Zgodovina

Športna dejavnost je in je bila eno izmed najučinkovitejših sredstev za ohranitev slovenske skupnosti v Italiji.
Športno gibanje se je namreč med Slovenci v Italiji uveljavljalo vseskozi od daljnjega 1869, razvijalo se je vzporedno z evropskimi telesnokulturnimi tokovi in je vedno našlo plodna tla med našimi ljudmi.
Celotno delovanje naše telesne kulture od nastanka do današnjih dni bi lahko razdelili na naslednja obdobja:

1. obdobje: od Južnega Sokola leta 1869, ko so ustanovili to društvo, do 1. svetovne vojne (1914), ko je seveda vsaka oblika športne in kulturne dejavnosti zamrla.

2. obdobje: po prvi svetovni vojni (1919), ko so nastala številna naša športna društva in športna organizacija Sportno udruženje, do prisilne ukinitve leta 1927, ko je fašizem nasilno prekinil vsako slovensko dejavnosti, seveda tudi športno.

3. obdobje: športna dejavnost v ilegali (1927-1945), ko so morala naša društva in posamezniki delovati ilegalno, ker bi jih drugače fašistični režim hudo kaznoval (pretila jim je tudi smrtna kazen).

4. obdobje: povojno obdobje (1945-1958) s pestrim delovanjem v okviru Zveze društev za telesno vzgojo (UCEF) do 1952, ko je delovanje zaradi kominforma, razen pri nekaterih prosvetnih društvih, povsem zamrlo.

5. obdobje: moderno obdobje našega športa od 1958, ko so športni odseki pri naših prosvetnih društvih priredili 1. športni dan, do ustanovitve ŠZ Bor, ki je začelo delovati v okviru Italijanskega olimpijskega komiteja (CONI), do postopne ustanovitve ali obnovitve naših športnih društev do današnjih dni.