 2017 smo FB objavili 64 novic, všečkov je bilo 1506. (obiskov je bilo ???). Vabimo vas, da še kar naprej obiskujete našo spletno stran. Poleg novic, ki so bile tiskane v četrtkovi rubriki Planinski svet v Primorskem dnevniku, je dobil obiskovalec na spletni strani tudi informacije o delovanju posameznih odsekov. Posebna stran je posvečena tudi opisu in delovanju telovadnice v Bazovici, ki je opremljena za plezanje na umetni steni, prav tako je posebna stran posvečena jamarski dejavnosti. Članki iz Primorskega dnevnika so poobjavljeni tudi na spletišču Gore in Ljudje.
Zahvaljujemo se vsem, ki sodelujejo pri vodenju izletov, delovanju društva in na kakršenkoli način pripomorejo k njegovi promociji.
Na koncu naj člane še opozorim, da je naše društvo tudi letos potrdilo konvencijo s športno trgovino Sportler in trgovino Alp Station.

Poročilo Alpinističnega odseka – Jernej Bufon

Člani alpinističnega odseka (AO) SPDT smo bili v letu 2017 dejavni na različnih alpinističnih področjih tako v letnih kot v zimskih razmerah. V mrzlih dneh smo poleg urjenja plezalnih veščin na društveni umetni steni pretežno zahajali v gore na turnih smučeh in deskah ter z derezami in cepini po grapah in grebenih, poleti pa so na vrsto prišle višje gore in skalne smeri; konstantni so bili tudi obiski bližnjih plezališč. Dejavnost je precej razvejana, aktivnosti je bilo veliko, zaradi tega bodo v nadaljevanju omenjeni le pomembnejši podvigi.

ALPINISTIČNI VZPONI IN PRISTOPI

Terminologija komisije za alpinizem PZS opredeljuje kot alpinistični vzpon preplezano alpinistično smer višjo od 100 m, pri čemer mora biti vsaj 60 % najmanj prve težavnostne stopnje po lestvici UIAA. Poleg teh bodo v nadaljevanju podani zahtevnejši pristopi (vedno po komisiji za alpinizem: vzponi od 1. 12. do 30. 4. na vrhove višje od 2000 m, celo leto pa na vrhove višje od 3500 m) in turne smuke.

V kategorijo alpinističnih vzponov spadajo:

 • Spigolo verde v dolini Glinščice (III, večkrat preplezana od raznih članov)
 • Pan di zucchero, smer Bulfon-Perissutti (V, Bogatez, Bufon)
 • Mala Lojterca, smer Piemontesi-Ive (IV, Bufon, Vidali)
 • Torre SAF, Gran diedro sud – nedokončana (V, Bufon, Kafol)
 • Pic Chiadenis, via dei Tedeschi (IV, Bogatez, Drassich)
 • Zeleniške Špice, prečenje (II, Bogatez, Drassich, Fonda)

Letni vzponi nad 3500 m: Grossvenediger (3674 m, PD, Bufon, Foraus), skupina Monte rosa (Bufon, Drassich, Sossi A.): Punta Giordani (4046 m, normale, F) , Piramide Vincent (4215 m, traversata Giordani-Vincent, PD), Punta Zumstein (4563 m, F), Punta Gnifetti (4554 m, F), traversata tre cime, PD: Punta Parrot (4432 m), Ludwigshohe (4341 m), Corno nero (4321 m).

Med zimske pristope štejemo: Mangart – zimska varianta (Bufon, Radovič, Slavec), Prisank (Bufon, Radovič), Montaž (Bogatec, Bufon, Legiša).

Turne smuke: Forcella di Rio Freddo (Bufon, Sossi A.), Prestreljenik (Bufon, Foraus), Cragnedul (Bufon, Slavec, Sossi A.), Forca de la Val (Boneta, Sossi A.), sedlo Pod Vršiči (Drassich, Sossi A.), Kotovo sedlo (Drassich, Plesničar B.), Simonyspitze (Drassich, Sossa), Prestreljenik (Drassich). Glavni adut turne smuke je bil tudi v letu 2017 Andrej Sossi, ki pa žal ni posredoval seznama svojih spustov.

ŠPORTNO PLEZANJE

Čez celo leto so člani AO plezali športne smeri na bližnjih in bolj oddaljenih stenah. Na področju športnega plezanja je bil v letu 2017 nedvomno najbolj dejaven Igor Žerjal. Preplezane so bile smeri težavnosti do 7c+ na pogled (smer Schussler v Brseču, Igor Žerjal).

Preplezanih je bilo tudi nekaj daljših športnih smeri: Medo v Ospu 5c (Blažina, Bufon), La grande v Glinščici 5c (Blažina, Bufon), Nanos 5c/6a – smer ob melišču (Bogatez, Bufon), Placche val di Collina – smer De Infanti 5b (Bufon, Iscra L., Iscra M., Sossi M.), v Paklenici pa je Žerjal zmogel smeri Sedmi kontinent (7b+) in Amici miei (7b), v Dolomitih pa smer Ottovolante (Torre Brunico, 7a+)

Med zimsko sezono so se člani urili na umetni steni v Bazovici od torka do petka v večernih urah. Organizirani so bili tudi vodeni treningi, za katere je poskrbel Gregor Šeliga. Društvena telovadnica, ki igra nenadomestljivo vlogo pri druženju članov odseka, je decembra 2017 slavila okroglo deseto obletnico postavitve.

TRENINGI ŠPORTNEGA PLEZANJA ZA OTROKE

Alpinistični odsek je tudi lani priredil odlično obiskano šolo plezanja za osnovnošolske in srednješolske otroke pod vodstvom društvenih vaditeljev in v sodelovanju z zunanjimi inštruktorji. Do junija je vadbo enkrat tedensko vodil priznan slovenski plezalec Gregor Šeliga, en termin pa smo krili društveni trenerji. Od septembra trenirajo mlajšo skupino Katia Delpiano, Johana Pečar in Jernej Vidali, starejšo skupino pa Jernej Bufon in David Štrajn. Dvakrat tedensko se na umetni steni v Bazovici v dveh izmenah uri 18 otrok (10 mlajših in 8 starejših). V sklopu šole plezanja smo obiskali umetno plezalno steno na Škofijah, otroci pa so se spoprijeli tudi s pravo skalo v bližnjih plezalnih vrtcih v Sloveniji in Italiji. Odsek nudi otrokom vso potrebno opremo (plezalne čevlje, plezalne pasove, vrvi, čelade itd.).

Pred poletnim premorom vodene vadbe športnega plezanja za osnovnošolske in srednješolske otroke, je AO v sodelovanju z Društvom plezalcev Koper (DPKP) priredil dve prijateljski tekmi v balvanskem plezanju. Devetega junija so se otroci najprej pomerili na umetni steni SPDT v Bazovici, ki je bila za kar 22 nastopajočih otrok res pretesna. Na osmih balvanskih problemih se je najprej pomerila skupina najmlajših tekmovalcev. Med desetimi tekmovalci je bil najboljši Jaša Vuk (DPKP), ki je zasedel prvo mesto, Maj Božič (DPKP) in Jakob Ivančič (DPKP) pa sta zasedla drugo in tretje mesto. Sledilo je tekmovanje za starejše otroke do vključno 14. leta starosti. Tu so se med 12 nastopajočimi najbolj izkazali Anej Bandi (1. mesto, SPDT), Anja Novak (2. mesto, SPDT) in Taj Škerjanc (3. mesto, DPKP). Vsi otroci so prejeli priznanja za udeležbo na tekmi, prvi trije v obeh kategorijah pa so bili dodatno nagrajeni s paketom sladkarij in plezalnih potrebščin, za katere sta prispevali trgovini Danieli in Sportler.

Mladi člani alpinističnega odseka SPDT so v soboto 24. junija odplezali še drugo tekmo, tokrat v gosteh na umetni steni DPKP na Škofijah. Tekmovalci so merili moči na osmih balvanih, porazdeljeni po enakih starostnih skupinah kot na prvi tekmi, dodana pa je bila še kategorija za plezalce do 18. leta starosti. Na škofijskih oprimkih so se najbolj izkazali člani domačega društva, ki so osvojili vse stopničke razen ene. V kategoriji do vključno 14. leta starosti je namreč premoč potrdil Anej Bandi, ki je s tremi osvojenimi vrhovi ponovno stal na prvem mestu.

TEČAJ ŠPORTNEGA PLEZANJA ZA ZAČETNIKE

Primarna dejavnost alpinističnega odseka je poleg samega plezanja in gorništva tudi podajanje in širjenje plezalne etike in kulture. V ta okvir spada tudi vsakoletni intenzivni tečaj športnega plezanja za začetnike v režiji alpinističnega odseka. V pretekli sezoni se je tečaja udeležilo 13 pripravnikov, ki so pod budnim očesom društvenih vaditeljev spoznavali osnove gibanja v vertikali, vrvno tehniko, razne zvrsti plezanja in zgodovino odseka. Skozi cel oktober so se tečajniki srečevali ob sredah in petkih na društveni umetni steni v Bazovici, kjer so potekale praktične vaje, predavanjem pa so prisluhnili v društveni hiši v Boljuncu. Ob koncih tedna smo se podali v plezališča v blišnji okolici: od zibelke tržaškega alpinizma – doline Glinščice in klasičnih sektorjev Napoleonske ceste, do sten nad Doberdobskim jezerom in obmorskega plezalnega raja v Rovinju. Novinci so hitro napredovali in že po par srečanjih plezali v vodstvu smeri solidnih težavnosti (vse do 6a). Osvojeno znanje so na zadnjem srečanju preizkusili na tekmi v društveni telovadnici, kjer so se med sabo pomerili na osmih balvanih. Zmago je osvojila Giada, ki je vseh osem problemov preplezala v le devetih poskusih, na drugo mesto je tako pristala Irina, ki je prav tako osvojila vseh osem vrhov v 23 poskusih, na

tretje mesto pa se je zavihtela Ljuba, ki je za las prehitela Daniela. Ne glede na končno lestvico so se vsi tečajniki izkazali.

DOKUMENTARNI FILM O ZGODOVINI ALPINISTIČNEGA ODSEKA

Dokumentarni film “Pogled iz zaliva: zgodovina alpinističnega odseka SPDT” je bil premierno predstavljen septembra 2017 v okviru prireditve SLOFEST v Trstu. Dokumentarec je bil posnet v treh letih, večina posnetkov in celotna montaža pa je bila dokončana v letu 2017. Snemalno ekipo so sestavljali Borut Bogatec, Jernej Bufon, Mitja Cernich, Miran Sosič in David Štrajn, za prve posnetke sta pomagala tudi Mirna Viola in Marko Civardi. Ista ekipa, ki jo po večini sestavljajo člani alpinističnega odseka, je tudi zbirala gradivo, sestavila vezne tekste in montirala film. Zunanjo pomoč so avtorji poiskali za prevode celotnega dokumentarca v italijanščino in simultano prevajanje (s pomočjo slušalk) na premieri ter za najem snemalne opreme.

V enournem dokumentarcu, ki zajema celotno zgodovino alpinističnega odseka, katerega prvi zametki segajo v obdobje med dvema vojnama, se plezalni podvigi prepletajo z dogodki, ki so zaznamovali tržaško zgodovino. V filmu najdemo pričevanja načelnikov odseka in njegovih najpomembnejših akterjev, ki gledalca s pomočjo slik in video posnetkov popeljejo od prvih plezalnih tečajev v dolini Glinščice do današnjih treningov na društveni umetni steni v Bazovici.

Film je sicer potreben še manjših popravkov in dopolnitev, nakar načrtujemo, da ga bomo posneli na DVDje in ga predstavili širši javnosti na kakem filmskem festivalu in televiziji.

OSTALE DEJAVNOSTI IN RAZNO

Decembra smo se za četrti »alpinistični izlet v neznano« povzpeli na obilno zasnežen Ratitovec in tu s krpljami raziskovali zimsko idilo (6 udelžencev).
Sandy Slavec je septembra skušal prehoditi slovensko planinsko tranzverzalo v enem zamahu, a mu je načrte na pol poti prekrižalo obilno sneženje in predčasno zaprtje koč v triglavskem narodnem parku.

Predstavniki alpinističnega odseka smo o naši dejavnosti spregovorili na oddaji Športel ter v nekaj intervijujih na Primorskem dnevniku, vtise o nekaterih vzponih smo objavili tudi na društveni spletni strani.
V letu 2017 smo za odsek kupili nekaj plezalne opreme: dve novi 70-meterski plezalni vrvi, dve čeladi in dve 30-meterski vrvi za rabo na visoki steni v telovadnici. Poleg tega so nekateri bivši plezalci podarili precej plezalnikov primernih za otroke.

Poročilo jamarskega odseka

Jamarski odsek je tudi v letu 2017 deloval v okrnjeni postavi, Stojan Sancin in Claudio Bratos sta opravila veliko zanimivih in zelo uspešnih akcij.
Nadaljevala sta z iskanjem in raziskovanjem jam in krašpojavov. Večkot 100 ekskurzij je bilo posvečpredvsem iskanju dihalnikov v okolici Lipice, Sežane Orleka in opazovanju obnašznanih dihalnikov ob porastu reke Reke, ko zaradi nenadnega dviganja nivoja vode,  zrak pod visokim pritiskom močpiha iz šna površ, ki so povezane z podzemnim tokom Reke.
Pri kopanju in iskanju novih špranj jima je pomagal izskušen jamar doma iz Orleka, Ludvik Husu. Team penzionistov je odprl kar obilno število špranj in dosegel kar nekaj globokih jam, nad 40m globine.  S sežanskim društvom so raziskali in odkrili nadaljevanja v lepi vodoravni Bergevčevi jami pri Sežani, in odprli povezavo z jamo v udornici Bjekovnik.
Veliko truda je  Claudio vložil za sodelovanje z društvom Società Adriatica di Speleologia pri barvanju reke Reke, da bi potrdili povezave med raznimi jamami ,ki so povezane  z Reko. Pri študiju je sodeloval Inštitut za Raziskovanje Krasa iz Postojne, Univerza v Trstu in Škocjanski Park.
Po približno 40km površinskega toka reka Reka izgine v podzemlje v Škocjanskih jamah, od tod so z barvanjem s fluoresceinom skušali ugotoviti podzemni tok reke.  Oktobra so v vodo vlili 5kg fluoresceina, in nato v raznih jamah nastavili inštrumentacijo za merjenje sledilca, dnevno so opravili merjenja na vzorcih vode. Tako se je sledilec pojavil skoraj sto odstotno v Kačni jami pri Divači, in po nekaj dneh v jami Kanjaduce pri Sežani, nato se je pojavil v Jami Sežanske Reke, v kateri je prav JOSPDTrst pred leti dosegel tok reke Reke. Zaradi poplave, ki je motila pri merjenju sledilca v Labodnici, so zopet opravili barvanje v Kanjaducah in sledilec se je skoraj 100% pojavil v Labodnici pri Trebčah. Kasneje je bil potrjen tudi v jami Lazzaro Jerko pri Colu in prišel do Štivana.  Tako je bil potrjena vsaj polovica podzemne poti reke Reke, veliko dela še čaka jamarje za odkritje novih oken nad Reko, kjer je pot še neznana.

Predavateljska dejavnost – Marinka Pertot

Sklop predavanj, osredotočenih na planinske, ekološke in naravoslovne probleme ali na potopisne teme, dopolnjuje društveno dejavnost, istočasno predstavlja dragocen družabni in povezovalni moment.

V letu 2017 smo pripravili skupno 6 dogodkov:

 • Zemlja se je stresla – nastala je gora je bil naslov prvega, zelo zanimivega predavanja geofizika in seizmologa Petera Suhadolca;
 • oktobrski večer smo posvetili spominu na dogodke iz prve svetovne vojne. Planinski vodnik Oskar Birsa je prikazal Poti miru na Soški fronti od Jadrna do Alp, kjer so se borili naši dedje;
 • novembrsko predavanje je bilo uglašeno na naravovarstveno tematiko. Stanislav Čičetov je prikazal bogastvo in raznolikost metuljev Slovenije.
 • dec. smo skupno z ostalima v Trstu delujočima planinskima društvoma Societa Alpina delle Giulie, Associazione XXX ottobre in s Kulturnim društvom Monteanalogo obeležili Mednarodni dan gora. S premierno uprizoritvijo filma “Sprašujoč po Douganu” v gledališču Miela smo želeli oživiti spomin na enega najuglednejših, a žal pozabljenih, tržaških alpinistov, Kugyjevega učenca, Vladimirja – Mira Dougana.
 • decembra smo pripravili tradicionalni Zaključni večer, na katerem smo s pomočjo slikovnega gradiva obnovili in podoživljali celoletno društveno delovanje: pohode in izlete ter delo in dosežke posameznih odsekov;
 • Nazadnje pa smo imeli predavanje o nevarnostih v gorah. Alpinist in gorski reševalec Jani Bele je med predavanjem in predvajanjem slikovnega gradiva predstavil svojo zadnjo knjigo Nevarno proti vrhovom.