TRST – ZSŠDI že nekaj let ob začetku šolskega leta promovira športno dejavnost, ki jo včlanjena društva organizirajo po teritoriju. Tako je tudi letos že porazdelila izvode brošure o športni dejavnosti za najmlajše po vseh vrtcih, osnovnih ter nižjih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom, ter na dvojezični šoli v Špetru. Na njej so navedene vse panoge in dejavnosti, ki jih naša društva namenjajo otrokom, obenem pa tudi telefonske številke odgovornih oseb.
Brošura je tudi na voljo v tržaškem knjižnem centru TKS 360 in Narodni in študijski knjižnici v Trstu in Gorici. Seveda pa tudi v uradih ZSŠDI v Trstu in Gorici.

-> brošura (pdf)