Kontovel občni zbor

KONTOVEL – Na društvenem sedežu je v četrtek, 11. januarja 2018, potekal kar dobro obiskan redni in nevolilni občni zbor AŠD Kontovel.
Občni zbor je uvedel podpredsednik društva Pavel Križman, ki je pozdravil prisotne in takoj predal besedo predsedniku , ki je podal obširno poročilo. Sledilo je blagajniško poročilo Igorja Vodopivca in poročila sekcij: za odbojko Tania Cerne, za motoriko Federica Micussi in za košarko Ilja Bufon.
Občnemu zboru je prinesel pozdrav podpredsednik ZSŠDI in vršilec dolžnosti ob odsotnosti predsednika Peterlina Igor Kocijančič, ki je čestital AŠD Kontovel za bogato in uspešno delovanje ter se navezal na besede predsednika Marka Bana, ki je izrazil željo, da bi še v večji meri računali na pomoč mladih. V svojem pozdravu se je predsednik AŠZ Jadran Marko Kojanec zahvalil za odlično sodelovanje s Kontovelom, kar je v svojem kratkem posegu počrtal tudi predstavnik AŠD Polet Andrej Vemec.

(daljše sledi)

foto Lako

Predsedniško poročilo – Marko Ban

Spoštovani članice, člani, gostje, novinarji in prijatelji dober večer in naj najprej izkoristim priložnost, da vam v imenu AŠD Kontovel želim srečno, veselo in predvsem uspešno novo leto 2018.
Verjetno tisti, ki ste vedno prisotni na naših občnih zborih, ste upravičeno nekoliko naveličani poslušati poročilo izpod peresa iste osebe že dvanajst let in vas seveda popolnoma razumem, toda dolžnost je pač taka, zato kar na dan z zgodbo o sezoni 2016/17, ki jo bomo danes obravnavali tako vsebinsko kakor tudi s finančnega zornega kota.
Omenjeno sezono sta zaznamovali za nas dve  pomembni proslavi in sicer začela se je točno v začetku oktobra s 40-letnico ustanovitve Jadrana in zaključila se je praktično s praznovanjem 50-letnice naše ustanovitve. Boste verjetno pomislili, da saj danes ne obravnavamo društva Jadran, to je snov njihovega občnega zbora. Mi pa se čutimo, za vse kar smo v to idejo od začetka prepričano vložili, da je to bil praznik in mejnik za naše društvo še kako pomemben in na katerega smo še posebno ponosni. Sem mnenja in tu ni dvoma, da ni niti od daleč pretirano trditi, da spadamo med tista društva, ki so od samega začetka (razen izjeme v nekem določnem kritičnem trenutku) kleno in zvesto gradili tole zgodbo.  Ko se praznuje take že visoke obletnice, čutiš, da je bilo skupaj prehojene veliko poti, ogromno dela in načrtov je bilo speljanih v prepričanju, da je ideja o slovenski zamejski raprezentanci pomembna ne zgolj iz športnega vidika, ampak da z resnim in ambicioznim delom lahko preraste v realnost, ki je vseh nas popeljala kar daleč naokrog in katero nam je marsikdo zavidal ali jo celo poskusal posnemati. Miselnost, ki se je ob Jadranovem delovanju začela uveljavljati in katere žal niso vedno vsi akterji podpirali, je bila zgodba o skupnih energijah oziroma sinergijah, od katerih vsako posamezno društvo lahko veliko več ponudi svojemu članstvu. Vzemimo kot pravi primer pobudo o Športni šoli, ki jo vsako leto omenjamo kot zgled sodelovanja, kjer smo skupaj s sorodnim Poletom definitivno razumeli, v kolikšni meri skupne moči nam dovoljujejo in omogočajo, da uspešno novačimo po naših šolah nove športnike, da jih kar se da kvalitetno uvajamo v svet športa, da kadrujemo nove strokovne profile na čim bolj učinkovit način in še bi lahko navajali. Kako je lepo gledati vsakoletno božičnico ali zaključno prireditev na Rouni, kjer kar mrgoli otrok v vsesplošnem veselju in kjer tudi naša ritmična sekcija z Federico Micussi in Dašo Ukmar na čelu vsako leto lepo prikaže pridobljeno znanje. Brez take miselnosti, dolgoročno in v danih pogojih bi obstajale dve možnosti: ali bi nekdo prevladal nad drugim s tem, da ga bi popolnoma zasenčil, ali kvečjemu bi konkurirali med seboj na neki vedno skromnejši ravni in posledično s skromnostjo postajali vse manj zanimivi. In ta miselnost se k sreči počasi uveljavlja tudi v ženski odbojki, kjer je trenutno sicer še vedno nekoliko bolj ali manj razumljivega zadržanja, se pa stvari polagoma obračajo v pravilno smer, kar bo nedvomno zelo dobro učinkovalo na rast naših športnic in ker pravzaprav je prav to, kar nas zanima.
No in če sem že na začetku omenil proslavo naše 50-letnice ustanovitve, čeprav bi nekdo lahko rekel, da časovno spada v novo športno sezono, ker se je odvijala v septembru, bomo tudi o njej spregovorili, saj se priprave na slednjo nanašajo na leto v obravnavi. Sploh ne bi delal neke obnove tega, kar se je dogajalo, saj ste bili prav vsi na njej prisotni. Raje pa bi spet poudaril tisti občutek neizmernega zadovoljstva in zadoščenja, ki jih ti trenutki ponujajo in to predvsem tistim, ki so resnično in zavestno svoj čas in energije podarjali v korist naše mladine, sedaj in nekoč. In sama misel na koliko takšnih ljudi se je zvrstilo v našem društvu v vseh teh petdeset letih, vsi z istimi željami, voljo do dela in vero v cilje, je bilo vsakemu od nas tisto čarobno vzdušje prav prijetno poplačilo. Praznik je bil sveže zasnovan, mladosten, iskriv in obenem tudi primerno slavnosten.
Ob prazniku smo priredili kakor vsako leto naš mednarodni Turnir prijateljstva, ki je bil letos bogatejši, saj smo spet stopili v stik s tistimi zgodovinskimi prijateljskimi društvi, kakor sta Branik iz Maribora in Bosna iz Sarajeva; zaobljubili smo si, da bomo spet obudili naše nepozabno prijateljstvo. Stalno ponavljamo in se opozarjamo na pomebnost tovrstnih pobud; včasih so lahko tudi zahtevne tako iz finančnega kakor iz organizacijskega vidika, ampak društvu dajejo tisto prepotrebno razpoznavnost in širino, da o nas spregovorijo tudi drugje ne samo pri nas doma in istočasno, da se naši športniki spoprijateljijo z vrstniki iz drugih krajev in z njimi merijo moči, znanje in delovne izkušnje; ta je bila, je in bo vedno tista posebna značilnost športa, ki ima to moč da združuje različne narode in druge človeške različnosti, za kar je v zgodovini nič koliko primerov.
Med obema proslavama pa je delovanje steklo, bi rekel, z že utečenimi in ustaljenimi programi. Na primer ženska odbojka se je obogatila z lepim številom novih odbojkaric, tako da postaja že nujno še dodatno okrepiti ekipo odbornikov, ki sledi tej panogi, kjer levji delež sloni na ramenih naše načelnice Tanie Černe. Kakor veste, pred dvema letoma je izvoljeni novi upravni odbor kar precej pomlajen in žal nekomu so se pač življenjske obveznosti tako zasukale, da komaj zmorejo biti kdaj prisotni. Društveno kolo pa neizprosno melje, dela je vedno enako če že ne več, zato smo v odboru sklenili, da poskusimo še med mandatom poiskati nove pomoči. Statutarna pravila nam to dovoljujejo, zato smo v našo sredino pritegnili novih pet oseb, katere ob tej priliki še posebno pozdravljamo. Dovolitemi, da jih imensko omenim in sicer: Federica Micussi, Evgen Ban, Aleš Sterni, Peter Lisjak in Alex Zhok. Vse omenjene zelo dobro poznate in vsi so v mlajših letih branili barve našega društva (ne velja se za Federico, Petra in Alexa, ki so še aktivni športniki). Naj jim z aplavzom dragi člani, izrazimo našo uradno dobrodošlico.
O naši osnovni dejavnosti, telesni vzgoji in tekmovalnem športu pa tako.
Začnimo pri najmlajših: spet smo ponovili tečaj otroške telovadbe do treh let v spremstvu staršev, pod vodstvom Kristine in Sare Žerjal, ki je bil zelo dobro obiskan in smo ga povsem podpirali v smislu pozitivnosti vstopa in pristopa otrok in staršev v društveni svet. Po dveletnem ciklusu je večina le-teh seveda zrastla in pristopila ali v športno šolo v primeru fantkov ali pa v ritmiko v primeru punčk. Res nam je žal, da letos nismo zmogli ponoviti tečaja, predvsem zaradi zares nizkega števila rojenih v teh letnikih v naši okolici. Smo v dogovoru z vaditeljicami, da bomo spet poskusili z vpisovanjem v začetku tega leta, torej kar kmalu. Naša sekcija ritmike je tudi že utečena zadeva, rekli bi že tradicionalna glede na časovno obdobje, od kar je bila uvedena; vsako leto se število prijavljenih suče nekje med 12 do 15 deklic, ki po navadi se s to panogo ukvarjajo pred vstopom v naše miniodbojkarske ekipe.
Kar se tiče ženske odbojke, smo že omenili zvišano število deklet v mini kategorijah do 14. leta, kar je vedno znak društvenega zdravja. Po 15 letu tja do članske izbrane vrste, pa skupaj z ostalimi zamejskimi društvi načrtujemo delovanje in sestave delovnih skupin v sklopu projekta Zalet. Smatramo potrebno, da imamo tudi našo člansko ekipo, kjer dobijo možnost igranja še vse naše aktivne odbojkarice, ki so obenem vključene v razne vloge v društvu, kar je hvalevredno.
No in podobno se dogaja tudi v moški košarki, kjer ob vsem, kar smo povedali za Športno šolo, skrbimo za ekipo under 13 ali 14 in tudi v košarki obdržimo člansko vrsto, v kateri nastopajo fantje, na katere smo ponosni, ker so društvu vedno ob strani, saj so povsem razumeli, koliko požrtvovalnosti je treba vložiti, da se izpelje vse zastavljeno. Po naših načrtih obvezno vključujemo vsako leto mlajše sile, ki izhajajo košarkarsko formirane iz skupnega mladinskega pogona Jadran; tisti, ki ta naš okvir kvalitetno prerastejo imajo na voljo izkušnjo v izbrani vrsti Jadrana, ostali pa so prepotrebni naši ekipi, ki na ta način poskrbi za kontinuiteto  delovanja.
Še beseda o infrastrukturi, ki je in mora biti ena primarnih skrbi vsakega odbora, vas obveščamo, da smo z deželnim prispevkom za redno vzdrževanje struktur namenjenim manjšinskim organizacijam, uspešno dokončali načrtovana dela v telovadnici na Rouni in sicer posegli smo pri zamenjavi dotrajanih oken v dvorani in slačilnicah, kar je že takoj konkretno vidno pri energetskem varčevanju. Poleg tega smo še prepleskali celotno dvorano in slačilnice, ker so bile tega posega potrebne. Za omenjene posege smo potrebovali celoten prispevek, katerega smo bili deležni; med samimi deli pa, kakor se pač po navadi zgodi pri starih objektih, so se pojavile določene težave, ki spadajo v izredno vzdrževanje, za katere smo morali poseči takoj z našimi finančnimi močmi, kar je bilo v nepredvideno in za kar se še trudimo, da dobimo primerno kritje.
Poročilo zaključujemo seveda z vsemi možnimi zahvalami prav vsem, ki spremljajo neposredno ali posredno naše delovanje, naj si bodo to predstavniki javnih ustanov, pokrovitelji, mediji, prijatelji, simpatizerji in predvsem starši. Naj ne bo to samo običajna priložnostna zahvala, brez pomoči vseh navedenih je vse težje, če že ne nemogoče.
Pa še nekaj: konec leta nam je postregel z zaskrbljujočo novico o zdravstveni težavi predsednika naše krovne organizacije prof. Peterlina. Prepričani, da boš kmalu spet za krmilom, ker te nestrpno čakamo, tokrat Joži, mi navijamo najprej zate.
Hvala za pozornost v imenu odbora AŠD Kontovel, Marko Ban

Poročilo odbojkarske sekcije – Tania Cerne

Najprej bom poročala o delovanju odbojkarske sekcije v zaključeni sezoni 2016/2017.

V minuli športni sezoni 2016/17 smo sodelovali v projektu ZALET (to je projekt, ki združuje igralke petih društev in sicer Kontovela, Sloge, Sokola, Brega in Bora, od kategorije under 16 do članskih ekip).

V režiji Kontovela so nastopala pod imenom ZALET KONTOVEL mladinska ekipa under 18 , ki je nastopala skupaj z nekaterimi igralkami under 19 tudi v 1. diviziji in članska ekipa ZALET KONTOVEL, ki je nastopala v deželni C ligi. Skupina under18 in 1. divizije je štela 18 igralk. To skupino sta vodila Mitja in Veronika, punce so trenirale od 3-krat do 4-krat tedensko v Proseški telovadnici. Mladinke so speljale uspešno sezono in nastopile v pokrajinskem finalu, kjer so se v polfinalni tekmi srečale z ekipo Eurovolleya in jim za las ni uspel podvig, saj so tekmo vodile za 2 proti 0, na koncu pa izgubile za 3: 2 in zaključile prvenstvo na 4. mestu.

V 1. diviziji, kjer so nastopale tudi ekipe iz Goriškega, smo si zadale kot cilj obstanek v ligi, in to nam je tudi uspelo, ko so na zadnji tekmi naše punce premagale s 3:2 ekipo Morara.

V prvenstvu c lige je nastopala ekipa 13 igralk , trenirale so 3-krat do 4-krat tedensko v Ervattiju in v Proseški telovadnici. Prvenstvo je bilo zahtevno in dolgo, v ekipi je nastopalo tudi nekaj mladink, ki so si čez celo prvenstvo nabrale veliko igralskih izkušenj, ekipa pa je zaostajala v izkušenosti in skozi prvenstvo smo imeli tudi nekaj poškodb…zastavljeni cilj je bil vsekakor obstanek, tokrat pa nam žal ni uspelo.

Kot Kontovel smo v minuli sezoni nastopili tudi v prvenstvu under 14; to je bila skupina 11 igralk letnikov 2003/04/05 , ki je trenirala 3 – krat tedensko v Proseški telovadnici. Ekipo je vodil Danilo Berlot skupaj z Bredo . V prvenstvu so nastopale tudi goriške ekipe, tako da je bilo prvenstvo res zanimivo. Igralke so čez sezono redno trenirale in napredovale. Ob priliki sem hotela čestitati naši igralki in trenerki Bredi, ki je v lanski sezoni tudi opravila trenerski tečaj.

Skupina naših najmlajših odbojkaric, to je skupina minivolleya, pa so trenirale 2 krat tedensko pod vodstvom Tanie, Irine in Sofije. Skupina je štela 24 igralk. Ta skupina je nastopala na 6 pokrajinskih turnirjih minivolleya in na zaključnem mednarodnem turnirju na trgu Unità.

Predstavila bi vam še delovanje odbojkarske sekcije v letošnji sezoni 2017/2018 . V letošnji sezoni 2017/2018 se projekt ZALET nadaljuje… V naši režiji imamo v letošnji sezoni eno mladinsko prvenstvo in sicer under 16, ki nastopa tudi v 2.diviziji, to je skupina 14 igralk ZALET KONTOVEL. To skupino vodita Martin Maver in Erik Calzi, punce trenirajo 4-krat tedensko v Proseški in v Repenski telovadnici, tekme pa odigrajo v Repnu. Skupina je kompetitivna in ambiciozna. Ob začetku sezone (v avgustu) so se punce udeležile priprav na Otočcu in pred koncem avgusta začele s treniranjem na polno paro. V oktobru so tudi nastopile na tradicionalnem mednarodnem turnirju prijateljstva,

kjer so zasedle prvo mesto in naša igralka Nicole Maurel je bila imenovana za najboljšo igralko turnirja. V začetku januarja se je ta skupina spet podala na Otočec, tokrat na 5- dnevne zimske priprave.V prvenstvu under 16, kjer nastopajo ekipe iz tržaške in goriške pokrajine, se je prva faza že zaključila in naša ekipa zaseda 2. mesto v skupini. V nedeljo se začne druga faza prvenstva. Računamo na uvrstitev v play offe; punce dobro trenirajo in vzdušje je pozitivno. Ista skupina nastopa tudi v prvenstvu 2.divizije, kjer se je tudi uspešno zaključila prva faza in se ta konec tedna začne druga faza, naše punce bodo igrale v skupini za napredovanje v višjo ligo.

Naša članska ekipa nastopa v letošnji sezoni v 1.diviziji. Ekipo sestavlja 12 igralk. Skupina trenira 3- krat tedensko pod vodstvom Veronike, domače tekme odigrajo v Ervattiju. Prvenstvo je razdeljeno v dve skupini, kjer nastopajo ekipe iz Trzaškega in Goriškega.Trenutno zasedamo 4. mesto na lestvici. V nedeljo 7. januarja so nastopile na tradicionalnem turnirju članskih ekip v Škofji Loki, naslednja prvenstvena tekma pa čaka naše punce že v soboto v gosteh.

Kot Kontovel nastopamo še v prvenstvu under 13; to je delovna skupina 12 igralk letnikov 2005/06/07 , ki trenira 3- krat tedensko v Proseški telovadnici. Ekipo vodita Danilo in Tania . To skupino sestavljajo v večini igralke iz 1. srednje , ki prihajajo iz kategorije miniodbojke in ki prvič nastopajo na velikem igrišču skupaj z dvemi igralkami, ki so že v lanski sezoni igrale v kategoriji under 14. Punce dobro trenirajo in na tekmah borbeno igrajo, tudi ko srečajo močnejše nasprotnike in napredujejo iz tekme v tekmo.

Skupina naših najmlajših odbojkaric, to je skupina minivolleya in microvolleya, pa šteje letos kar 26 deklic. To so punčke letnikov 2007,08,09,10,11. Trenirajo 2- krat tedensko v Proseški telovadnici pod vodstvom Tanie, Irine in Sofije. Ta skupina tekmuje na pokrajinskih turnirjih minivolleya v organizaciji tržaškega Fipav.

Ob tem naštevanju je razvidno, da je število deklet , ki igra in trenira pri društvu veliko in da je organizacijsko in trenersko delo zelo zahtevno ….Zaradi tega je pomoč vseh , ki so pri društvu aktivni , dragocena in če se še kdo priključi je dobrodošel. Rada bi se zahvalila vsem trenerjem, Jani, za pomoč pri stikih s federacijo, zapisnikarjem, spremljevalcem, skrbnikom telovadnic, sponzorjem, staršem za pomoč in razpoložljivost pri prevozih, vsem odbornikom in predsedniku .

Hvala vsem prisotnim in želim vsem našim igralkam in trenerjem uspešno nadaljevanje prvenstev in veliko zmag v novem letu 2018!

 

Poročilo košarkarske sekcije – Ilja Bufon

Dober večer vsem članom in športnikom!
V športni sezoni 2016/2017 se je košarkarska sekcija našega društva udeležila dveh prvenstev: deželnega članskega prvenstva D-lige in mladinskega pokrajinskega prvenstva under 14. Poleg tega se je naše društvo udeležilo nekaterih turnirjev in športnih prireditev, od katerih naj omenimo turnir za članske ekipe K2 v Gorici in mednarodni turnir na Dunaju z igralci mladinskih ekip.
V zgoraj omenjenih prvenstvih je sodelovalo skupno 34 igralcev, in sicer 18 članov v D-ligi in 16 mladih športnikov v prvenstvu under 14, pod vodstvom trenerja Walterja Vatovca.
Košarkarska sekcija nadaljuje aktivno sodelovanje v okviru projekta Jadran s športnimi drustvi Polet, Sokol in Dom tako na mladinski kot tudi na članski ravni. Poleg tega sodeluje s Poletom tudi v okviru “športne šole” in pri minibasketu.
Članska ekipa je pred domačo publiko vedno zadovoljila, saj se je doma skoraj vedno veselila zmage. V gosteh pa se je večkrat kaj zataknilo, tako da se je morala ekipa po koncu rednega dela zadovoljiti z igranjem v Playoutu. V drugem delu sezone pa je zlahka dosegla obstanek v ligi in dokazala, da bi si s kančkom športne sreče in s kakšno zmago več v gosteh zagotovo zaslužila nastopanje v skupini za napredovanje. Sezona se je izkazala za pozitivno, kajti si je članska ekipa z lahkoto priborila obstanek v ligi. Ta je bil tudi glavni cilj na začetku sezone. Naj omenimo, da je članska ekipa vidno napredovala v teku prvenstva tudi s pomočjo zveste publike. Lahko se namreč pohvalimo, da imamo na domačih tekmah na Rouni vedno lepo število gledalcev. To daje veliko zadoščenja vsem športnikom, predvsem mladincem, ki bodo v prihodnjih letih oblekli dres članske ekipe. Publika in vsi, ki ekipo podpirajo, pa dokazujejo, da je delovanje društva cenjeno in usmerjeno po pravi poti.

Članska ekipa D-liga

Ekipo je prvič, po triletnem treniranju Marka Švaba, vodil Boban Popovič s sodelovanjem pomožnega trenerja Emila Bukavca.
V primerjavi s prejšnjo sezono se ogrodje ekipe z igralskega vidika ni bistveno spremenilo. Ekipo sta zaradi študijskih obveznosti zapustila Žerjal in Mandič, društvo pa je vrzel skušalo kot vsako leto napolniti z igralci iz lastnih mladinskih ekip, tako da so v prvo ekipo vstopili Perčič, Emili in Žgur, ki so si nabirali dragocene izkušnje v članskem prvenstvu.
Prvenstvo samo je bilo razdeljeno na dve skupini, skupno pa je bilo vpisanih 24 ekip. V prvem delu se je v vsaki izmed dveh skupin dvanajst ekip pomerilo med seboj. Od teh se je prvih šest uvrstilo v skupino za napredovanje, medtem ko so se ostale uvrstile v skupino za obstanek. Naši ekipi je za las ušla uvrstitev v boljšo skupino, za kar se naši niso potrli in v drugem delu, kot že povedano, nanizali lepo število zmag (skupno 8 v 12-ih tekmah) ter lepih predstav, kar je zadostovalo za miren obstanek.
Članska ekipa je tako dosegla zastavljeni cilj. Napredovanje ekipe in posameznikov pa potrjuje, da je bilo delo trenerjev zelo dobro izpeljano, tako s športnega vidika, kot tudi človeškega. Novi trener Popovič se je odlično vključil v ekipo, ki je tudi po zaslugi prejšnjega trenerja Švaba in pomožnega trenerja Bukavca, zelo dobro usklajena in skupinsko povezana z izrazitim moštvenim duhom, ki je bil večkrat odločilen v ključnih trenutkih. Pod taktirko novega trenerja so tako člani opravili prve korake na skupni športni poti.

Under 14

Mladinska ekipa Under 14 je nastopala v pokrajinskem prvenstvu pod vodstvom trenerja Walterja Vatovca.
Skupina se je izkazala z resnostjo in dobrim delom v telovadnici, kar je pripomoglo k vidnemu tehničnemu napredku tako ekipe kot posameznikov. To je spodbudno za prihodnost in v zadoščenje tako igralcem kot predvsem trenerju, kateremu gre naša pohvala.
V sodelovanju z ZSŠDI, Jusarskim odborom Kontovel in Rajonskim svetom za zahodni Kras obšine Trst smo priredili 37. turnir prijateljstva za košarkarje kategorije U14, na katerem so nastopile poleg naših košarkarjev še ekipe iz Postojne in Opatije. Naši so turnir zaključili na drugem mestu.

Projekt Jadran – mladinske kategorije

Sodelanje našega društva v mladinskih kategorijah projekta Jadran je od vedno zelo intenzivno tako s športnega kot tudi kadrovskega vidika. Sadovi tega dela so dobro opazni v rezultatih, ki so jih dosegle ekipe v sledečih starostnih kategorijah:
-Under 20, Jadran: trener Marko Švab, občasno mu je na pomoč priskočil Andrej Vremec
-Under 18 elite, Jadran: trener Walter Vatovec
-Under 16 deželni, Jadran: trener Andrej Vremec, pomožni trener Tadjan Škerl
Poleg tega naj omenimo, da so bili številni naši mladi košarkarji vpoklicani na zbirne treninge za sestavo raznih pokrajinskih in deželnih selekcij. V pokrajinsko reprezentanco letnikov 2005 so bili vpoklicani kar trije Kontovelovi košarkarji (Viktor Semen, Mathias Škerk in Niko Vecchiet), kot rezerve za deželno reprezentanco letnikov 2003 pa jadranovca Peter Gherlani in Luka Vremec.

Športna šola – minibasket Polet-Kontovel

Sodelovanje s športnim društvom Polet v Minibasketu in motoriki se uspešno nadaljuje in je v športni sezoni 2016/2017 obeležilo kar lepo število malčkov. Projekt se je odvijal pod vodstvom Andreja Vremca, kateremu so bili v pomoč Damjan Košuta ter Jana Croselli in Ksenija Daneu za skupino najmlajših otrok.

Športna sezona 2017-2018

V letošnji sezoni nastopa naše društvo s člansko ekipo v D ligi in z eno mladinsko ekipo v prvenstvu under 13.
Ogrodje članske ekipe je letos nekoliko spremenjeno, saj sta ekipo zapustila stebra lanske sezone, ki sta veliko pripomogla ekipi, in sicer Tadjan Škerl, ki se je v okviru projekta Jadran odločil, da se preizkusi v višji ligi pri Boru in Aleksander Daneu, ki zastopa letos izključno barve ekipe Jadrana v državni C ligi gold. Mladinci, ki so si v lanski sezoni nabirali izkušnje, so tako letos vpoklicani, da napolnejo vrzel, ki je nastala ob odhodu zgoraj omenjenih igralcev. Poleg tega se je ekipi pridružil Patrik Mattiassich, ki se je že odlično vključil v skupino in predstavlja pomembno okrepitev. Pomožni trener Emil Bukavec se je zaradi službenih obveznosti začasno odmaknil, tako da sloni letos vse trenersko breme na ramenih Bobana Popoviča. Za člansko ekipo je skriti cilj letošnje sezone uvrstitev v skupino za napredovanje, naše fante pa čaka do konca sezone še veliko dela. Tudi letos je ekipa dokazala, da se vsekakor lahko bori z vsakim nasprotnikom.
Kontovel nastopa letos v mladinskih kategorijah z ekipo U13, ki jo vodi Andrej Vremec s pomočjo Jane Croselli. Ekipa, ki nastopa v skupini za pokrajine Trst-Gorica, dobro trenira in je na dosedanjih šestih tekmah polovičen izkupiček v zmagah.

Hvala lepa vsem, s povabilom, da se številni udeležimo tekem naših športnikov, tako članov kot mladincev.

Lep pozdrav! Uagən!

Poročilo sekcije za ritmično telovadbo – Federica Micussi

Dober večer vsem prisotnim!
Na kratko Vam bom obnovila lansko sezono ritmične telovadbe. Skupino je sestavljalo šestnajst deklic, vodila sta jo Daša Ukmar in Federica Micussi. Deklice so trenirale dvakrat tedensko, ob ponedeljkih in četrtkih, v telovadnici na Kontovelu. Kot ponavadi so se udeležile božičnice in zaključne prireditve v organizaciji Športne šole Polet/Kontovel.
V letošnji sezoni sledi treningom ritmične telovadbe dvanajst deklic; te obiskujejo vrtec oziroma prvi razred osnovne šole. Večina deklic trenira dvakrat tedensko, tako da so treningi redno obiskani. Decembra so prvič nastopile na božičnici, dobro izvedle vajo in se lepo izkazale.
Hvala za pozornost.