ŠPETER – V sredo, 7. novembra 2018, je imel Shinkai karate club iz Zgonika demonstracijo karateja, in sicer na večstopenjski dvojezični šoli v Špetru.
Shinkajevce je prosil za soldelovanje Igor Tull, predsednik Zavoda za slovensko izobraževanje, ki predtsavlja vse starše otrok ki obiskujejo šolo, potem ko se je pokazalo zanimanje za tečaj karateja v slovenskem jeziku. Demonstraciji je prisostvovalo približno dvesto dijakov. Ti so bili razdeljeni v štiri skupine: prvi in drugi razred, tretji razred, četrti in peti razred ter srednješolci.
Prikaz je vodil tehnični vodja Shinkai cluba, mojster Sergij Štoka. Temu so pomagali štirje atleti, in sicer Martina Cante, Gabriel Smeraldi, Adam Hammoussi in Mija Ukmar.
Učenci so pokazali veliko zanimanje, učitelji in ravnateljica Sonja Klanjšček so pa demonstracijo pohvalili.
Treningi karateja v Špetruso se začeli v petek, 9. novembra, v občinski telovadnici. Potekali bodo dvakrat tedensko, ob sredah in petkih, od 16.00 do 17.30.

večstopenjski šoli v Špetru

Foto Shinkai club