DELAVNICA O VARSTVU PODATKOV – GDPR (General data protection regulation)
25. maja 2018 je stopil v veljavo t.i. GDPR, ki ga predvideva Pravilnik EU/2016/679. Gre za dopolnitev zakonodaje o varovanju osebnih podatkov, t.i. privacy, ki predvideva tudi kazenske sankcije za tiste, ki pravil ne bodo upoštevali. Spremembam se morajo prilagoditi tudi športna društva.
Da bi zadostili vsem obveznostim in da bi zagotovili spoštovanje zakona, je ZSŠDI stopilo v stik s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem, s katerim je zasnovalo srečanje, ki bo potekalo v obliki delavnice na temo: GDPR za športna društva.
Srečanje bo potekalo v dvorani Igo Gruden v Nabrežini, v  soboto, 15. septembra 2018, od 9. do 13. ure. Po krajšem predavanju inž. Nicole Sudana, bodo prisotni praktično sestavili vse potrebne obrazce, ki jim bodo služili pri rednem delovanju društva. Andrea Pozar bo sklenil srečanje s posegom o vidikih računalniške obdelave in shranjevanja podatkov. Prijave so možne na spletni strani www.zssdi.it

 

Tečaj o upravljanju osebnih podatkov ZSŠDI