TRST – Mesec maj bo letos že četrtič zapored v znamenju 4. mednarodnega enogastronomskega zgodovinskega in didaktičnega pohoda KOHIŠČE, ki bo v nedeljo, 20. maja 2018.
Po neštetih predstavitvah  na raznih pobudah in sejmih v tujini Avstriji, Sloveniji in v bližnjem Venetu je bila v četrtek, 10. maja 2018 tiskovna konferenca v Sinji dvorani Deželnega sveta v Trstu.
S predstavniki krajevnih medijev so se srečali glavni akterji. Tiskovno konferenco je vodil ponovno izvoljeni deželni svetnik Igor Gabrovec, ki je izpostavil velik pomen, ki ga ima ta enkratna pobuda, ki združuje društva, proizvajalce in posestnike, ki živijo in delajo okrog Grmade ter podčrtal lepote tega območja in valorizacijo  teritorija prav v okviru pobude Kohišče.
Nato je spregovoril predsednik SK Devin Dario Štolfa, saj je njegovo društvo eden od glavnih akterjev. Zahvalil se je deželi za prispevek, povzel glavne značilnosti letošnjega pohoda z urami starta in logističnimi točkami, dolžino pohoda, ki obsega 8.5 km, omenil stojnice, kjer bodo domači proizvajalci na raznih lokacijah ponujali kraške dobrote, razstave in zanimivosti, kot so strelski jarki ali jama Pejca, ki bo ob tej priložnosti razsvetljena, drugo izvedbo orientieeringa predvsem za otroke, pa še marsikaj drugega.
Nato je prevzel besedo v imenu družine Pahor, lastnice posestva Kohišče, Marko Pahor  ob prisotnosti sestre Ivanke. Omenil je uspehe preteklih treh izvedb in si nadejal, da bo letos obisk še večji. Poudaril je, da so tokrat uvedli »ex tempore« na temo narave. Udeležili so se ga  osnovnošolci številnih slovenskih in italijanskih šol od Križa do Devina, strokovna žirija bo izbrala najboljše izdelke in učenci bodo prejeli  številne nagrade, najlepša risba pa bo natisnjena na majčki na pohodu prihodnje leto.
V imenu občine Devin Nabrežina je spregovoril odbornik Massimo Romita, ki je prinesel pozdrave županje. Pohvalil je to že 4. izvedbo pobude, ki je odlično izpeljana in predstavlja najbolj množičen pohod na občinskem teritoriju. Obisk številnih udeležencev, ki prihajajo tudi iz drugih krajev, omogoča, da spoznajo ta prekrasen kraški kraj, ki ga drugače sploh ne bi.
Na koncu so še poudarili, da bo start nedeljskega pohoda med 8.30 in 10.30 na štirih različnih točkah; v Medjevasi, Devinu,  Cerovljah in v Brestovici v Sloveniji, kjer bodo obiskovalci prejeli bone ter majčko. Prireditelji seveda upajo, da jim bo kot pri preteklih izvedbah vreme naklonjeno, v primeru padavin, pa bodo pohod izpeljali teden kasneje.

Trst - predstavitev

foto Lako