ZSŠDI sporoča, da lahko mladi, ki so dopolnili 16. leto in niso še dopolnili 18. leta starosti kandidirajo za prostovoljno civilno službo pri ZSŠDI v okviru samostojnega projekta: »Šport kot možnost doraščanja«. Trajanje prostovoljnega dela: 360 ur v roku 12 mesecev. Za morebitne informacije lahko interesenti pokličejo urad ZSŠDI v Trstu (040 635627). Prijave zapadejo 24. maja.